หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> MAI >> KASET
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.89
ปันผล
0%
ROA
-7.71%
ROE
-20.64%
D/E
1.33
EPS
-0.05
BETA
0.50
NPM
-10.86%
GPM
17.38%
หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> MAI
ผลิตสินค้าทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป เช่น ข้าว วุ้นเส้น โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด266,880,000
Book Value1.07
ปริมาณหุ้น278,000,000
ที่อยู่เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์0-2482-1661-6
เว็บไซต์http://www.kasetbrand.co.th
ทุนจดทะเบียน292,500,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท26/03/1993
วันเข้าตลาดฯ09/12/2548
ราคา IPO1.20
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2474 (13/03/24)
% Free float40.49%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด3298
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น90.72%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI24.3
ค่า MACD/Signal-0.061/-0.0505
ค่า MA6 0.99
ค่า MA12 1.06
ค่า MA26 1.12
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 12 วัน
ค่า RSIOversold 24.3
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
0.42%
ข้อมูลวันที่17/06/24
ซื้อ100 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 100 หุ้น
06/06/24Net: ซื้อ 3,500 หุ้น
30/05/24Net: ซื้อ 1,000 หุ้น
29/05/24Net: ซื้อ 4,000 หุ้น
14/05/24Net: ซื้อ 20,700 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.28
1.23
1.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย36 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย30,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย29,333 บาท
21/06/2430,700 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
20/06/2440,200 หุ้น จับคู่ 34 ครั้ง
19/06/24112,000 หุ้น จับคู่ 66 ครั้ง
18/06/24294,400 หุ้น จับคู่ 90 ครั้ง
17/06/24219,100 หุ้น จับคู่ 108 ครั้ง
14/06/2449,700 หุ้น จับคู่ 48 ครั้ง
13/06/2440,700 หุ้น จับคู่ 48 ครั้ง
12/06/2430,500 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
11/06/2435,900 หุ้น จับคู่ 20 ครั้ง
10/06/2415,000 หุ้น จับคู่ 30 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)670778703761693
หนี้สิน (ลบ.)434383392390395
เงินสด (ลบ.)3117192716
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-13.81%9.10%-11.62%1.39%
ยอดขาย-12.78%2.07%-21.78%11.56%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 11%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.04518 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)297 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.07 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-15.18--10.43
20 วัน-18.80--9.66
60 วัน-25.78--9.78
120 วัน-31.65--20.78
ตั้งแต่ต้นปี-32.14--19.13
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--39.42
P/BV (เท่า)0.89-1.73
12
ข่าวสาร
13/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03/05/67แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
04/03/67แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)
27/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566