หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> BANPU
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.14
P/BV
0.42
ปันผล
7.54%
ROA
6.85%
ROE
4.37%
D/E
1.69
EPS
0.62
BETA
1.29
NPM
6.93%
GPM
29.82%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
มูลค่าตามราคาตลาด54,603,019,851
Book Value13.06
ปริมาณหุ้น10,018,902,725
ที่อยู่อาคารธนภูมิ ชั้น 27, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2694-6600
เว็บไซต์http://www.banpu.com
ทุนจดทะเบียน10,018,902,725.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท16/5/1983
วันเข้าตลาดฯ16/06/2532
ราคา IPO72.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)89650 (09/03/23)
% Free float90.79%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด76295
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น90.34%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.97
ค่า MACD/Signal-0.0651/-0.0606
ค่า MA6 5.45
ค่า MA12 5.53
ค่า MA26 5.58
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 44.97
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
7.53%
NVDR ถือหุ้น
9.85%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ14,152,180 หุ้น
ขาย6,725,500 หุ้น
Netซื้อ 7,426,680 หุ้น
22/04/24Net: ขาย 5,003,200 หุ้น
19/04/24Net: ขาย 3,217,389 หุ้น
18/04/24Net: ขาย 17,439,833 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 15,730,538 หุ้น
11/04/24Net: ซื้อ 8,644,700 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 6,931,813 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 25,882,110 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 3,861,887 หุ้น
04/04/24Net: ขาย 11,159,110 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 5,007,370 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
6.10
5.80
5.75
5.35
5.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,659 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย19,265,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย105,156,130 บาท
24/04/2419,265,300 หุ้น จับคู่ 1,659 ครั้ง
23/04/2444,524,300 หุ้น จับคู่ 2,065 ครั้ง
22/04/2424,560,500 หุ้น จับคู่ 2,082 ครั้ง
19/04/2498,523,700 หุ้น จับคู่ 4,494 ครั้ง
18/04/24131,474,700 หุ้น จับคู่ 6,072 ครั้ง
17/04/2495,355,100 หุ้น จับคู่ 5,104 ครั้ง
11/04/2467,556,600 หุ้น จับคู่ 4,566 ครั้ง
10/04/2446,255,200 หุ้น จับคู่ 2,956 ครั้ง
09/04/24128,776,700 หุ้น จับคู่ 5,265 ครั้ง
05/04/2427,899,400 หุ้น จับคู่ 3,370 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)281,648365,799436,794444,913
หนี้สิน (ลบ.)197,092262,102284,420279,689
เงินสด (ลบ.)21,94139,58174,44853,900
202120222023
ต้นทุนขาย22.68%66.04%-0.02%
ยอดขาย88.47%104.07%-33.68%
กำไรสุทธิ+-%+311.29%-86.59%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 58%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.61501 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.54บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล7.54% / ปี
    - YTD7.47% / ปี
    - 202313.78% / ปี
    - 20222.34% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)130,847 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)13.06 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 7.54% /ปี
YTD
7.47%
2023
13.78%
2022
2.34%
30 เม.ย. 2024เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
28 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.75 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
30 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.45 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
29 เม.ย. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
23 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
30 เม.ย. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ -
25 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ -
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ -
27 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
22/04/243 ครั้ง468,600 หุ้น เฉลี่ย 5.4 บ.
19/04/241 ครั้ง155,000 หุ้น เฉลี่ย 5.3 บ.
18/04/246 ครั้ง1,674,700 หุ้น เฉลี่ย 5.45 บ.
17/04/243 ครั้ง1,162,300 หุ้น เฉลี่ย 5.6 บ.
11/04/243 ครั้ง1,370,400 หุ้น เฉลี่ย 5.8 บ.
10/04/241 ครั้ง131,300 หุ้น เฉลี่ย 5.65 บ.
09/04/242 ครั้ง1,034,700 หุ้น เฉลี่ย 5.65 บ.
05/04/243 ครั้ง4,473,100 หุ้น เฉลี่ย 5.36 บ.
04/04/244 ครั้ง4,184,800 หุ้น เฉลี่ย 5.55 บ.
03/04/241 ครั้ง575,900 หุ้น เฉลี่ย 5.6 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/243,806,300 หุ้น เฉลี่ย 5.46 บ.
23/04/246,875,800 หุ้น เฉลี่ย 5.44 บ.
22/04/245,348,900 หุ้น เฉลี่ย 5.36 บ.
19/04/2414,804,500 หุ้น เฉลี่ย 5.34 บ.
18/04/2430,430,700 หุ้น เฉลี่ย 5.46 บ.
17/04/2421,039,800 หุ้น เฉลี่ย 5.64 บ.
11/04/248,852,000 หุ้น เฉลี่ย 5.70 บ.
10/04/247,809,100 หุ้น เฉลี่ย 5.64 บ.
09/04/2413,069,600 หุ้น เฉลี่ย 5.51 บ.
05/04/245,166,800 หุ้น เฉลี่ย 5.37 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.17-2.27-2.45
20 วัน-0.901.290.82
60 วัน-14.06-13.51-14.12
120 วัน-29.49-28.02-27.31
ตั้งแต่ต้นปี-19.12-15.64-15.64
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)10.1412.2217.82
P/BV (เท่า)0.421.111.31
12
ข่าวสาร
11/04/67การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
21/03/67การลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
04/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
28/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566(แก้ไขปริมาณถ่านหินสำรองหน้า26 จาก 0.12 เป็น 0)
22/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แจ้งจ่ายเงินปันผล ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ และวาระการประชุม (แก้ไขวันประชุมในtemplate)