หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> FVC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
19.18
P/BV
1.03
ปันผล
0%
ROA
5.21%
ROE
6.38%
D/E
0.57
EPS
0.02
BETA
0.81
NPM
2.59%
GPM
22.81%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment System) และธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียม และคลินิกเวชกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
มูลค่าตามราคาตลาด497,325,804
Book Value0.88
ปริมาณหุ้น565,142,959
ที่อยู่95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์0-2518-2722
เว็บไซต์http://www.filtervision.co.th
ทุนจดทะเบียน282,571,479.50 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/05/1995
วันเข้าตลาดฯ29/10/2556
ราคา IPO1.20
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4284 (16/03/23)
% Free float66.53%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด4577
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.82%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI39.51
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง3 วัน
ค่า MACD/Signal-0.014/-0.0091
ค่า MA6 0.9
ค่า MA12 0.92
ค่า MA26 0.95
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 10 วัน
ค่า RSI 39.51
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
8.73%
NVDR ถือหุ้น
0.45%
ข้อมูลวันที่25/09/23
ซื้อ5,400 หุ้น
ขาย1,000 หุ้น
Netซื้อ 4,400 หุ้น
22/09/23Net: ขาย 284,600 หุ้น
21/09/23Net: ซื้อ 294,300 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 9,700 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 36,500 หุ้น
18/09/23Net: ขาย 7,400 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 3,500 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 403,900 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 65,300 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 2,100 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 14,300 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.95
0.93
0.91
0.87
0.86
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย124 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,009,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย892,554 บาท
26/09/231,009,300 หุ้น จับคู่ 124 ครั้ง
25/09/23511,900 หุ้น จับคู่ 125 ครั้ง
22/09/231,020,300 หุ้น จับคู่ 137 ครั้ง
21/09/231,579,800 หุ้น จับคู่ 246 ครั้ง
20/09/235,679,200 หุ้น จับคู่ 444 ครั้ง
19/09/232,341,900 หุ้น จับคู่ 188 ครั้ง
18/09/231,668,800 หุ้น จับคู่ 193 ครั้ง
15/09/232,142,600 หุ้น จับคู่ 235 ครั้ง
14/09/234,605,500 หุ้น จับคู่ 481 ครั้ง
13/09/233,756,000 หุ้น จับคู่ 364 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)7378441,1408491,124
หนี้สิน (ลบ.)423407429393407
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย13.07%22.61%26.36%22.38%
ยอดขาย15.57%19.34%23.55%16.60%
กำไรสุทธิ+-%-13.25%-2.00%-41.36%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.03 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.01535 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.05บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)497 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.88 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
28 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.01 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
24 พ.ค. 2018หุ้นปันผล 22 : 1 หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.09--0.29
20 วัน-2.15--3.12
60 วัน-5.21--6.24
120 วัน-21.55--11.89
ตั้งแต่ต้นปี-26.61--9.08
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)19.18-116.13
P/BV (เท่า)1.03-2.52
12
ข่าวสาร
25/09/66การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ปี 2567
15/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
16/06/66แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45
09/06/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
15/05/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
10/05/66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท