หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> CPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.61
ปันผล
0%
ROA
2.60%
ROE
-2.10%
D/E
2.11
EPS
-0.75
BETA
1.13
NPM
-0.43%
GPM
10.45%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร
มูลค่าตามราคาตลาด153,968,305,106
Book Value29.04
ปริมาณหุ้น8,413,568,585
ที่อยู่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์0-2766-8000
เว็บไซต์http://www.cpfworldwide.com
ทุนจดทะเบียน9,093,856,518.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/1/1978
วันเข้าตลาดฯ21/12/2530
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)94585 (13/03/23)
% Free float46.31%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด91673
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น83.15%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-0.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI50.83
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง3 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0926/-0.1113
ค่า MA6 17.98
ค่า MA12 18.09
ค่า MA26 18.3
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 2 วัน
ค่า RSI 50.83
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
23.72%
NVDR ถือหุ้น
7.44%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ5,392,613 หุ้น
ขาย2,490,340 หุ้น
Netซื้อ 2,902,273 หุ้น
22/04/24Net: ซื้อ 9,570,024 หุ้น
19/04/24Net: ขาย 2,284,025 หุ้น
18/04/24Net: ซื้อ 2,873,950 หุ้น
17/04/24Net: ขาย 15,794,190 หุ้น
11/04/24Net: ขาย 1,308,100 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 8,699,286 หุ้น
09/04/24Net: ซื้อ 1,993,828 หุ้น
05/04/24Net: ขาย 1,024,600 หุ้น
04/04/24Net: ขาย 3,170,000 หุ้น
03/04/24Net: ขาย 1,240,800 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
19.40
19.00
18.70
18.20
18.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,566 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,319,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย151,921,010 บาท
24/04/248,319,600 หุ้น จับคู่ 1,566 ครั้ง
23/04/249,881,800 หุ้น จับคู่ 1,795 ครั้ง
22/04/2423,947,700 หุ้น จับคู่ 4,210 ครั้ง
19/04/2416,911,200 หุ้น จับคู่ 5,412 ครั้ง
18/04/2420,620,800 หุ้น จับคู่ 4,219 ครั้ง
17/04/2441,247,200 หุ้น จับคู่ 8,388 ครั้ง
11/04/249,920,300 หุ้น จับคู่ 3,069 ครั้ง
10/04/2427,835,000 หุ้น จับคู่ 4,449 ครั้ง
09/04/2413,469,300 หุ้น จับคู่ 3,914 ครั้ง
05/04/245,968,700 หุ้น จับคู่ 2,445 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)761,719842,681926,987887,218
หนี้สิน (ลบ.)499,541555,544627,144602,185
เงินสด (ลบ.)57,03536,68632,95026,136
202120222023
ต้นทุนขาย-7.39%19.14%-1.44%
ยอดขาย-13.06%19.80%-4.62%
กำไรสุทธิ-49.93%+7.23%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 39%
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.75 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 20233.89% / ปี
    - 20222.63% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)244,330 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)29.04 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
3.89%
2022
2.63%
25 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
25 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
10 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
28 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.6 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
11 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
12 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
02/04/241 ครั้ง102,000 หุ้น เฉลี่ย 18.1 บ.
29/03/241 ครั้ง51,200 หุ้น เฉลี่ย 18.5 บ.
18/03/242 ครั้ง278,300 หุ้น เฉลี่ย 18.8 บ.
15/03/244 ครั้ง1,432,700 หุ้น เฉลี่ย 18.4 บ.
14/03/241 ครั้ง45,600 หุ้น เฉลี่ย 18.9 บ.
11/03/241 ครั้ง471,600 หุ้น เฉลี่ย 18.8 บ.
07/03/241 ครั้ง52,000 หุ้น เฉลี่ย 18.5 บ.
27/02/241 ครั้ง50,500 หุ้น เฉลี่ย 18.4 บ.
15/02/241 ครั้ง26,800 หุ้น เฉลี่ย 17.9 บ.
02/02/241 ครั้ง36,600 หุ้น เฉลี่ย 18.9 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
24/04/241,249,700 หุ้น เฉลี่ย 18.26 บ.
23/04/241,391,000 หุ้น เฉลี่ย 18.16 บ.
22/04/241,526,300 หุ้น เฉลี่ย 18.10 บ.
19/04/243,329,200 หุ้น เฉลี่ย 17.70 บ.
18/04/243,424,500 หุ้น เฉลี่ย 17.91 บ.
17/04/248,440,400 หุ้น เฉลี่ย 17.78 บ.
11/04/242,214,400 หุ้น เฉลี่ย 18.46 บ.
10/04/241,371,200 หุ้น เฉลี่ย 18.60 บ.
09/04/242,338,500 หุ้น เฉลี่ย 18.15 บ.
05/04/24914,600 หุ้น เฉลี่ย 17.95 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.12-0.27-0.62
20 วัน-4.35-2.53-3.01
60 วัน-4.86-1.09-3.91
120 วัน-7.85-4.38-3.37
ตั้งแต่ต้นปี-10.20-3.82-6.99
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-107.2517.95
P/BV (เท่า)0.611.461.32