กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
14
หุ้น SP อยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP,NC,NP) 0
GL (SP,NC,NP) 0
SMK (SP,NC,NP) 20.07
MAX (SP,NC,NP) 0
POST (SP,NC) 0
STARK (SP,NC,NP) 2.86
THAI (SP,NC,NP) 0
NOK (SP,NC,NP) 0
PACE (SP,NC,NP) 0
APEX (SP,NC,NP) 0
ACAP (SP,NC,NP) 32.2
POLAR (SP,NC,NP) 0
GSTEEL (SP,NC) 0
SSS (SP,NC,NP) 0