หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> TTA
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
5.73
P/BV
0.48
ปันผล
3.36%
ROA
6.48%
ROE
8.57%
D/E
0.57
EPS
0.46
BETA
0.72
NPM
6.86%
GPM
16.74%
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น
มูลค่าตามราคาตลาด11,937,142,894
Book Value13.89
ปริมาณหุ้น1,822,464,564
ที่อยู่อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์0-2250-0569-74
เว็บไซต์http://www.thoresen.com
ทุนจดทะเบียน1,998,446,888.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท16/8/1983
วันเข้าตลาดฯ25/09/2538
ราคา IPO88.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)29872 (22/03/23)
% Free float65.15%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด37154
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น95.67%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1
RSI1/1
สรุปคะแนน5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI55.98
ค่า MACD/Signal0.0642/0.0507
ค่า MA6 6.53
ค่า MA12 6.45
ค่า MA26 6.35
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 5 วัน
ค่า RSI 55.98
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
15.94%
NVDR ถือหุ้น
7.22%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ2,581,102 หุ้น
ขาย1,683,600 หุ้น
Netซื้อ 897,502 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 3,454,600 หุ้น
19/09/23Net: ขาย 1,077,400 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 2,917,900 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 6,305,600 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 250,800 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 792,500 หุ้น
12/09/23Net: ขาย 26,000 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 1,010,200 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 1,143,800 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 399,600 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
6.70
6.65
6.60
6.50
6.40
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,006 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,953,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย58,728,405 บาท
21/09/238,953,200 หุ้น จับคู่ 1,006 ครั้ง
20/09/2316,520,100 หุ้น จับคู่ 2,183 ครั้ง
19/09/237,272,500 หุ้น จับคู่ 1,117 ครั้ง
18/09/2317,333,900 หุ้น จับคู่ 2,400 ครั้ง
15/09/2325,783,200 หุ้น จับคู่ 3,189 ครั้ง
14/09/239,198,900 หุ้น จับคู่ 1,215 ครั้ง
13/09/234,109,500 หุ้น จับคู่ 827 ครั้ง
12/09/2310,898,300 หุ้น จับคู่ 1,587 ครั้ง
11/09/234,489,200 หุ้น จับคู่ 853 ครั้ง
08/09/235,905,500 หุ้น จับคู่ 971 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)31,02938,94741,59341,93844,677
หนี้สิน (ลบ.)11,83814,54713,86715,09316,155
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย45.18%35.37%50.54%-13.37%
ยอดขาย72.47%32.50%64.77%-23.78%
กำไรสุทธิ+-%-15.28%+180.01%-58.07%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 52%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.46 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.15บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.36% / ปี
    - YTD3.33% / ปี
    - 20222.68% / ปี
    - 20210.21% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)25,314 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)13.89 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.36% /ปี
YTD
3.33%
2022
2.68%
2021
0.21%
12 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
13 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
13 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ -
14 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
09 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.05 บ./หุ้น
รอบ -
23 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/231,043,500 หุ้น เฉลี่ย 6.56 บ.
20/09/232,563,200 หุ้น เฉลี่ย 6.63 บ.
19/09/232,132,100 หุ้น เฉลี่ย 6.64 บ.
18/09/231,959,000 หุ้น เฉลี่ย 6.70 บ.
15/09/23559,600 หุ้น เฉลี่ย 6.57 บ.
14/09/23968,200 หุ้น เฉลี่ย 6.20 บ.
13/09/23864,800 หุ้น เฉลี่ย 6.22 บ.
12/09/23781,700 หุ้น เฉลี่ย 6.46 บ.
11/09/23801,800 หุ้น เฉลี่ย 6.47 บ.
08/09/231,714,000 หุ้น เฉลี่ย 6.52 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน4.765.826.31
20 วัน9.098.888.82
60 วัน-2.94-1.22-0.78
120 วัน-16.46-15.04-14.22
ตั้งแต่ต้นปี-19.51-11.72-11.81
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)5.7357.7121.05
P/BV (เท่า)0.483.221.49
12
ข่าวสาร
10/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24/03/66รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
24/03/66แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10/03/66วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ และการรักษาสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม (เพิ่มข้อมูล) (แก้ไข)