หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> III
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.72
P/BV
2.83
ปันผล
3.81%
ROA
24.59%
ROE
31.62%
D/E
0.25
EPS
0.41
BETA
1.24
NPM
35.37%
GPM
20.83%
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การให้บริการโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มสินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น
มูลค่าตามราคาตลาด10,339,239,936
Book Value4.52
ปริมาณหุ้น807,753,120
ที่อยู่628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2681-8700
เว็บไซต์http://www.iii-logistics.com
ทุนจดทะเบียน404,247,835.50 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/01/2008
วันเข้าตลาดฯ01/09/2560
ราคา IPO4.80
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)6123 (09/03/23)
% Free float54.38%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6760
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI1/1
สรุปคะแนน3/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI54.92
ค่า MACD/Signal0.2693/0.2916
ค่า MA6 13.08
ค่า MA12 12.87
ค่า MA26 12.45
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 54.92
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
12.29%
NVDR ถือหุ้น
1.12%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ316,400 หุ้น
ขาย127,600 หุ้น
Netซื้อ 188,800 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 205,603 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 1,434,247 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 1,056,339 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 630,304 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 61,891 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 287,585 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 29,096 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 48,700 หุ้น
08/09/23Net: ซื้อ 22,815 หุ้น
07/09/23Net: ขาย 123,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
13.80
13.20
13.00
12.70
12.30
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย550 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,460,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย31,487,260 บาท
21/09/232,460,600 หุ้น จับคู่ 550 ครั้ง
20/09/236,054,300 หุ้น จับคู่ 1,094 ครั้ง
19/09/239,669,300 หุ้น จับคู่ 1,297 ครั้ง
18/09/235,165,600 หุ้น จับคู่ 823 ครั้ง
15/09/236,965,900 หุ้น จับคู่ 1,045 ครั้ง
14/09/2311,865,000 หุ้น จับคู่ 1,895 ครั้ง
13/09/238,481,000 หุ้น จับคู่ 1,134 ครั้ง
12/09/232,067,700 หุ้น จับคู่ 445 ครั้ง
11/09/234,281,500 หุ้น จับคู่ 665 ครั้ง
08/09/234,146,100 หุ้น จับคู่ 794 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,4062,9503,6803,2234,530
หนี้สิน (ลบ.)1,1151,2051,0081,307904
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย89.44%-9.73%17.78%-42.14%
ยอดขาย82.86%-5.12%15.06%-40.11%
กำไรสุทธิ+132.22%+110.86%+42.08%+34.77%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.83 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.4141 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.09บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.81% / ปี
    - YTD3.81% / ปี
    - 20222.55% / ปี
    - 20210.65% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,651 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.52 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.81% /ปี
YTD
3.81%
2022
2.55%
2021
0.65%
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
16 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.4 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
17 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 ต.ค. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
18 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
18 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
22 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
24 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
26/06/232 ครั้ง780,000 หุ้น เฉลี่ย 10.73 บ.
07/06/233 ครั้ง2,261,183 หุ้น เฉลี่ย 11.23 บ.
08/03/232 ครั้ง2,560,000 หุ้น เฉลี่ย 14.4 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/2387,000 หุ้น เฉลี่ย 12.80 บ.
20/09/23193,500 หุ้น เฉลี่ย 12.72 บ.
19/09/23162,000 หุ้น เฉลี่ย 13.02 บ.
18/09/23118,800 หุ้น เฉลี่ย 13.50 บ.
15/09/23111,300 หุ้น เฉลี่ย 13.60 บ.
14/09/23345,500 หุ้น เฉลี่ย 13.21 บ.
13/09/23251,700 หุ้น เฉลี่ย 12.78 บ.
12/09/2328,100 หุ้น เฉลี่ย 12.53 บ.
11/09/23119,600 หุ้น เฉลี่ย 12.48 บ.
08/09/23107,800 หุ้น เฉลี่ย 12.40 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.780.951.03
20 วัน4.925.725.70
60 วัน11.3015.4213.50
120 วัน-6.57-4.72-3.62
ตั้งแต่ต้นปี-3.037.397.31
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)11.7256.7420.83
P/BV (เท่า)2.833.191.47