หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> ADD
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
26.19
P/BV
1.49
ปันผล
3.4%
ROA
5.65%
ROE
5.79%
D/E
0.15
EPS
0.19
BETA
0.89
NPM
9.62%
GPM
25.58%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด800,000,000
Book Value3.42
ปริมาณหุ้น160,000,000
ที่อยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 41 ห้องเลขที่ 4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2835-3957-8
เว็บไซต์https://www.addtechhub.com
ทุนจดทะเบียน80,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ20/05/2564
ราคา IPO11.00
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2997 (22/03/23)
% Free float40.14%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2056
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น96.19%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI35.87
ค่า MACD/Signal-0.1733/-0.162
ค่า MA6 5.02
ค่า MA12 5.13
ค่า MA26 5.38
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 14 วัน
ค่า RSI 35.87
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
1.10%
ข้อมูลวันที่23/04/24
ซื้อ100 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 100 หุ้น
22/04/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
19/04/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
11/04/24Net: ซื้อ 4,100 หุ้น
10/04/24Net: ซื้อ 10,000 หุ้น
04/04/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
03/04/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
01/04/24Net: ซื้อ 2,000 หุ้น
29/03/24Net: ซื้อ 200 หุ้น
28/03/24Net: ขาย 5,900 หุ้น
27/03/24Net: ซื้อ 1,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
5.65
5.50
5.45
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/04/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย22 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย18,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย92,946 บาท
24/04/2418,600 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
23/04/2448,400 หุ้น จับคู่ 35 ครั้ง
22/04/2444,300 หุ้น จับคู่ 45 ครั้ง
19/04/24155,500 หุ้น จับคู่ 77 ครั้ง
18/04/2420,000 หุ้น จับคู่ 29 ครั้ง
17/04/2437,000 หุ้น จับคู่ 41 ครั้ง
11/04/2456,000 หุ้น จับคู่ 46 ครั้ง
10/04/2434,600 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
09/04/2460,200 หุ้น จับคู่ 60 ครั้ง
05/04/2413,400 หุ้น จับคู่ 28 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)183650606635
หนี้สิน (ลบ.)931007484
เงินสด (ลบ.)59498349169
202120222023
ต้นทุนขาย55.67%-32.81%-0.92%
ยอดขาย49.05%-35.69%-4.01%
กำไรสุทธิ+36.46%-53.70%-31.84%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.49 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.19476 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.19บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.40% / ปี
    - YTD3.33% / ปี
    - 20235.71% / ปี
    - 20224.56% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)547 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)3.42 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.40% /ปี
YTD
3.33%
2023
5.71%
2022
4.56%
09 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
09 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
09 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
07 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
09 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
05 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
15 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
09 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.92--1.12
20 วัน-12.07--6.23
60 วัน-12.07--7.76
120 วัน-19.05--14.12
ตั้งแต่ต้นปี-14.29--9.89
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)26.19-100.66
P/BV (เท่า)1.49-2.01
12
ข่าวสาร
22/03/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
06/03/67การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
06/03/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)
22/02/67รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
22/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
09/01/67แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567