หน้าแรก >> บริการ >> บริการเฉพาะกิจ >> SO
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
18.81
P/BV
3.52
ปันผล
4.17%
ROA
13.46%
ROE
19.07%
D/E
0.80
EPS
0.24
BETA
0.66
NPM
8.87%
GPM
17.52%
หมวดหมู่บริการ >> บริการเฉพาะกิจ
ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด3,749,689,583
Book Value2.37
ปริมาณหุ้น446,391,617
ที่อยู่329 หมู่ 10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์0-2363-9300
เว็บไซต์https://www.siamrajathanee.com/
ทุนจดทะเบียน557,989,522.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ14/10/2563
ราคา IPO6.50
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2825 (09/03/23)
% Free float22.27%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด3477
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน2/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI55.07
ค่า MACD/Signal0.0543/0.0594
ค่า MA6 8.38
ค่า MA12 8.39
ค่า MA26 8.31
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 6 วัน
ค่า RSI 55.07
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
0.24%
ข้อมูลวันที่13/09/23
ซื้อ100 หุ้น
ขาย100 หุ้น
Net0
12/09/23Net: ซื้อ 100 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 100 หุ้น
06/09/23Net: ซื้อ 700 หุ้น
04/09/23Net: ขาย 700 หุ้น
01/09/23Net: ขาย 2,200 หุ้น
31/08/23Net: ซื้อ 299 หุ้น
29/08/23Net: ซื้อ 2,900 หุ้น
24/08/23Net: ซื้อ 102 หุ้น
17/08/23Net: ขาย 900 หุ้น
11/08/23Net: ซื้อ 199 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.60
8.50
8.45
8.20
8.15
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย34 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย36,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย303,990 บาท
22/09/2336,400 หุ้น จับคู่ 34 ครั้ง
21/09/2346,000 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
20/09/2347,500 หุ้น จับคู่ 30 ครั้ง
19/09/2346,600 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
18/09/2329,700 หุ้น จับคู่ 32 ครั้ง
15/09/2348,900 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
14/09/239,700 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
13/09/2344,000 หุ้น จับคู่ 38 ครั้ง
12/09/2312,800 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
11/09/238,700 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,5351,5401,9181,7691,909
หนี้สิน (ลบ.)665588875750850
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย1.84%9.56%10.86%5.43%
ยอดขาย2.47%7.34%9.04%5.28%
กำไรสุทธิ+20.57%+0.30%-8.64%+38.73%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.52 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.23616 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.44บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.17% / ปี
    - YTD4.19% / ปี
    - 20221.94% / ปี
    - 20210.70% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,058 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.37 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.17% /ปี
YTD
4.19%
2022
1.94%
2021
0.70%
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
17 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 พ.ค. 2022หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
10 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
07 พ.ค. 2021หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
-เงินปันผล 0.16 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
06/07/2332 ครั้ง1,965,000 หุ้น เฉลี่ย 8.05 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.60-0.471.43
20 วัน3.73-4.424.52
60 วัน-1.761.54-1.25
120 วัน-3.47-18.850.54
ตั้งแต่ต้นปี-12.57-39.88-3.65
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)18.8179.6520.92
P/BV (เท่า)3.524.331.48
12
ข่าวสาร
10/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
12/07/66การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทางเว็บไซต์
07/07/66แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) กับกระทรวงพาณิชย์
06/07/66แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) กับกระทรวงพาณิชย์
29/06/66การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
08/06/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท