หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> TTA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
6.45
P/BV
0.50
ปันผล
2.37%
ROA
6.96%
ROE
8.15%
D/E
0.58
EPS
0.61
BETA
1.46
NPM
15.33%
GPM
20.47%
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น
มูลค่าตามราคาตลาด13,850,730,686
Book Value15.05
ปริมาณหุ้น1,822,464,564
ที่อยู่อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2250-0569-74
เว็บไซต์http://www.thoresen.com
ทุนจดทะเบียน1,998,446,888.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท16/8/1983
วันเข้าตลาดฯ25/09/2538
ราคา IPO88.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)28723 (21/03/24)
% Free float62.67%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด37154
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น95.67%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-0.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI51.05
ค่า MACD/Signal0.0605/0.1081
ค่า MA6 7.5
ค่า MA12 7.69
ค่า MA26 7.78
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 12 วัน
ค่า RSI 51.05
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
16.96%
NVDR ถือหุ้น
8.56%
ข้อมูลวันที่21/06/24
ซื้อ2,670,600 หุ้น
ขาย2,863,800 หุ้น
Netขาย 193,200 หุ้น
20/06/24Net: ขาย 415,200 หุ้น
19/06/24Net: ซื้อ 1,096,900 หุ้น
18/06/24Net: ซื้อ 936,700 หุ้น
17/06/24Net: ขาย 1,966,000 หุ้น
14/06/24Net: ซื้อ 714,300 หุ้น
13/06/24Net: ขาย 66,700 หุ้น
12/06/24Net: ซื้อ 861,300 หุ้น
11/06/24Net: ขาย 73,000 หุ้น
10/06/24Net: ซื้อ 430,400 หุ้น
07/06/24Net: ซื้อ 2,975,200 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
8.50
7.20
7.15
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,638 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,735,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย66,387,975 บาท
21/06/248,735,500 หุ้น จับคู่ 1,638 ครั้ง
20/06/244,614,900 หุ้น จับคู่ 1,556 ครั้ง
19/06/2414,860,900 หุ้น จับคู่ 2,372 ครั้ง
18/06/247,863,800 หุ้น จับคู่ 1,965 ครั้ง
17/06/249,614,000 หุ้น จับคู่ 1,560 ครั้ง
14/06/2411,379,200 หุ้น จับคู่ 1,983 ครั้ง
13/06/246,658,400 หุ้น จับคู่ 1,674 ครั้ง
12/06/2415,814,900 หุ้น จับคู่ 2,818 ครั้ง
11/06/246,792,200 หุ้น จับคู่ 1,760 ครั้ง
10/06/248,540,000 หุ้น จับคู่ 2,220 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)38,94741,59342,97343,46648,983
หนี้สิน (ลบ.)14,54713,86714,68315,87518,064
เงินสด (ลบ.)8,2748,4307,0689,9829,627
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย35.37%-10.16%-11.98%28.55%
ยอดขาย32.50%-18.23%-21.02%36.87%
กำไรสุทธิ-15.28%-62.78%-78.06%+419.16%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 50%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.61 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.16บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.37% / ปี
    - YTD2.40% / ปี
    - 20233.44% / ปี
    - 20222.68% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)27,428 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)15.05 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.37% /ปี
YTD
2.40%
2023
3.44%
2022
2.68%
13 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
12 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
13 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
13 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ -
14 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
09 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
08/03/241 ครั้ง10,000 หุ้น เฉลี่ย 6.87 บ.
22/02/241 ครั้ง5,000 หุ้น เฉลี่ย 6.85 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/06/2496,000 หุ้น เฉลี่ย 7.60 บ.
20/06/2468,600 หุ้น เฉลี่ย 7.47 บ.
19/06/24241,200 หุ้น เฉลี่ย 7.42 บ.
18/06/24145,900 หุ้น เฉลี่ย 7.49 บ.
17/06/24305,200 หุ้น เฉลี่ย 7.44 บ.
14/06/24315,600 หุ้น เฉลี่ย 7.74 บ.
13/06/24192,300 หุ้น เฉลี่ย 7.64 บ.
12/06/24624,700 หุ้น เฉลี่ย 7.57 บ.
11/06/24227,900 หุ้น เฉลี่ย 7.95 บ.
10/06/24324,300 หุ้น เฉลี่ย 8.02 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.06-4.70-3.70
20 วัน-3.235.083.13
60 วัน10.2917.4717.82
120 วัน23.9724.9233.14
ตั้งแต่ต้นปี17.1917.9127.89
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)6.4548.6916.99
P/BV (เท่า)0.502.721.22
12
ข่าวสาร
15/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/03/67รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ MML และ/หรือบริษัทย่อย
28/03/67แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/03/67การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายเงินปันผล และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
06/03/67การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายเงินปันผล และรายการที่เกี่ยวโยงกัน