หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> VIH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
14.38
P/BV
1.47
ปันผล
2.5%
ROA
11.03%
ROE
10.34%
D/E
0.17
EPS
0.13
BETA
0.54
NPM
10.73%
GPM
24.56%
หมวดหมู่บริการ >> การแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประกันชีวิต ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าผู้ประสบภัยจากรถ ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน (2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม
มูลค่าตามราคาตลาด4,565,323,464
Book Value5.43
ปริมาณหุ้น570,665,433
ที่อยู่เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์0-2431-0070,1792
เว็บไซต์http://www.vichaivej.com
ทุนจดทะเบียน627,731,979.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1987
วันเข้าตลาดฯ09/05/2555
ราคา IPO1.25
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4672 (27/03/24)
% Free float33.48%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด7729
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น98.61%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA120/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI0.5/1
สรุปคะแนน3/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI59.87
ค่า MACD/Signal0.0706/0.0647
ค่า MA6 7.89
ค่า MA12 7.9
ค่า MA26 7.8
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSI 59.87
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.03%
NVDR ถือหุ้น
0.59%
ข้อมูลวันที่17/05/24
ซื้อ46,600 หุ้น
ขาย700 หุ้น
Netซื้อ 45,900 หุ้น
16/05/24Net: ซื้อ 1,900 หุ้น
15/05/24Net: ซื้อ 266,400 หุ้น
14/05/24Net: ซื้อ 1,600 หุ้น
10/05/24Net: ซื้อ 4,100 หุ้น
09/05/24Net: ซื้อ 1,100 หุ้น
08/05/24Net: ซื้อ 200 หุ้น
03/05/24Net: ซื้อ 3 หุ้น
30/04/24Net: ซื้อ 700 หุ้น
29/04/24Net: ซื้อ 700 หุ้น
26/04/24Net: ซื้อ 500 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.30
8.10
8.05
7.85
7.80
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย282 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย761,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,064,835 บาท
20/05/24761,800 หุ้น จับคู่ 282 ครั้ง
17/05/24920,300 หุ้น จับคู่ 190 ครั้ง
16/05/24691,100 หุ้น จับคู่ 102 ครั้ง
15/05/241,510,900 หุ้น จับคู่ 234 ครั้ง
14/05/2495,300 หุ้น จับคู่ 62 ครั้ง
13/05/24252,300 หุ้น จับคู่ 102 ครั้ง
10/05/24100,600 หุ้น จับคู่ 30 ครั้ง
09/05/24269,800 หุ้น จับคู่ 103 ครั้ง
08/05/24932,400 หุ้น จับคู่ 143 ครั้ง
07/05/24972,500 หุ้น จับคู่ 162 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,6393,7083,6193,6963,629
หนี้สิน (ลบ.)1,044700582649520
เงินสด (ลบ.)1,1851,0638221,094901
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย-12.31%-12.67%-33.92%5.51%
ยอดขาย-22.72%-25.01%-53.38%10.13%
กำไรสุทธิ-44.50%-59.25%-89.64%+86.97%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.47 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.12624 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.56บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.50% / ปี
    - YTD2.50% / ปี
    - 20236.04% / ปี
    - 20225.59% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,099 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)5.43 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.50% /ปี
YTD
2.50%
2023
6.04%
2022
5.59%
24 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
19 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.45 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
20 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
14 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
22 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
17 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน1.270.641.48
20 วัน7.382.779.42
60 วัน--1.431.23
120 วัน9.595.2813.17
ตั้งแต่ต้นปี7.384.5210.94
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)14.3830.5717.63
P/BV (เท่า)1.474.161.30
12
ข่าวสาร
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10/05/67แจ้งการลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
03/05/67แจ้งข้อจำกัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่อาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
03/05/67แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
03/04/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ