หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> SST
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
20.67
P/BV
1.49
ปันผล
0.78%
ROA
4.78%
ROE
7.32%
D/E
1.85
EPS
0.05
BETA
-0.02
NPM
0.86%
GPM
55.28%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย
มูลค่าตามราคาตลาด3,027,125,163
Book Value3.9
ปริมาณหุ้น526,456,550
ที่อยู่เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์0-2318-5514-5
เว็บไซต์http://www.subsrithai.co.th
ทุนจดทะเบียน842,330,480.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1976
วันเข้าตลาดฯ07/08/2530
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1510 (14/03/23)
% Free float31.44%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2073
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น86.41%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI39.84
ค่า MACD/Signal-0.0205/-0.0188
ค่า MA6 5.78
ค่า MA12 5.79
ค่า MA26 5.81
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 39.84
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.43%
ข้อมูลวันที่20/09/23
ซื้อ2 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 2 หุ้น
31/08/23Net: ซื้อ 100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
5.90
5.85
5.80
5.70
5.65
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย7 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย4,035 บาท
22/09/23700 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
21/09/23800 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
20/09/231,100 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
19/09/23100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
18/09/23300 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
15/09/23300 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
14/09/23100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
13/09/23200 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
12/09/23200 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
11/09/23300 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)6,9646,9857,9627,3977,719
หนี้สิน (ลบ.)4,1514,3055,2354,7535,014
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-3.15%83.05%118.39%-20.57%
ยอดขาย-0.57%56.24%74.56%-3.15%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.49 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.05 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.28บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.78% / ปี
    - YTD0.78% / ปี
    - 20220.44% / ปี
    - 20210.10% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,053 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)3.90 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.78% /ปี
YTD
0.78%
2022
0.44%
2021
0.10%
-เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
09 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.131.82
20 วัน-2.52-4.54-1.80
60 วัน-4.92-2.05-3.05
120 วัน-8.66-3.91-5.78
ตั้งแต่ต้นปี-14.07-3.86-4.91
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)20.6722.3320.83
P/BV (เท่า)1.491.581.47
12
ข่าวสาร
11/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
12/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09/05/66เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
26/04/66แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24/03/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08/03/66แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่,ขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป,การออกและเสนอขายหุ้นกู้,การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเทมเพลต)