หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> GSC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
13.54
P/BV
1.52
ปันผล
0%
ROA
13.36%
ROE
11.93%
D/E
0.26
EPS
0.05
BETA
0.67
NPM
25.92%
GPM
45.03%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้
มูลค่าตามราคาตลาด355,000,000
Book Value0.96
ปริมาณหุ้น250,000,000
ที่อยู่เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์0-2793-3999
เว็บไซต์http://www.gsc-servicecenter.com
ทุนจดทะเบียน125,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท28/6/2004
วันเข้าตลาดฯ13/03/2562
ราคา IPO1.70
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1424 (22/03/23)
% Free float35.01%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1800
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น87.2%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-7/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI37.81
ค่า MACD/Signal-0.0317/-0.031
ค่า MA6 1.46
ค่า MA12 1.48
ค่า MA26 1.49
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSI 37.81
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.95%
ข้อมูลวันที่08/09/23
ซื้อ200 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 200 หุ้น
07/09/23Net: 0
06/09/23Net: ขาย 1,900 หุ้น
04/09/23Net: ซื้อ 1,000 หุ้น
01/09/23Net: ซื้อ 1,100 หุ้น
29/08/23Net: ขาย 3,300 หุ้น
28/08/23Net: ซื้อ 400 หุ้น
25/08/23Net: ซื้อ 100 หุ้น
23/08/23Net: ซื้อ 1,200 หุ้น
21/08/23Net: ขาย 900 หุ้น
17/08/23Net: ซื้อ 3,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.58
1.56
1.43
1.41
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย27 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย25,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย36,207 บาท
26/09/2325,400 หุ้น จับคู่ 27 ครั้ง
25/09/2322,800 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
22/09/234,800 หุ้น จับคู่ 7 ครั้ง
21/09/2335,300 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
20/09/2327,800 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
19/09/2319,500 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
18/09/2347,600 หุ้น จับคู่ 28 ครั้ง
15/09/2328,700 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
14/09/2340,500 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
13/09/2325,500 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)257239297273340
หนี้สิน (ลบ.)3429484871
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-19.81%12.81%0.49%29.23%
ยอดขาย-14.03%31.10%7.53%54.26%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+534.46%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.52 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.05444 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.11บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)240 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.96 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
03 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.68-0.12
20 วัน-0.68--1.67
60 วัน-21.93--22.77
120 วัน-23.96--14.59
ตั้งแต่ต้นปี-25.51--7.71
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)13.54-116.13
P/BV (เท่า)1.52-2.52
12
ข่าวสาร
25/09/66แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการ, แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
22/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (เพิ่มเติมข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ)
15/08/66แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566,เลขานุการบริษัทลาออก
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
25/07/66มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนาและ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์-เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สิ้นสภาพบริษัทย่อย) (แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล 2)
21/07/66มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนาและ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์-เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สิ้นสภาพบริษัทย่อย) (แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล)