กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
865
อันดับ P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleP/Eแนวโน้ม
CM 2.54-
EE 0.35-
B-WORK 5.39-
MALEE 7.65-
ACC 0.80-
AFC 6.25-
CPL 2.12-
SAWANG 14.00-
TTI 25.75-
JCKH (C)0.05-
AJA 0.21-
FANCY 0.58-
SIAM 1.47-
OCC 10.00-
CRD 0.63-
TNITY 5.67-
SR 1.15-
GVREIT 6.16-
TSI (C)0.21-
APCS 4.08-
INGRS 0.66-
TKT 2.12-
TNPC 1.50-
SLP 0.41-
CTW 4.58-
KKC (C,NP)0.21-
TCJ 3.74-
VARO 5.69-
IVL 27.50-
PTTGC 34.75-
TPA 4.94-
AJ 8.19-
NEP (C)0.20-
TFI 0.11-
BSBM 0.73-
CEN 2.61-
CITY 2.26-
CSP 1.10-
GJS 0.27-
INOX 0.68-
MCS 6.76-
MILL 0.51-
PAP 2.88-
PERM 0.94-
SAM 0.50-
TGPRO 0.19-
PPP 1.85-
SUPEREIF 6.72-
EMC (C)0.10-
UMI 1.18-
WHABT 8.72-
VNG 3.82-
A 5.00-
ANAN 0.82-
CI 0.62-
CNT 1.30-
EVER 0.18-
JCK 0.28-
META 0.21-
ITD 1.43-
KC (C)0.09-
MJD 1.34-
GAHREIT 8.38-
PLAT 3.16-
NUSA 0.50-
NWR 0.53-
PRECHA 1.08-
RML 0.46-
MIT 1.24-
AIMIRT 10.58-
SYNTEC 1.72-
TPOLY 1.05-
TRC (C)0.48-
EGATIF 5.82-
BKKCP 10.01-
CPNCG 6.69-
CTARAF 4.59-
ERWPF 6.76-
FUTUREPF 11.50-
KPNPF 3.84-
LHPF 6.35-
LUXF 6.80-
M-II 7.25-
M-PAT 3.60-
M-STOR 6.50-
MIPF 13.90-
MJLF 3.66-
MNIT 1.83-
MNIT2 4.92-
MNRF 2.88-
POPF 6.83-
QHHR 6.38-
QHOP 2.76-
QHPF 5.79-
SSPF 5.95-
TIF1 8.75-
LPF 12.90-
TNPF 1.68-
TTLPF 21.70-
TU-PF 0.68-
URBNPF 1.80-
BAFS 28.00-
ESSO 9.84-
IRPC 2.10-
SCG 3.75-
SGP 8.27-
BEAUTY 0.59-
IT 4.08-
SINGER 13.88-
AQUA 0.40-
EP 3.00-
SPRC 8.96-
TLHPF 7.00-
MATCH 1.60-
MCOT 3.21-
PPPM (C)0.08-
VGI 2.61-
WAVE 0.17-
BWG 0.74-
GENCO 0.59-
ASIA 6.79-
GRAND 0.20-
ROH 3.00-
AAV 2.71-
PORT 1.30-
BTSGIF 3.47-
WIN 0.73-
GEL 0.22-
SKE 0.54-
JASIF 6.93-
JAS (C)2.09-
JTS 30.00-
SAMART 5.84-
SDC (C)0.07-
PRINC 5.08-
CPTGF 5.39-
HPF 4.66-
SIRIP 7.05-
SCI 0.83-
SRIPANWA 5.77-
THE 1.42-
PPF 10.30-
BGT 0.96-
ALL (C,NP)0.05-
2S 3.04-
AIE 1.62-
AIRA 1.78-
B52 1.51-
AMATAR 6.60-
BROOK 0.42-
BSM 2.77-
CHO 0.18-
CHOW 1.54-
CIG 0.23-
CMO 2.14-
CRANE 1.10-
DIMET (NP)0.23-
ECF 1.28-
GCAP 0.79-
LHHOTEL 10.76-
HYDRO (C)0.49-
K 1.32-
KASET 1.48-
L&E 1.49-
LIT 1.20-
CHEWA 0.58-
NDR 1.66-
NPK 14.52-
OTO 1.20-
RP 2.09-
QLT 4.74-
TVT 0.44-
QTC 4.06-
DIF 9.29-
TAPAC 1.63-
TNDT 0.37-
GLOCON 0.44-
TRT 2.32-
UBIS 2.04-
GREEN 0.90-
UKEM 0.87-
UMS (C)0.85-
ARIN 4.19-
RICHY 0.69-
CPNREIT 10.70-
NCL 2.15-
VPO 0.85-
FN 1.98-
COMAN 3.99-
RWI 0.77-
IMPACT 12.90-
WHART 10.02-
PSTC 1.02-
GIFT 3.71-
KCM 0.46-
LHSC 9.91-
CGH 0.76-
CMC 1.30-
NEWS (C)0.02-
DOD 4.12-
TPRIME 7.70-
PLANET 0.86-
ZIGA 2.43-
BTW 0.40-
SSTRT 5.34-
CPT 0.72-
ADB 1.19-
TRITN 0.15-
BRRGIF 3.06-
ALT 1.91-
DREIT 5.77-
BOFFICE 5.41-
ABM 1.65-
7UP 0.49-
COTTO 2.08-
TIGER 1.23-
TFFIF 7.19-
SPRIME 4.92-
FTREIT 10.38-
MORE 0.18-
BC 1.16-
AIMCG 4.68-
W (C)0.84-
IIG 18.04-
PROSPECT 8.85-
KBSPIF 8.82