หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> MASTER
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
41.14
P/BV
5.99
ปันผล
0.04%
ROA
16.34%
ROE
15.50%
D/E
0.21
EPS
0.35
BETA
1.49
NPM
22.25%
GPM
58.52%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร
มูลค่าตามราคาตลาด17,725,564,490
Book Value10.27
ปริมาณหุ้น301,711,736
ที่อยู่99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์0-2241-3246
เว็บไซต์https://www.master-plc.com/th/home
ทุนจดทะเบียน301,713,834.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท24/07/2013
วันเข้าตลาดฯ25/01/2566
ราคา IPO46.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)3316 (20/03/24)
% Free float31.92%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-4.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI39.95
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.4892/-0.3471
ค่า MA6 60.63
ค่า MA12 60.65
ค่า MA26 61.32
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 12 วัน
ค่า RSI 39.95
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
14.35%
NVDR ถือหุ้น
1.33%
ข้อมูลวันที่16/07/24
ซื้อ79,400 หุ้น
ขาย65,400 หุ้น
Netซื้อ 14,000 หุ้น
15/07/24Net: ขาย 138,300 หุ้น
12/07/24Net: ขาย 92,500 หุ้น
11/07/24Net: ขาย 92,900 หุ้น
10/07/24Net: ซื้อ 88,900 หุ้น
09/07/24Net: ขาย 105,100 หุ้น
08/07/24Net: ขาย 237,800 หุ้น
05/07/24Net: ขาย 112,800 หุ้น
04/07/24Net: ขาย 343,100 หุ้น
02/07/24Net: ซื้อ 193,300 หุ้น
01/07/24Net: ขาย 381,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
61.75
60.75
60.00
58.50
56.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,123 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,287,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย76,460,275 บาท
17/07/241,287,300 หุ้น จับคู่ 1,123 ครั้ง
16/07/24546,900 หุ้น จับคู่ 476 ครั้ง
15/07/241,189,400 หุ้น จับคู่ 1,092 ครั้ง
11/07/24506,600 หุ้น จับคู่ 596 ครั้ง
10/07/241,420,300 หุ้น จับคู่ 1,154 ครั้ง
09/07/24524,000 หุ้น จับคู่ 531 ครั้ง
08/07/24910,900 หุ้น จับคู่ 796 ครั้ง
05/07/24826,500 หุ้น จับคู่ 728 ครั้ง
04/07/242,654,400 หุ้น จับคู่ 1,991 ครั้ง
03/07/24801,200 หุ้น จับคู่ 692 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)6009473,6373,2853,746
หนี้สิน (ลบ.)433543646563649
เงินสด (ลบ.)182986271,144696
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย105.76%22.40%-%6.49%
ยอดขาย124.80%29.28%-%7.41%
กำไรสุทธิ+84.84%+38.34%+-%+48.46%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 5.99 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.35 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.49บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.04% / ปี
    - YTD0.04% / ปี
    - 20230.47% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,099 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.27 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.04% /ปี
YTD
0.04%
2023
0.47%

%
-เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
17/07/2413,700 หุ้น เฉลี่ย 59.40 บ.
16/07/241,100 หุ้น เฉลี่ย 60.61 บ.
15/07/2437,800 หุ้น เฉลี่ย 60.07 บ.
11/07/245,900 หุ้น เฉลี่ย 61.67 บ.
10/07/2450,700 หุ้น เฉลี่ย 61.41 บ.
09/07/2418,200 หุ้น เฉลี่ย 60.53 บ.
08/07/2430,100 หุ้น เฉลี่ย 60.43 บ.
05/07/2417,200 หุ้น เฉลี่ย 60.71 บ.
04/07/249,900 หุ้น เฉลี่ย 61.63 บ.
03/07/243,100 หุ้น เฉลี่ย 61.08 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน2.07-0.78
20 วัน1.23-4.78
60 วัน-3.15-9.50
120 วัน12.01-31.52
ตั้งแต่ต้นปี21.18-40.96
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)41.14-40.77
P/BV (เท่า)5.99-1.79
12
ข่าวสาร
20/05/67หุ้นเพิ่มทุนของ MASTER เริ่มซื้อขายวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
15/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
07/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์
03/04/67รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
03/04/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
04/03/67การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ปรับปรุง2) (แก้ไข)