หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> EA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
19.77
P/BV
4.50
ปันผล
0.62%
ROA
11.51%
ROE
25.30%
D/E
1.57
EPS
1.20
BETA
1.74
NPM
27.54%
GPM
38.11%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล 2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน- โรงไฟฟ้าพลังงานลม - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3.) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน- พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ -ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า)- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า4.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ - วิจัยและพัฒนา
มูลค่าตามราคาตลาด181,837,500,000
Book Value11.33
ปริมาณหุ้น3,730,000,000
ที่อยู่ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
เว็บไซต์http://www.energyabsolute.co.th
ทุนจดทะเบียน402,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท6/3/2006
วันเข้าตลาดฯ30/01/2556
ราคา IPO5.50
ราคาพาร์0.1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)29433 (13/03/23)
% Free float39.89%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด27061
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น92.55%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI21.15
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-2.683/-2.2903
ค่า MA6 50.75
ค่า MA12 53.31
ค่า MA26 57.64
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 22 วัน
ค่า RSIOversold 21.15
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
35.48%
NVDR ถือหุ้น
8.62%
ข้อมูลวันที่03/10/23
ซื้อ7,482,410 หุ้น
ขาย5,748,333 หุ้น
Netซื้อ 1,734,077 หุ้น
02/10/23Net: ขาย 935,465 หุ้น
29/09/23Net: ซื้อ 2,246,730 หุ้น
28/09/23Net: ซื้อ 436,623 หุ้น
27/09/23Net: ซื้อ 534,600 หุ้น
26/09/23Net: ซื้อ 2,425,126 หุ้น
25/09/23Net: ขาย 442,989 หุ้น
22/09/23Net: ขาย 719,802 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 563,950 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 584,901 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 467,200 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
58.00
56.75
52.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย6,383 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย19,536,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย961,500,600 บาท
03/10/2319,536,300 หุ้น จับคู่ 6,383 ครั้ง
02/10/239,909,400 หุ้น จับคู่ 3,207 ครั้ง
29/09/2322,790,700 หุ้น จับคู่ 5,797 ครั้ง
28/09/2320,647,600 หุ้น จับคู่ 7,215 ครั้ง
27/09/2314,811,800 หุ้น จับคู่ 4,020 ครั้ง
26/09/2326,982,900 หุ้น จับคู่ 8,522 ครั้ง
25/09/2328,900,700 หุ้น จับคู่ 9,863 ครั้ง
22/09/239,444,900 หุ้น จับคู่ 2,987 ครั้ง
21/09/2317,124,500 หุ้น จับคู่ 3,422 ครั้ง
20/09/2313,523,200 หุ้น จับคู่ 3,416 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)78,48485,476103,36492,062115,112
หนี้สิน (ลบ.)48,85750,37562,06055,90370,309
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย28.28%46.25%16.93%56.94%
ยอดขาย18.12%25.68%5.30%65.50%
กำไรสุทธิ+17.21%+24.66%-5.41%+81.99%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 4.50 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
1.20108 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)2.58บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.62% / ปี
    - YTD0.59% / ปี
    - 20220.31% / ปี
    - 20210.31% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)42,261 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)11.33 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.62% /ปี
YTD
0.59%
2022
0.31%
2021
0.31%
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
22 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
-เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
27/09/231 ครั้ง16,300 หุ้น เฉลี่ย 52 บ.
26/09/231 ครั้ง66,000 หุ้น เฉลี่ย 53.25 บ.
25/09/231 ครั้ง16,000 หุ้น เฉลี่ย 53 บ.
21/09/233 ครั้ง3,434,500 หุ้น เฉลี่ย 57.23 บ.
20/09/231 ครั้ง121,800 หุ้น เฉลี่ย 56 บ.
18/09/232 ครั้ง235,400 หุ้น เฉลี่ย 57.25 บ.
13/09/232 ครั้ง52,400 หุ้น เฉลี่ย 58.75 บ.
12/09/232 ครั้ง300,000 หุ้น เฉลี่ย 61.67 บ.
07/09/231 ครั้ง13,100 หุ้น เฉลี่ย 60.75 บ.
06/09/231 ครั้ง300,000 หุ้น เฉลี่ย 62 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
03/10/233,447,600 หุ้น เฉลี่ย 49.22 บ.
02/10/231,604,800 หุ้น เฉลี่ย 50.88 บ.
29/09/232,831,200 หุ้น เฉลี่ย 51.65 บ.
28/09/235,147,000 หุ้น เฉลี่ย 50.90 บ.
27/09/233,354,500 หุ้น เฉลี่ย 52.00 บ.
26/09/235,514,800 หุ้น เฉลี่ย 52.26 บ.
25/09/235,863,400 หุ้น เฉลี่ย 53.97 บ.
22/09/231,045,300 หุ้น เฉลี่ย 56.39 บ.
21/09/231,361,900 หุ้น เฉลี่ย 55.81 บ.
20/09/232,430,000 หุ้น เฉลี่ย 56.32 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-9.33-8.22-6.18
20 วัน-20.31-14.88-15.04
60 วัน-8.93-9.74-8.42
120 วัน-32.89-26.65-26.55
ตั้งแต่ต้นปี-47.42-37.24-40.38
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)19.7715.7320.33
P/BV (เท่า)4.501.181.44