หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> CPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
48.95
P/BV
0.70
ปันผล
3.65%
ROA
3.27%
ROE
1.39%
D/E
2.19
EPS
-0.48
BETA
0.97
NPM
-1.04%
GPM
10.91%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร
มูลค่าตามราคาตลาด179,974,965,847
Book Value28.96
ปริมาณหุ้น8,611,242,385
ที่อยู่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์0-2766-8000
เว็บไซต์http://www.cpfworldwide.com
ทุนจดทะเบียน9,291,530,318.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/1/1978
วันเข้าตลาดฯ21/12/2530
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)94585 (13/03/23)
% Free float46.31%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด91673
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น83.15%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน0/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI49.01
ค่า MACD/Signal0.1761/0.2566
ค่า MA6 20.95
ค่า MA12 21.15
ค่า MA26 20.83
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 49.01
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
24.57%
NVDR ถือหุ้น
5.98%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ5,474,500 หุ้น
ขาย5,191,400 หุ้น
Netซื้อ 283,100 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 92,280 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 889,585 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 2,687,410 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 2,606,678 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 154,550 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 2,449,541 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 2,184,113 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 1,281,798 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 1,924,432 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 1,317,420 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
22.10
21.70
21.20
20.50
20.40
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย4,341 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย17,012,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย350,154,340 บาท
21/09/2317,012,800 หุ้น จับคู่ 4,341 ครั้ง
20/09/2340,443,000 หุ้น จับคู่ 5,459 ครั้ง
19/09/2316,182,100 หุ้น จับคู่ 2,540 ครั้ง
18/09/2318,264,800 หุ้น จับคู่ 2,921 ครั้ง
15/09/2324,977,000 หุ้น จับคู่ 2,729 ครั้ง
14/09/2322,725,800 หุ้น จับคู่ 5,097 ครั้ง
13/09/2310,176,000 หุ้น จับคู่ 2,600 ครั้ง
12/09/2315,333,900 หุ้น จับคู่ 5,367 ครั้ง
11/09/239,244,800 หุ้น จับคู่ 2,887 ครั้ง
08/09/2311,689,500 หุ้น จับคู่ 2,100 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)761,719842,681926,987903,629903,847
หนี้สิน (ลบ.)499,541555,544627,144606,881620,491
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-7.39%19.14%24.77%2.94%
ยอดขาย-13.06%19.80%18.43%-0.29%
กำไรสุทธิ-49.93%+7.23%-39.65%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 30%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.48 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.41บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.65% / ปี
    - YTD3.78% / ปี
    - 20222.63% / ปี
    - 20213.94% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)249,382 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)28.96 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.65% /ปี
YTD
3.78%
2022
2.63%
2021
3.94%
25 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
14 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
25 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
10 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
28 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.6 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
11 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
12 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
07 ก.ย. 2018เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
20/09/231 ครั้ง242,000 หุ้น เฉลี่ย 20.2 บ.
19/09/231 ครั้ง526,100 หุ้น เฉลี่ย 21.2 บ.
12/09/231 ครั้ง182,500 หุ้น เฉลี่ย 21.4 บ.
11/09/231 ครั้ง232,500 หุ้น เฉลี่ย 21 บ.
28/08/231 ครั้ง154,700 หุ้น เฉลี่ย 21 บ.
24/08/231 ครั้ง95,600 หุ้น เฉลี่ย 20.5 บ.
16/08/232 ครั้ง103,100 หุ้น เฉลี่ย 19.1 บ.
10/08/231 ครั้ง153,300 หุ้น เฉลี่ย 19.6 บ.
08/08/231 ครั้ง18,100 หุ้น เฉลี่ย 19.3 บ.
13/07/233 ครั้ง415,200 หุ้น เฉลี่ย 19.5 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/232,199,700 หุ้น เฉลี่ย 20.58 บ.
20/09/237,795,300 หุ้น เฉลี่ย 20.41 บ.
19/09/232,507,500 หุ้น เฉลี่ย 21.02 บ.
18/09/232,079,300 หุ้น เฉลี่ย 21.35 บ.
15/09/232,800,100 หุ้น เฉลี่ย 21.77 บ.
14/09/232,641,700 หุ้น เฉลี่ย 21.73 บ.
13/09/231,582,500 หุ้น เฉลี่ย 21.38 บ.
12/09/231,601,000 หุ้น เฉลี่ย 21.39 บ.
11/09/231,691,600 หุ้น เฉลี่ย 21.09 บ.
08/09/232,248,700 หุ้น เฉลี่ย 21.12 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.61-3.60-3.89
20 วัน4.121.974.90
60 วัน-3.35-0.44-1.45
120 วัน-5.61-0.70-2.63
ตั้งแต่ต้นปี-18.55-8.86-9.86
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)48.9522.3320.83
P/BV (เท่า)0.701.581.47