หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> MUD
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.64
ปันผล
0%
ROA
1.74%
ROE
-1.65%
D/E
1.48
EPS
-0.02
BETA
0.38
NPM
-3.69%
GPM
61.12%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น (1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ ได้แก่ แบรนด์ dunkin donuts, au bon pain และ baskin robbins และ (2) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรนด์ greyhound cafe, another-hound cafe ครัวเอ็ม และ le grand vefour รวมถึงธุรกิจอื่นคือ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ greyhound ทั้งนี้ มีบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์ dunkin donuts เป็นบริษัทแกน
มูลค่าตามราคาตลาด1,580,080,125
Book Value2.02
ปริมาณหุ้น1,053,386,750
ที่อยู่เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์0-2079-9765
เว็บไซต์http://www.mudman.co.th
ทุนจดทะเบียน1,685,418,800.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท16/3/2006
วันเข้าตลาดฯ11/04/2560
ราคา IPO5.25
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1669 (13/03/24)
% Free float18.28%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1942
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น86.82%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน3.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI57.04
ค่า MACD/Signal0.0035/-0.0187
ค่า MA6 1.41
ค่า MA12 1.36
ค่า MA26 1.34
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 17 วัน
ค่า RSI 57.04
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.10%
NVDR ถือหุ้น
0.12%
ข้อมูลวันที่09/07/24
ซื้อ80,000 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 80,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.71
1.64
1.58
1.24
1.21
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย23 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย42,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย56,918 บาท
17/07/2442,200 หุ้น จับคู่ 23 ครั้ง
16/07/241,600 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
15/07/24100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
11/07/2488,300 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
10/07/242,000 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
09/07/2484,700 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
08/07/2433,100 หุ้น จับคู่ 42 ครั้ง
05/07/245,500 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
04/07/24700 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
03/07/24500 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)4,8975,2525,1835,1735,038
หนี้สิน (ลบ.)2,7873,1253,1053,0553,009
เงินสด (ลบ.)20622411416579
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย44.30%14.58%21.59%-11.94%
ยอดขาย41.14%12.64%23.68%-8.52%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 36%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.02212 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,128 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.02 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
21 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
21 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.26--4.04
20 วัน-9.09--7.16
60 วัน-25.71--16.14
120 วัน-37.50--26.55
ตั้งแต่ต้นปี-36.89--27.00
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--40.99
P/BV (เท่า)0.64-1.80
12
ข่าวสาร
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
07/05/67เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01/03/67แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข)
29/02/67แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล, ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไขครั้งที่ 2)
29/02/67แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน