หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> SPRC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.00
ปันผล
12.83%
ROA
-9.34%
ROE
-13.04%
D/E
0.55
EPS
-0.20
BETA
1.10
NPM
-0.78%
GPM
-0.07%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท
มูลค่าตามราคาตลาด37,505,553,381
Book Value8.81
ปริมาณหุ้น4,335,902,125
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
โทรศัพท์0-3869-9000
เว็บไซต์http://www.sprc.co.th
ทุนจดทะเบียน30,004,442,705.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท20/11/1992
วันเข้าตลาดฯ08/12/2558
ราคา IPO9.00
ราคาพาร์6.92
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)14208 (10/03/23)
% Free float39.38%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด15107
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.82%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI39.84
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง4 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0536/-0.0163
ค่า MA6 8.93
ค่า MA12 8.95
ค่า MA26 9.05
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 3 วัน
ค่า RSI 39.84
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
72.37%
NVDR ถือหุ้น
6.15%
ข้อมูลวันที่03/10/23
ซื้อ4,649,300 หุ้น
ขาย13,446,600 หุ้น
Netขาย 8,797,300 หุ้น
02/10/23Net: ขาย 5,757,200 หุ้น
29/09/23Net: ขาย 3,579,317 หุ้น
28/09/23Net: ซื้อ 10,645,499 หุ้น
27/09/23Net: ซื้อ 2,249 หุ้น
26/09/23Net: ขาย 4,386,690 หุ้น
25/09/23Net: ซื้อ 24,049,470 หุ้น
22/09/23Net: ซื้อ 9,757,590 หุ้น
21/09/23Net: ขาย 5,980,000 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 11,653,700 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 8,048,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.95
8.85
8.80
8.55
8.35
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,482 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย30,608,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย263,681,915 บาท
03/10/2330,608,000 หุ้น จับคู่ 2,482 ครั้ง
02/10/2335,971,500 หุ้น จับคู่ 3,104 ครั้ง
29/09/2314,330,600 หุ้น จับคู่ 1,686 ครั้ง
28/09/2364,228,800 หุ้น จับคู่ 3,355 ครั้ง
27/09/2340,584,800 หุ้น จับคู่ 2,350 ครั้ง
26/09/2327,564,000 หุ้น จับคู่ 2,087 ครั้ง
25/09/2372,677,100 หุ้น จับคู่ 3,595 ครั้ง
22/09/2369,144,800 หุ้น จับคู่ 4,128 ครั้ง
21/09/2329,267,100 หุ้น จับคู่ 3,282 ครั้ง
20/09/2347,811,200 หุ้น จับคู่ 4,406 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)46,54158,72663,28882,93959,167
หนี้สิน (ลบ.)20,11424,35524,58134,47420,968
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย20.73%64.76%68.68%-9.81%
ยอดขาย32.51%65.39%82.72%-21.20%
กำไรสุทธิ+-%+61.67%+347.64%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบัน
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.20425 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล12.83% / ปี
    - YTD12.61% / ปี
    - 20221.67% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)38,199 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)8.81 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 12.83% /ปี
YTD
12.61%
2022
1.67%
2021
%
03 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
08 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.96 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
24 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ -
06 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
13 ก.ย. 2018เงินปันผล 0.59 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
03 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.68 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
28/09/231 ครั้ง191,200 หุ้น เฉลี่ย 9.25 บ.
27/09/232 ครั้ง468,600 หุ้น เฉลี่ย 9.2 บ.
26/09/238 ครั้ง5,028,000 หุ้น เฉลี่ย 9.17 บ.
25/09/231 ครั้ง1,904,100 หุ้น เฉลี่ย 9.15 บ.
05/09/231 ครั้ง90,900 หุ้น เฉลี่ย 9.05 บ.
30/08/231 ครั้ง90,000 หุ้น เฉลี่ย 9.4 บ.
29/08/231 ครั้ง85,400 หุ้น เฉลี่ย 9.4 บ.
24/08/231 ครั้ง549,400 หุ้น เฉลี่ย 8.9 บ.
21/08/231 ครั้ง90,000 หุ้น เฉลี่ย 9.15 บ.
17/08/231 ครั้ง178,400 หุ้น เฉลี่ย 8.85 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
03/10/236,124,900 หุ้น เฉลี่ย 8.61 บ.
02/10/2310,352,100 หุ้น เฉลี่ย 8.85 บ.
29/09/232,454,700 หุ้น เฉลี่ย 9.11 บ.
28/09/238,157,900 หุ้น เฉลี่ย 9.35 บ.
27/09/233,118,200 หุ้น เฉลี่ย 9.11 บ.
26/09/233,427,100 หุ้น เฉลี่ย 9.18 บ.
25/09/231,924,800 หุ้น เฉลี่ย 9.17 บ.
22/09/233,814,700 หุ้น เฉลี่ย 8.96 บ.
21/09/234,473,400 หุ้น เฉลี่ย 8.63 บ.
20/09/2310,669,600 หุ้น เฉลี่ย 8.81 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.83-3.05-1.34
20 วัน-4.860.491.09
60 วัน9.3211.3711.82
120 วัน-18.52-11.13-10.77
ตั้งแต่ต้นปี-17.76-1.12-6.61
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-15.6120.31
P/BV (เท่า)1.001.181.44
12
ข่าวสาร
26/09/66การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
07/09/66การจัดตั้งบริษัทร่วม
01/09/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/08/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/66 แจ้งการลาออกของกรรมการ แต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน งดจ่ายปันผลระหว่างกาล แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3 กำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/66
08/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566