กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
897
อันดับ P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleP/Eแนวโน้ม
EE (CB)0.15-
STA 20.54-
TRUBB 1.18-
CPF 24.12-
B-WORK 3.84-
ACC 0.42-
TIPCO 10.02-
AFC 4.68-
CPL 1.28-
SAWANG 13.70-
TR 39.75-
TTI 26.00-
JCKH (CB)0.02-
AJA 0.20-
MODERN 2.38-
OGC 24.20-
SIAM 1.18-
CRD 0.44-
S11 2.38-
ML 0.55-
TNITY 4.06-
SR 0.50-
GVREIT 5.05-
TSI (CB)0.11-
CWT 1.28-
INGRS 0.40-
TKT 1.82-
CTW 4.34-
SNC 6.31-
TCJ 3.18-
VARO 3.18-
GGC (CF)7.19-
IVL 18.98-
AJ 5.85-
NEP (CB)0.21-
TFI 0.08-
BSBM 0.74-
CEN 1.99-
CITY 2.14-
CSP 1.08-
GJS 0.21-
INOX 0.48-
MILL (CS,NP)0.11-
PAP 2.05-
PERM 0.87-
SAM (SP)0.38-
TGPRO 0.11-
PPP 1.79-
SUPER 0.29-
SUPEREIF 5.93-
EMC (CB)0.08-
TCMC 0.91-
WHABT 7.35-
A 5.00-
ANAN 0.64-
BROCK 1.61-
CI 0.55-
EVER 0.14-
META 0.12-
ITD (CS)0.67-
KC (CB)0.12-
MJD 1.11-
MK 1.65-
GAHREIT 6.17-
NUSA 0.38-
NWR 0.29-
PF 0.21-
PLE 0.44-
PRECHA 1.16-
RML 0.41-
MIT 0.41-
AIMIRT 10.48-
TPOLY 1.33-
TRC (CB)0.10-
EGATIF 6.04-
UV 1.77-
BKKCP 8.94-
CPNCG 5.51-
CTARAF 4.28-
FUTUREPF 11.18-
KPNPF 2.60-
LHPF 5.60-
LUXF 7.00-
M-II 5.85-
M-PAT 2.76-
M-STOR 7.50-
MIPF 13.00-
MJLF 3.80-
MNIT 2.22-
MNIT2 5.00-
MNRF 2.68-
POPF 5.55-
QHOP 3.52-
QHPF 4.36-
SSPF 4.90-
TU 15.06-
TIF1 7.75-
LPF 12.14-
TNPF 1.50-
TTLPF 16.82-
TU-PF 0.57-
URBNPF (NP)0.32-
BAFS 14.94-
DEMCO 3.84-
EGCO 103.90-
IRPC 1.63-
DDD 9.39-
BEAUTY 0.50-
SINGER 8.61-
EP 2.58-
TLHPF 3.08-
PPPM (CB)0.21-
VGI 1.64-
WAVE 0.13-
WORK 9.97-
BWG 0.46-
GENCO 0.47-
ASIA 6.41-
GRAND 0.09-
VRANDA 5.65-
ROH (CF)2.57-
AAV 2.02-
THMUI 0.59-
BTS 4.09-
BTSGIF 3.20-
SST 5.29-
MUD 1.49-
GEL 0.11-
SKE 0.40-
SAMART 7.08-
SDC (CB)0.03-
TFG 4.00-
PRINC 3.07-
CSS 0.83-
THREL 1.82-
CPTGF 5.21-
HPF 4.68-
SIRIP 7.25-
SCI (CB)0.75-
SRIPANWA 4.88-
THE 1.02-
TAE 0.78-
BGT 0.60-
AGE 1.54-
AIRA 1.69-
B52 (CB)0.52-
AMATAR 6.30-
BSM 2.44-
CHO (CB)0.07-
CIG 0.05-
CMO (CS,NP)0.79-
DIMET (CB,CS)0.21-
ECF 0.51-
LHHOTEL 11.28-
HYDRO (CB,CS,NP)0.39-
KASET 1.06-
PRIME 0.37-
L&E 1.08-
LIT 1.12-
MBAX 2.89-
CHEWA 0.39-
NDR 2.06-
MONO 1.08-
NPK 12.60-
RP 1.17-
PPS 0.34-
QLT 2.44-
DIF 8.03-
TAPAC (SP)0.52-
TNDT (CB)0.17-
GLOCON (CB)0.27-
UBIS 1.96-
GREEN 1.16-
UMS (CB,CF)0.49-
ARIN 1.18-
PRAKIT 10.12-
RICHY 0.50-
CPNREIT 10.60-
NCL 0.64-
VPO (CB)0.59-
FN 1.44-
COMAN 3.34-
TSE 1.11-
RWI 0.50-
IMPACT 10.16-
WHART 8.73-
PSTC 0.51-
KCM 0.27-
LHSC 10.00-
CGH 0.72-
CMC 1.12-
NEWS (CB)0.01-
ASAP 2.48-
SGF 0.28-
TM 1.74-
TPRIME 5.80-
PLANET 0.62-
BTW 0.25-
JKN (SP,CB,CS,N)0.63-
TITLE 4.00-
SSTRT 4.88-
ADB 0.59-
TRITN 0.14-
BRRGIF 3.10-
DREIT 4.58-
BOFFICE 4.37-
ABM 1.50-
MVP 0.76-
TFFIF 6.28-
SPRIME 3.84-
FTREIT 9.05-
MORE 0.05-
GSC 1.00-
BC 0.97-
AIMCG 3.19-
IMH 5.75-
W (CB)0.69-
IIG 6.34-
PROSPECT 8.14-
KBSPIF 7.49-
DV8 0.41-
MICRO 1.67-
NRF 1.80-
DHOUSE 0.62-
SABUY 0.66-
ALLY 4.60