หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> QLT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.82
ปันผล
0%
ROA
-31.36%
ROE
-38.23%
D/E
0.29
EPS
-0.01
BETA
1.16
NPM
-1.35%
GPM
28.02%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing)การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)และการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical andMetallurgical Testing)
มูลค่าตามราคาตลาด236,564,364
Book Value2.99
ปริมาณหุ้น98,568,485
ที่อยู่21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมือง ระยอง 21150
โทรศัพท์0-3869-1408-10
เว็บไซต์http://www.qualitechplc.com
ทุนจดทะเบียน98,568,485.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/02/1991
วันเข้าตลาดฯ09/06/2552
ราคา IPO4.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1243 (05/03/24)
% Free float63.8%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2022
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.85%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI32.3
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง4 วัน
ค่า MACD/Signal-0.059/-0.0463
ค่า MA6 2.5
ค่า MA12 2.56
ค่า MA26 2.6
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 6 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 32.3
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.64%
NVDR ถือหุ้น
2.86%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
2.60
2.56
2.50
2.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย20 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย57,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย140,124 บาท
17/07/2457,800 หุ้น จับคู่ 20 ครั้ง
16/07/249,300 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
15/07/243,800 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
11/07/24139,200 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
10/07/242,000 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
09/07/2410,200 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
08/07/243,200 หุ้น จับคู่ 4 ครั้ง
05/07/2492,900 หุ้น จับคู่ 35 ครั้ง
04/07/2426,600 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
03/07/2440,900 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)507524392508379
หนี้สิน (ลบ.)7081966885
เงินสด (ลบ.)4135323736
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย5.35%-1.68%4.59%-2.93%
ยอดขาย16.86%-6.10%13.44%-6.05%
กำไรสุทธิ+170.32%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 18%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.01382 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 20223.33% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)295 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.99 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
3.33%
28 เม.ย. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
30 เม.ย. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
08 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
29 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
06 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
26 เม.ย. 2019เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-6.11--4.41
20 วัน-6.11--3.55
60 วัน-15.17--2.04
120 วัน-22.15--6.59
ตั้งแต่ต้นปี-14.58-1.48
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--39.91
P/BV (เท่า)0.82-1.75
12
ข่าวสาร
28/06/67แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
14/05/67แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14/05/67แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกรรมการบริษัท แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
03/05/67F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
30/04/67แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท