กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
889
อันดับ P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleP/Eแนวโน้ม
EE 0.27-
STA 20.22-
TRUBB 1.34-
CPF 18.46-
B-WORK 4.49-
MALEE 11.42-
ACC 0.48-
TVO 21.08-
AFC 4.88-
CPL 1.48-
SAWANG 14.90-
TTI 27.25-
UPF 37.00-
JCKH (C)0.03-
AJA 0.29-
FANCY 0.44-
OCC 10.70-
CRD 0.52-
TNITY 6.12-
SR 0.59-
GVREIT 5.66-
TSI (C)0.16-
APCS 3.52-
CWT 1.49-
INGRS 0.55-
TKT 1.72-
TNPC 1.29-
SLP 0.41-
CTW 4.48-
KKC (C)0.18-
SNC 7.53-
TCJ 3.05-
VARO 3.70-
GGC 8.52-
IVL 24.04-
AJ 6.49-
NEP (C)0.22-
TFI 0.09-
BSBM 0.71-
CEN 2.26-
CITY 2.18-
CSP 1.01-
GJS 0.23-
INOX 0.54-
MILL 0.32-
PAP 2.46-
PERM 0.91-
SAM 0.41-
TGPRO 0.14-
PPP 1.86-
SUPEREIF 6.98-
EMC (C)0.08-
UMI 1.03-
WHABT 8.22-
VNG 3.67-
A 4.82-
ANAN 0.86-
BROCK 1.68-
CI 0.60-
CNT 1.08-
ESTAR 0.25-
EVER 0.17-
META 0.17-
ITD 0.90-
KC (C)0.11-
MJD 1.32-
MK 2.20-
GAHREIT 7.14-
NUSA 0.48-
NWR 0.40-
RML 0.46-
MIT 0.87-
AIMIRT 10.50-
SYNTEC 1.76-
TPOLY 0.85-
TRC (C)0.33-
EGATIF 6.05-
BKKCP 9.29-
CPNCG 6.36-
CTARAF 4.50-
ERWPF 8.54-
FUTUREPF 11.58-
KPNPF 3.52-
LHPF 6.10-
LUXF 6.93-
M-II 7.30-
M-PAT 3.10-
M-STOR 7.00-
MIPF 12.50-
MJLF 3.79-
MNIT 2.16-
MNIT2 5.10-
MNRF 2.76-
POPF 6.03-
QHHR 6.63-
QHOP 3.05-
QHPF 5.59-
SSPF 5.21-
TU 14.80-
TIF1 8.67-
LPF 13.04-
TNPF 1.65-
TTLPF 17.96-
TU-PF 0.86-
URBNPF 1.35-
IRPC 2.00-
BEAUTY 0.70-
SINGER 9.98-
AQUA 0.34-
EP 2.77-
SPRC 8.92-
TLHPF 6.56-
MATCH 1.52-
PPPM (C)0.06-
VGI 1.55-
WAVE 0.16-
BWG 0.54-
GENCO 0.53-
ASIA 6.58-
GRAND 0.14-
VRANDA 5.05-
ROH 2.55-
PORT 1.33-
BTS 5.44-
BTSGIF (XN)3.51-
WIN 0.71-
GEL 0.21-
SKE 0.49-
JASIF 6.17-
JMART 14.92-
SAMART 5.75-
SDC (C)0.05-
TFG 3.46-
PRINC 4.55-
BJCHI 1.20-
CPTGF 5.49-
HPF 4.68-
SIRIP 7.00-
SCI 0.94-
SRIPANWA 4.44-
PPF 10.20-
BGT 0.80-
AIRA 1.90-
B52 1.06-
AMATAR 6.49-
BROOK 0.55-
BSM 2.59-
CHO 0.18-
CIG 0.08-
CMO 1.10-
DIMET (NP)0.26-
ECF 1.00-
GCAP 0.53-
LHHOTEL 12.46-
HYDRO (C)0.31-
KASET 1.31-
L&E 1.23-
LIT 1.05-
MBAX 3.10-
CHEWA 0.51-
NDR 1.30-
NPK 15.68-
OTO 0.72-
RP 1.43-
PPS 0.39-
QLT 2.76-
TVT 0.69-
SIMAT 1.70-
DIF 7.85-
TAPAC (SP)1.50-
GLOCON 0.30-
UBIS 2.03-
GREEN 0.99-
UMS (C)0.60-
ARIN 3.17-
RICHY 0.66-
CPNREIT 11.08-
NCL 0.85-
VPO 0.81-
FN 1.49-
COMAN 3.41-
RWI 0.63-
IMPACT 11.98-
WHART 9.82-
PSTC 0.63-
KCM 0.40-
LHSC 9.76-
CGH 0.69-
CMC 1.21-
NEWS (C)0.02-
ASAP 2.99-
DOD 3.51-
SGF 0.44-
TM 1.95-
TPRIME 6.06-
PLANET 0.77-
BTW 0.30-
SSTRT 5.26-
ADB 0.96-
PDJ 1.89-
TRITN 0.14-
BRRGIF 3.86-
ALT 1.60-
DREIT 5.10-
BOFFICE 5.08-
ABM 1.40-
7UP 0.41-
MVP 1.45-
TFFIF 6.97-
SPRIME 4.68-
FTREIT 9.95-
MORE 0.09-
BC 1.38-
AIMCG 3.68-
IMH 7.53-
W (C)0.85-
IIG 6.92-
PROSPECT 8.69-
KBSPIF 8.79-
DV8 0.42-
MICRO 2.15-
3K-BAT 43.00-
KK 1.94-
DHOUSE 0.60-
ALLY 5.53-
RT 0.88