หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> TFG
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
15.37
P/BV
1.24
ปันผล
12.47%
ROA
5.47%
ROE
8.09%
D/E
2.30
EPS
0.01
BETA
1.00
NPM
0.11%
GPM
8.86%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
มูลค่าตามราคาตลาด18,129,753,776
Book Value2.52
ปริมาณหุ้น5,810,818,518
ที่อยู่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2513-8989
เว็บไซต์http://www.tfg.co.th
ทุนจดทะเบียน6,168,330,045.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท04/07/2001
วันเข้าตลาดฯ08/10/2558
ราคา IPO1.95
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)10501 (09/03/23)
% Free float18.35%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด7945
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น97.6%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-7/7.5
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI34.55
ค่า MACD/Signal-0.0478/-0.0422
ค่า MA6 3.21
ค่า MA12 3.24
ค่า MA26 3.26
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 34.55
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
33.76%
NVDR ถือหุ้น
0.62%
ข้อมูลวันที่01/12/23
ซื้อ951,400 หุ้น
ขาย1,928,200 หุ้น
Netขาย 976,800 หุ้น
30/11/23Net: ซื้อ 2,073,100 หุ้น
29/11/23Net: ซื้อ 226,700 หุ้น
28/11/23Net: ซื้อ 414,299 หุ้น
27/11/23Net: ซื้อ 897,201 หุ้น
24/11/23Net: ซื้อ 1,759,200 หุ้น
23/11/23Net: ซื้อ 209,100 หุ้น
22/11/23Net: ซื้อ 663,500 หุ้น
21/11/23Net: ขาย 567,697 หุ้น
20/11/23Net: ขาย 172,200 หุ้น
17/11/23Net: ขาย 4,800 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
3.56
3.40
3.36
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่01/12/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย971 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย4,618,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย14,489,014 บาท
01/12/234,618,400 หุ้น จับคู่ 971 ครั้ง
30/11/2324,401,100 หุ้น จับคู่ 1,453 ครั้ง
29/11/234,201,800 หุ้น จับคู่ 864 ครั้ง
28/11/233,993,800 หุ้น จับคู่ 717 ครั้ง
27/11/233,000,600 หุ้น จับคู่ 741 ครั้ง
24/11/234,056,000 หุ้น จับคู่ 735 ครั้ง
23/11/231,577,300 หุ้น จับคู่ 672 ครั้ง
22/11/232,862,700 หุ้น จับคู่ 817 ครั้ง
21/11/232,204,300 หุ้น จับคู่ 723 ครั้ง
20/11/231,610,500 หุ้น จับคู่ 583 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)26,09135,56745,67044,96948,297
หนี้สิน (ลบ.)14,95023,99730,08330,41833,659
เงินสด (ลบ.)784416818578496
202120229M/20229M/2023
ต้นทุนขาย17.69%33.78%31.00%26.35%
ยอดขาย11.12%50.25%48.38%11.04%
กำไรสุทธิ-78.09%+740.66%+756.11%-98.64%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.24 เท่า
รายงานล่าสุด 09/2023
รอบ 9 เดือน
บริษัทกำไร
0.00777 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.20บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล12.47% / ปี
    - YTD12.47% / ปี
    - 20221.74% / ปี
    - 20211.74% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)14,643 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.52 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 12.47% /ปี
YTD
12.47%
2022
1.74%
2021
1.74%
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
23 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
13 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
10 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
12 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
09 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
22 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
10 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
05 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.07 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
24/11/231 ครั้ง1,690,000 หุ้น เฉลี่ย 3.28 บ.
22/11/231 ครั้ง600,000 หุ้น เฉลี่ย 3.3 บ.
15/11/231 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 3.26 บ.
18/10/231 ครั้ง1,049,600 หุ้น เฉลี่ย 3.24 บ.
20/09/231 ครั้ง328,000 หุ้น เฉลี่ย 3.76 บ.
15/09/231 ครั้ง48,600 หุ้น เฉลี่ย 3.82 บ.
31/05/231 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 4.44 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
01/12/23321,600 หุ้น เฉลี่ย 3.14 บ.
30/11/23164,100 หุ้น เฉลี่ย 3.13 บ.
29/11/23151,500 หุ้น เฉลี่ย 3.28 บ.
28/11/23325,200 หุ้น เฉลี่ย 3.25 บ.
27/11/238,800 หุ้น เฉลี่ย 3.22 บ.
24/11/2386,100 หุ้น เฉลี่ย 3.29 บ.
23/11/2387,000 หุ้น เฉลี่ย 3.29 บ.
22/11/23324,100 หุ้น เฉลี่ย 3.27 บ.
21/11/23975,300 หุ้น เฉลี่ย 3.24 บ.
20/11/23312,000 หุ้น เฉลี่ย 3.23 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.45-5.87-3.64
20 วัน-5.45-9.53-4.38
60 วัน-22.00-15.34-10.90
120 วัน-28.77-24.89-20.79
ตั้งแต่ต้นปี-39.42-29.44-26.75
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)15.3730.2017.93
P/BV (เท่า)1.241.521.33