หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> HMPRO
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
26.64
P/BV
6.92
ปันผล
2.95%
ROA
13.76%
ROE
26.73%
D/E
1.56
EPS
0.25
BETA
0.93
NPM
8.69%
GPM
27.03%
หมวดหมู่บริการ >> พาณิชย์
จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
มูลค่าตามราคาตลาด169,650,454,523
Book Value1.88
ปริมาณหุ้น13,151,198,025
ที่อยู่31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์0-2832-1000
เว็บไซต์http://www.homepro.co.th
ทุนจดทะเบียน13,151,198,025.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท27/6/1995
วันเข้าตลาดฯ30/10/2544
ราคา IPO3.60
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)34079 (09/03/23)
% Free float40.91%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด42472
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น53.84%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI23.21
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง5 วัน
ค่า MACD/Signal-0.1961/-0.1517
ค่า MA6 13.08
ค่า MA12 13.29
ค่า MA26 13.49
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 15 วัน
ค่า RSIOversold 23.21
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
15.06%
NVDR ถือหุ้น
6.65%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ12,311,411 หุ้น
ขาย9,796,806 หุ้น
Netซื้อ 2,514,605 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 2,426,998 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 7,993,794 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 4,147,399 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 64,451 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 3,365,615 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 4,667,903 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 2,719,641 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 629,962 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 1,675,244 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 2,080,450 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
13.60
13.50
13.40
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย3,875 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย49,976,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย645,641,590 บาท
21/09/2349,976,700 หุ้น จับคู่ 3,875 ครั้ง
20/09/2335,379,500 หุ้น จับคู่ 2,762 ครั้ง
19/09/2336,159,200 หุ้น จับคู่ 4,562 ครั้ง
18/09/2323,913,000 หุ้น จับคู่ 2,198 ครั้ง
15/09/2321,588,200 หุ้น จับคู่ 1,378 ครั้ง
14/09/2313,853,900 หุ้น จับคู่ 1,362 ครั้ง
13/09/2318,690,700 หุ้น จับคู่ 1,098 ครั้ง
12/09/2313,804,800 หุ้น จับคู่ 2,109 ครั้ง
11/09/2313,250,900 หุ้น จับคู่ 1,443 ครั้ง
08/09/2314,029,800 หุ้น จับคู่ 1,593 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)56,09158,58665,18558,87163,150
หนี้สิน (ลบ.)34,52635,69640,93935,57538,437
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย3.13%7.13%2.25%8.77%
ยอดขาย3.20%8.12%3.33%9.30%
กำไรสุทธิ+5.54%+14.27%+8.44%+6.60%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 6.92 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.24557 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.48บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.95% / ปี
    - YTD2.92% / ปี
    - 20222.06% / ปี
    - 20212.07% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)24,724 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.88 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.95% /ปี
YTD
2.92%
2022
2.06%
2021
2.07%
27 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
03 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.21 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
27 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
28 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
06 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
23 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
08 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.21 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
25 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
08 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
21/09/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 12.95 บ.
20/09/231 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 13.15 บ.
12/09/231 ครั้ง1,729,400 หุ้น เฉลี่ย 13.4 บ.
08/09/231 ครั้ง563,700 หุ้น เฉลี่ย 13.57 บ.
07/09/231 ครั้ง250,000 หุ้น เฉลี่ย 13.6 บ.
28/08/231 ครั้ง25,400 หุ้น เฉลี่ย 13.7 บ.
13/07/231 ครั้ง9,404,900 หุ้น เฉลี่ย 13.71 บ.
22/06/231 ครั้ง1,826,300 หุ้น เฉลี่ย 13.87 บ.
14/06/231 ครั้ง249,200 หุ้น เฉลี่ย 13.9 บ.
31/05/232 ครั้ง30,600 หุ้น เฉลี่ย 13.8 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/233,986,600 หุ้น เฉลี่ย 12.92 บ.
20/09/234,540,400 หุ้น เฉลี่ย 13.07 บ.
19/09/235,168,000 หุ้น เฉลี่ย 13.17 บ.
18/09/234,400,700 หุ้น เฉลี่ย 13.32 บ.
15/09/233,376,200 หุ้น เฉลี่ย 13.40 บ.
14/09/234,467,300 หุ้น เฉลี่ย 13.41 บ.
13/09/234,230,600 หุ้น เฉลี่ย 13.46 บ.
12/09/231,217,400 หุ้น เฉลี่ย 13.40 บ.
11/09/23618,500 หุ้น เฉลี่ย 13.55 บ.
08/09/233,168,000 หุ้น เฉลี่ย 13.57 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.700.70-1.95
20 วัน-3.70-1.85-2.99
60 วัน-7.14-2.71-5.31
120 วัน-8.45-1.88-5.56
ตั้งแต่ต้นปี-16.13-3.45-7.19
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)26.6431.1520.83
P/BV (เท่า)6.922.281.47