หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> SJWD
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
47.98
P/BV
1.27
ปันผล
2.8%
ROA
4.15%
ROE
4.55%
D/E
0.68
EPS
0.22
BETA
1.11
NPM
3.53%
GPM
13.10%
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการบริหารจัดการ เช่น สินค้าอันตราย ยานยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น 2. กลุ่มธุรกิจอาหาร 3. กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น 4. กลุ่มธุรกิจการลงทุน
มูลค่าตามราคาตลาด28,433,018,804
Book Value12.19
ปริมาณหุ้น1,811,020,306
ที่อยู่เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์0-2710-4000
เว็บไซต์http://www.jwd-group.com
ทุนจดทะเบียน905,510,153.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท
วันเข้าตลาดฯ
ราคา IPO
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)6176 (14/03/23)
% Free float26.58%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI1/1
สรุปคะแนน2.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI51.78
ค่า MACD/Signal0.1728/0.1936
ค่า MA6 16
ค่า MA12 15.82
ค่า MA26 15.32
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 51.78
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.53%
NVDR ถือหุ้น
1.64%
ข้อมูลวันที่21/09/23
ซื้อ458,800 หุ้น
ขาย482,300 หุ้น
Netขาย 23,500 หุ้น
20/09/23Net: ซื้อ 461,200 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 608,100 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 349,500 หุ้น
15/09/23Net: ขาย 1,373,221 หุ้น
14/09/23Net: ขาย 594,390 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 505,900 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 80,700 หุ้น
11/09/23Net: ขาย 1,161,799 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 164,200 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 386,104 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
16.70
16.60
16.20
15.20
14.80
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย509 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,619,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย41,087,370 บาท
21/09/232,619,900 หุ้น จับคู่ 509 ครั้ง
20/09/235,036,700 หุ้น จับคู่ 842 ครั้ง
19/09/233,574,000 หุ้น จับคู่ 768 ครั้ง
18/09/235,618,000 หุ้น จับคู่ 1,112 ครั้ง
15/09/235,126,100 หุ้น จับคู่ 893 ครั้ง
14/09/239,715,900 หุ้น จับคู่ 1,567 ครั้ง
13/09/234,145,100 หุ้น จับคู่ 805 ครั้ง
12/09/231,998,400 หุ้น จับคู่ 532 ครั้ง
11/09/235,154,800 หุ้น จับคู่ 797 ครั้ง
08/09/233,469,300 หุ้น จับคู่ 833 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,47412,60513,04113,01937,719
หนี้สิน (ลบ.)6,2228,6269,6079,03915,320
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย33.93%16.93%22.05%355.85%
ยอดขาย32.23%15.71%18.88%302.34%
กำไรสุทธิ+97.15%-11.78%+9.16%+28.87%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.27 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.22273 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.32บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.80% / ปี
    - YTD2.83% / ปี
    - 20221.20% / ปี
    - 20211.00% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)22,076 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)12.19 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 2.80% /ปี
YTD
2.83%
2022
1.20%
2021
1.00%
16 ม.ค. 2023เงินปันผล 0.78 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 พ.ย. 2022
27 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
28 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
26 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
24 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.21 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
25 พ.ค. 2018เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
09 ก.พ. 2018เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2017
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
21/09/2396,300 หุ้น เฉลี่ย 15.68 บ.
20/09/23158,000 หุ้น เฉลี่ย 15.59 บ.
19/09/23166,700 หุ้น เฉลี่ย 15.89 บ.
18/09/23352,900 หุ้น เฉลี่ย 16.13 บ.
15/09/23291,500 หุ้น เฉลี่ย 16.49 บ.
14/09/23558,600 หุ้น เฉลี่ย 16.18 บ.
13/09/23333,500 หุ้น เฉลี่ย 15.87 บ.
12/09/23116,900 หุ้น เฉลี่ย 15.75 บ.
11/09/23511,100 หุ้น เฉลี่ย 15.58 บ.
08/09/23195,200 หุ้น เฉลี่ย 15.54 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.52-0.82-0.74
20 วัน8.399.229.20
60 วัน-10.92-7.63-9.17
120 วัน-19.27-17.67-16.73
ตั้งแต่ต้นปี-25.48-17.47-17.54
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)47.9856.7420.83
P/BV (เท่า)1.273.191.47