หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> BDMS
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
33.17
P/BV
5.29
ปันผล
2.37%
ROA
13.47%
ROE
15.53%
D/E
0.45
EPS
0.90
BETA
0.64
NPM
14.56%
GPM
37.12%
หมวดหมู่บริการ >> การแพทย์
บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น
มูลค่าตามราคาตลาด468,814,055,903
Book Value5.99
ปริมาณหุ้น15,892,001,895
ที่อยู่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2310-3000
เว็บไซต์http://www.bangkokhospital.com
ทุนจดทะเบียน1,758,223,567.20 บาท
วันก่อตั้งบริษัท30/10/1969
วันเข้าตลาดฯ02/10/2534
ราคา IPO125.00
ราคาพาร์0.1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)70530 (09/03/23)
% Free float69.75%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด69057
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น92.61%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1.5/1.5
RSI1/1
สรุปคะแนน6.5/7.5
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI64.83
ค่า MACD/Signal0.4075/0.2941
ค่า MA6 28.58
ค่า MA12 28.27
ค่า MA26 27.95
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSI 64.83
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
25.70%
NVDR ถือหุ้น
12.61%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ6,439,239 หุ้น
ขาย5,965,344 หุ้น
Netซื้อ 473,895 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 5,068,390 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 962,501 หุ้น
20/02/24Net: ซื้อ 2,320,100 หุ้น
19/02/24Net: ขาย 334,275 หุ้น
16/02/24Net: ขาย 3,175,698 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 557,784 หุ้น
14/02/24Net: ขาย 2,692,875 หุ้น
13/02/24Net: ขาย 581,300 หุ้น
12/02/24Net: ซื้อ 222,500 หุ้น
09/02/24Net: ซื้อ 6,098,999 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
28.75
28.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย3,081 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย21,845,200 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย641,265,275 บาท
23/02/2421,845,200 หุ้น จับคู่ 3,081 ครั้ง
22/02/24118,986,800 หุ้น จับคู่ 7,426 ครั้ง
21/02/2450,155,900 หุ้น จับคู่ 3,225 ครั้ง
20/02/2419,872,100 หุ้น จับคู่ 2,742 ครั้ง
19/02/2411,211,100 หุ้น จับคู่ 765 ครั้ง
16/02/2448,567,600 หุ้น จับคู่ 2,961 ครั้ง
15/02/2425,598,300 หุ้น จับคู่ 1,790 ครั้ง
14/02/2423,370,500 หุ้น จับคู่ 1,498 ครั้ง
13/02/2422,769,800 หุ้น จับคู่ 1,966 ครั้ง
12/02/2414,176,200 หุ้น จับคู่ 982 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)136,050128,454141,543143,596
หนี้สิน (ลบ.)44,58840,68947,83044,723
เงินสด (ลบ.)19,66610,93412,6687,795
202120222023
ต้นทุนขาย6.67%17.93%8.71%
ยอดขาย9.37%23.48%9.70%
กำไรสุทธิ+10.01%+58.85%+14.03%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 5.29 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2023
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
0.90456 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.90บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.37% / ปี
    - YTD2.33% / ปี
    - 20232.16% / ปี
    - 20221.55% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)95,193 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)5.99 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.37% /ปี
YTD
2.33%
2023
2.16%
2022
1.55%
29 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.35 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
24 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
30 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
29 เม.ย. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
29 ต.ค. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
23 เม.ย. 2021เงินปันผล 0.55 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
24 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
27 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
26 เม.ย. 2019เงินปันผล 0.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
23/02/242 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 27.75 บ.
22/02/242 ครั้ง2,454,800 หุ้น เฉลี่ย 29.37 บ.
20/02/241 ครั้ง230,000 หุ้น เฉลี่ย 29.14 บ.
19/02/241 ครั้ง230,000 หุ้น เฉลี่ย 28 บ.
16/02/242 ครั้ง710,000 หุ้น เฉลี่ย 27.5 บ.
15/02/241 ครั้ง160,000 หุ้น เฉลี่ย 27.88 บ.
14/02/242 ครั้ง1,033,600 หุ้น เฉลี่ย 27.76 บ.
12/02/241 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 27.75 บ.
09/02/243 ครั้ง6,065,800 หุ้น เฉลี่ย 27.92 บ.
08/02/242 ครั้ง406,100 หุ้น เฉลี่ย 28.58 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/02/242,952,000 หุ้น เฉลี่ย 29.52 บ.
22/02/2410,724,800 หุ้น เฉลี่ย 29.48 บ.
21/02/247,849,900 หุ้น เฉลี่ย 28.25 บ.
20/02/24817,400 หุ้น เฉลี่ย 27.83 บ.
19/02/242,492,400 หุ้น เฉลี่ย 27.85 บ.
16/02/248,607,400 หุ้น เฉลี่ย 27.53 บ.
15/02/243,939,400 หุ้น เฉลี่ย 27.96 บ.
14/02/245,429,900 หุ้น เฉลี่ย 28.02 บ.
13/02/241,826,000 หุ้น เฉลี่ย 28.17 บ.
12/02/242,619,800 หุ้น เฉลี่ย 27.79 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน7.144.185.98
20 วัน9.095.606.56
60 วัน13.217.2014.15
120 วัน6.198.1017.03
ตั้งแต่ต้นปี8.113.809.14
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)33.1732.2217.63
P/BV (เท่า)5.294.411.35