หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> WICE
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
19.37
P/BV
2.24
ปันผล
4.03%
ROA
8.94%
ROE
10.95%
D/E
0.51
EPS
0.26
BETA
1.70
NPM
5.61%
GPM
18.49%
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง
มูลค่าตามราคาตลาด3,878,802,025
Book Value2.43
ปริมาณหุ้น651,899,500
ที่อยู่อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2681-6181
เว็บไซต์http://www.wice.co.th
ทุนจดทะเบียน325,949,750.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท18/05/1993
วันเข้าตลาดฯ28/07/2558
ราคา IPO2.10
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)14465 (05/03/24)
% Free float48.16%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด10631
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.96%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน3/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI74.69
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0013/-0.0588
ค่า MA6 5.34
ค่า MA12 5.25
ค่า MA26 5.28
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 10 วัน
ค่า RSIOverbought 74.69
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.25%
NVDR ถือหุ้น
1.46%
ข้อมูลวันที่20/05/24
ซื้อ127,900 หุ้น
ขาย84,700 หุ้น
Netซื้อ 43,200 หุ้น
17/05/24Net: ขาย 2,500 หุ้น
15/05/24Net: 0
13/05/24Net: ซื้อ 1,988 หุ้น
10/05/24Net: 0
09/05/24Net: 0
02/05/24Net: ขาย 600 หุ้น
30/04/24Net: 0
26/04/24Net: 0
24/04/24Net: ซื้อ 4,700 หุ้น
22/04/24Net: 0
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
6.80
6.40
6.10
5.70
5.65
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,732 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย7,224,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย42,403,625 บาท
20/05/247,224,200 หุ้น จับคู่ 1,732 ครั้ง
17/05/242,274,600 หุ้น จับคู่ 498 ครั้ง
16/05/24239,500 หุ้น จับคู่ 123 ครั้ง
15/05/24437,700 หุ้น จับคู่ 187 ครั้ง
14/05/24249,800 หุ้น จับคู่ 137 ครั้ง
13/05/24350,900 หุ้น จับคู่ 179 ครั้ง
10/05/24216,500 หุ้น จับคู่ 143 ครั้ง
09/05/241,634,400 หุ้น จับคู่ 474 ครั้ง
08/05/24730,700 หุ้น จับคู่ 232 ครั้ง
07/05/24259,700 หุ้น จับคู่ 103 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,0463,4953,3322,856
หนี้สิน (ลบ.)1,0701,9931,461962
เงินสด (ลบ.)263429852509
202120222023
ต้นทุนขาย89.26%-8.71%-46.96%
ยอดขาย91.13%-6.99%-46.52%
กำไรสุทธิ+166.32%+3.46%-69.25%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 2.24 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.05933 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.24บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.03% / ปี
    - YTD4.66% / ปี
    - 20237.14% / ปี
    - 20222.23% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,584 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.43 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 4.03% /ปี
YTD
4.66%
2023
7.14%
2022
2.23%
13 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
15 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.44 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
13 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
19 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
15 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.09 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
16 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
29/02/241 ครั้ง10,000 หุ้น เฉลี่ย 6.2 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.96-2.60-0.98
20 วัน-6.36-6.81-5.02
60 วัน-12.71-16.68-12.17
120 วัน-8.85-9.20-8.22
ตั้งแต่ต้นปี-17.60-23.66-15.25
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)19.3764.5917.90
P/BV (เท่า)2.242.931.32
12
ข่าวสาร
15/05/67สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09/05/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์
20/03/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
14/03/67แจ้งแก้ไขวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)
20/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566