หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> RBF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
32.97
P/BV
4.44
ปันผล
1.62%
ROA
14.93%
ROE
14.12%
D/E
0.19
EPS
0.32
BETA
1.26
NPM
14.66%
GPM
37.57%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น
มูลค่าตามราคาตลาด21,600,000,000
Book Value2.41
ปริมาณหุ้น2,000,000,000
ที่อยู่เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์0-2946-6813-18
เว็บไซต์https://www.rbfoodsupply.co.th
ทุนจดทะเบียน2,000,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ24/10/2562
ราคา IPO3.30
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)10000 (11/03/24)
% Free float27.2%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด11575
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.97%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI41.45
ค่า MACD/Signal-0.2522/-0.2332
ค่า MA6 10.7
ค่า MA12 11.07
ค่า MA26 11.28
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 6 วัน
ค่า RSI 41.45
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
5.72%
NVDR ถือหุ้น
1.23%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ813,300 หุ้น
ขาย386,400 หุ้น
Netซื้อ 426,900 หุ้น
22/04/24Net: ขาย 419,700 หุ้น
19/04/24Net: ซื้อ 585,200 หุ้น
18/04/24Net: ขาย 198,410 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 155,452 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 1,045,400 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 20,883 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 126,400 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 113,400 หุ้น
04/04/24Net: ขาย 722,200 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 408,300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
11.20
11.00
10.90
10.30
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย419 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,016,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย21,941,580 บาท
24/04/242,016,600 หุ้น จับคู่ 419 ครั้ง
23/04/244,363,300 หุ้น จับคู่ 635 ครั้ง
22/04/244,948,000 หุ้น จับคู่ 665 ครั้ง
19/04/243,593,000 หุ้น จับคู่ 969 ครั้ง
18/04/242,571,900 หุ้น จับคู่ 932 ครั้ง
17/04/247,060,900 หุ้น จับคู่ 1,695 ครั้ง
11/04/243,933,700 หุ้น จับคู่ 937 ครั้ง
10/04/243,654,000 หุ้น จับคู่ 924 ครั้ง
09/04/24950,700 หุ้น จับคู่ 490 ครั้ง
05/04/242,946,900 หุ้น จับคู่ 810 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)4,8835,0065,2045,750
หนี้สิน (ลบ.)795769808914
เงินสด (ลบ.)614774666920
202120222023
ต้นทุนขาย12.57%23.03%5.53%
ยอดขาย6.68%17.06%11.61%
กำไรสุทธิ-19.06%+14.80%+34.58%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 4.44 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.32451 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.32บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.62% / ปี
    - YTD1.64% / ปี
    - 20230.68% / ปี
    - 20221.16% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)4,820 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.41 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.62% /ปี
YTD
1.64%
2023
0.68%
2022
1.16%
15 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
11 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
19 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/2486,100 หุ้น เฉลี่ย 10.88 บ.
23/04/24279,500 หุ้น เฉลี่ย 10.80 บ.
22/04/24205,000 หุ้น เฉลี่ย 10.75 บ.
19/04/24298,600 หุ้น เฉลี่ย 10.46 บ.
18/04/24284,900 หุ้น เฉลี่ย 10.75 บ.
17/04/24578,200 หุ้น เฉลี่ย 10.86 บ.
11/04/24701,600 หุ้น เฉลี่ย 11.35 บ.
10/04/24198,100 หุ้น เฉลี่ย 11.65 บ.
09/04/2480,500 หุ้น เฉลี่ย 11.43 บ.
05/04/24344,700 หุ้น เฉลี่ย 11.32 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-7.76-5.72-3.75
20 วัน-7.76-6.96-5.60
60 วัน-17.05-14.81-15.80
120 วัน--0.773.69
ตั้งแต่ต้นปี-26.71-22.05-23.11
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)32.97108.0117.71
P/BV (เท่า)4.441.471.30
12
ข่าวสาร
15/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
23/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
09/01/67แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10/11/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
02/10/66ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเข้าการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า