หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> RATCH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
12.48
P/BV
0.69
ปันผล
4.96%
ROA
4.68%
ROE
5.49%
D/E
1.08
EPS
1.64
BETA
0.81
NPM
13.63%
GPM
11.65%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
มูลค่าตามราคาตลาด70,143,749,516
Book Value46.47
ปริมาณหุ้น2,174,999,985
ที่อยู่72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์0-2794-9999
เว็บไซต์http://www.ratch.co.th
ทุนจดทะเบียน22,192,307,700.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/3/2000
วันเข้าตลาดฯ02/11/2543
ราคา IPO13.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)49742 (20/03/23)
% Free float49.71%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด52424
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น51.35%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI27.09
ค่า MACD/Signal-0.8722/-0.8112
ค่า MA6 32.5
ค่า MA12 33.02
ค่า MA26 34.31
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 16 วัน
ค่า RSIOversold 27.09
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.77%
NVDR ถือหุ้น
4.57%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ2,040,800 หุ้น
ขาย2,429,000 หุ้น
Netขาย 388,200 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 999,795 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 2,502,720 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 1,687,300 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 2,320,753 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 2,128,800 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 2,171,659 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 773,553 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 2,976,606 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 611,363 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 768,431 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
35.75
35.00
34.75
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,475 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย6,179,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย197,741,325 บาท
21/09/236,179,800 หุ้น จับคู่ 2,475 ครั้ง
20/09/232,867,500 หุ้น จับคู่ 2,581 ครั้ง
19/09/235,972,600 หุ้น จับคู่ 4,964 ครั้ง
18/09/233,638,200 หุ้น จับคู่ 2,613 ครั้ง
15/09/235,374,700 หุ้น จับคู่ 2,427 ครั้ง
14/09/235,138,500 หุ้น จับคู่ 2,569 ครั้ง
13/09/235,062,900 หุ้น จับคู่ 3,276 ครั้ง
12/09/231,758,100 หุ้น จับคู่ 2,988 ครั้ง
11/09/239,293,000 หุ้น จับคู่ 4,985 ครั้ง
08/09/232,038,400 หุ้น จับคู่ 2,203 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)112,132154,855229,578188,520228,905
หนี้สิน (ลบ.)51,61177,046122,17579,104118,832
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย9.55%109.22%119.19%-23.16%
ยอดขาย17.93%100.19%110.62%-21.42%
กำไรสุทธิ+23.63%-25.60%-10.34%-5.38%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 31%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
1.64254 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)2.57บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.96% / ปี
    - YTD5.00% / ปี
    - 20223.90% / ปี
    - 20215.33% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)101,072 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)46.47 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.96% /ปี
YTD
5.00%
2022
3.90%
2021
5.33%
15 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
23 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 1.35 บ./หุ้น
รอบ -
23 ก.ย. 2021เงินปันผล 1.15 บ./หุ้น
รอบ -
23 เม.ย. 2021เงินปันผล 1.25 บ./หุ้น
รอบ -
23 ก.ย. 2020เงินปันผล 1.15 บ./หุ้น
รอบ -
17 เม.ย. 2020เงินปันผล 1.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
20 ก.ย. 2019เงินปันผล 1.15 บ./หุ้น
รอบ -
26 เม.ย. 2019เงินปันผล 1.25 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
31/08/231 ครั้ง2,200 หุ้น เฉลี่ย 35.5 บ.
07/08/231 ครั้ง3,763,000 หุ้น เฉลี่ย 35.5 บ.
10/07/233 ครั้ง321,800 หุ้น เฉลี่ย 35.25 บ.
05/07/231 ครั้ง23,400 หุ้น เฉลี่ย 36.25 บ.
21/06/231 ครั้ง120,000 หุ้น เฉลี่ย 36.75 บ.
02/06/231 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 36 บ.
30/05/231 ครั้ง120,000 หุ้น เฉลี่ย 36.5 บ.
23/05/231 ครั้ง1,400,010 หุ้น เฉลี่ย 36.5 บ.
22/05/231 ครั้ง26,400 หุ้น เฉลี่ย 36.5 บ.
19/05/231 ครั้ง120,000 หุ้น เฉลี่ย 37.08 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/231,324,900 หุ้น เฉลี่ย 32.00 บ.
20/09/23674,900 หุ้น เฉลี่ย 32.10 บ.
19/09/232,776,400 หุ้น เฉลี่ย 32.49 บ.
18/09/231,785,400 หุ้น เฉลี่ย 32.98 บ.
15/09/231,463,200 หุ้น เฉลี่ย 33.30 บ.
14/09/232,113,600 หุ้น เฉลี่ย 32.98 บ.
13/09/232,886,200 หุ้น เฉลี่ย 33.07 บ.
12/09/23382,000 หุ้น เฉลี่ย 33.36 บ.
11/09/233,867,700 หุ้น เฉลี่ย 33.39 บ.
08/09/23485,600 หุ้น เฉลี่ย 33.92 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.03-0.41-1.27
20 วัน-9.22-5.35-8.54
60 วัน-14.09-12.96-12.40
120 วัน-15.23-12.72-12.56
ตั้งแต่ต้นปี-25.15-10.83-17.17
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)12.4815.7620.83
P/BV (เท่า)0.691.191.47