หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> HEALTH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.64
ปันผล
0%
ROA
-30.30%
ROE
-33.05%
D/E
0.10
EPS
-0.03
BETA
0.48
NPM
-91.95%
GPM
49.47%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ดำเนินธุรกิจค้าปลีก
มูลค่าตามราคาตลาด430,365,630
Book Value1.78
ปริมาณหุ้น384,255,027
ที่อยู่อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง, ชั้น 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 เลขที่ 51 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์0-2514-5000
เว็บไซต์https://www.healthempire.co.th/
ทุนจดทะเบียน603,021,545.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท
วันเข้าตลาดฯ
ราคา IPO
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)2022 (29/03/24)
% Free float40.52%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI28.49
ค่า MACD/Signal-0.0755/-0.0719
ค่า MA6 1.14
ค่า MA12 1.19
ค่า MA26 1.3
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 19 วัน
ค่า RSIOversold 28.49
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.89%
ข้อมูลวันที่17/06/24
ซื้อ100 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 100 หุ้น
13/06/24Net: ซื้อ 300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.31
1.28
1.27
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/06/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย112 บาท
21/06/24100 หุ้น จับคู่ 1 ครั้ง
20/06/2427,300 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
19/06/24500 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
18/06/24400 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
17/06/24500 หุ้น จับคู่ 2 ครั้ง
14/06/24900 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
13/06/24112,100 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
12/06/2410,600 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
11/06/2430,800 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
10/06/2439,100 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,4261,0317601,029752
หนี้สิน (ลบ.)19675637967
เงินสด (ลบ.)176037
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย23.66%-84.41%-92.55%66.54%
ยอดขาย-1.38%-80.68%-87.03%17.39%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 36%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.03196 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)684 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.78 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-7.32--3.54
20 วัน-18.57--11.09
60 วัน-34.48--22.26
120 วัน-55.12--49.02
ตั้งแต่ต้นปี-41.24--31.27
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--40.17
P/BV (เท่า)0.64-1.76
12
ข่าวสาร
06/06/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท, การลาออกของ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ, การแต่งตั้งรักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุน
15/05/67ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่ม Template และชี้แจงภาษาอังกฤษ)
13/05/67แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
10/05/67ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่ม Template)
09/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09/05/67สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)