หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> MOSHI
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
49.02
P/BV
9.87
ปันผล
1.08%
ROA
19.83%
ROE
25.23%
D/E
0.78
EPS
0.76
BETA
1.25
NPM
14.29%
GPM
52.95%
หมวดหมู่บริการ >> พาณิชย์
ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม (สินค้าไลฟ์สไตล์) ภายใต้ชื่อทางการค้า "Moshi Moshi"
มูลค่าตามราคาตลาด18,397,497,436
Book Value6.01
ปริมาณหุ้น329,999,954
ที่อยู่26/18 หมู่ที่ 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์0-2891-3088
เว็บไซต์http://www.moshimoshi.co.th
ทุนจดทะเบียน330,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ22/12/2565
ราคา IPO21.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1557 (14/03/23)
% Free float47.2%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน4.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI62.19
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal0.9441/0.9709
ค่า MA6 55.42
ค่า MA12 55.38
ค่า MA26 53.58
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 3 วัน
ค่า RSI 62.19
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.93%
NVDR ถือหุ้น
0.94%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ546,501 หุ้น
ขาย83,400 หุ้น
Netซื้อ 463,101 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 10,700 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 90,700 หุ้น
20/02/24Net: ซื้อ 23,100 หุ้น
19/02/24Net: ขาย 1,800 หุ้น
16/02/24Net: ขาย 11,600 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 16,300 หุ้น
14/02/24Net: ซื้อ 47,209 หุ้น
13/02/24Net: ขาย 87,000 หุ้น
12/02/24Net: ขาย 6,800 หุ้น
09/02/24Net: ซื้อ 40,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
62.00
56.50
56.00
54.75
54.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,103 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,075,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย117,456,725 บาท
23/02/242,075,000 หุ้น จับคู่ 1,103 ครั้ง
22/02/24249,800 หุ้น จับคู่ 235 ครั้ง
21/02/24574,700 หุ้น จับคู่ 337 ครั้ง
20/02/24134,500 หุ้น จับคู่ 201 ครั้ง
19/02/2495,600 หุ้น จับคู่ 101 ครั้ง
16/02/24507,000 หุ้น จับคู่ 308 ครั้ง
15/02/24238,500 หุ้น จับคู่ 229 ครั้ง
14/02/24492,400 หุ้น จับคู่ 416 ครั้ง
13/02/241,096,600 หุ้น จับคู่ 533 ครั้ง
12/02/24884,900 หุ้น จับคู่ 466 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,9932,8011,9303,251
หนี้สิน (ลบ.)1,0391,1918381,420
เงินสด (ลบ.)23875615151
202120229M/20229M/2023
ต้นทุนขาย-%55.50%-%34.13%
ยอดขาย-%50.54%-%39.27%
กำไรสุทธิ+-%+92.86%+-%+85.74%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 9.87 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
1.22 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.22บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.08% / ปี
    - YTD0.17% / ปี
    - 20230.17% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,983 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)6.01 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.08% /ปี
YTD
0.17%
2023
0.17%
2022
%
23 พ.ค. 2023หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.79-6.07-2.39
20 วัน6.831.175.98
60 วัน2.823.165.03
120 วัน1.3912.3311.01
ตั้งแต่ต้นปี2.340.823.97
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)49.0227.9617.57
P/BV (เท่า)9.872.081.34
12
ข่าวสาร
22/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
22/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
30/01/67รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
17/01/67แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
30/11/66ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
14/11/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)