กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BOL Sideway 44.81
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUPEREIF ซึมลง 10.06
DCC ซึมลง 14.68
MSC Sideway 39.22
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHHR ซึมลง 22.16
SCM ลง 30.97
PTT Sideway 35.1
SPI Sideway 38.5
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LRH Sideway 35.85
LUXF Sideway 40.1
ETE Sideway 44.32
TTB Sideway 47.22
PT Sideway 48.65
GC Sideway 52.05
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CTARAF ซึมลง 19.13
PM Sideway 42.38
AMATAV Sideway 53.42
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ALLY ซึมลง 22.67
BTNC ซึมลง 36.68
ASP Sideway 37.91
PLANB Sideway 42.65
PCSGH Sideway 46.04
ALPHAX Sideway 48.62
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EGATIF ซึมลง 12.49
BRI Sideway 28.18
CCET ซึมลง 29.03
BJC ซึมลง 32.33
BGRIM Sideway 33.05
AIRA ซึมลง 33.18
TACC Sideway 33.36
AIT Sideway 36.97
AYUD ซึมลง 41.34
GYT Sideway 48.27
ICC Sideway 50.04
UTP Sideway 60.22
BH Sideway 60.43
S&J Sideway 62.12
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSTRT Sideway 30.92
SR ซึมลง 34.27
KCAR Sideway 39
A5 Sideway 44.43
TKC Sideway 49.21
KASET Sideway 56.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GPSC Sideway 35.51
CK Sideway 38.6
NOVA Sideway 41.02
CHAYO Sideway 43.47
FPI Sideway 44.21
PAF Sideway 45.52
EASON Sideway 45.56
HANA Sideway 48.29
IT Sideway 49.84
SANKO Sideway 50.04
BKI Sideway 51.8
KDH Sideway 53.35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MJLF Sideway 25.44
RATCH ซึมลง 27.09
IRPC ซึมลง 31.43
OR ซึมลง 32.35
TTLPF Sideway 33.1
NRF ซึมลง 33.19
Q-CON Sideway 34.13
STEC ซึมลง 36.36
BDMS Sideway 36.91
WAVE Sideway 37.31
PICO Sideway 39.32
TOA Sideway 39.73
CPI Sideway 40.89
CPN Sideway 41.55
DITTO Sideway 42.07
TCAP ซึมลง 42.57
AI Sideway 43
SPACK Sideway 43.88
GTB Sideway 44.41
TTCL Sideway 44.48
AUCT Sideway 45.53
TMW Sideway 48.89
GRAMMY Sideway 48.95
BCH Sideway 49.66
SPRC Sideway 50.03
CAZ Sideway 50.51
SAUCE Sideway 54.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
M-CHAI Sideway 9.97
B-WORK ซึมลง 13.23
TK ซึมลง 23.15
HMPRO ซึมลง 23.21
BEC Sideway 27.22
MDX ซึมลง 28.75
ACE ซึมลง 29.88
TFFIF ซึมลง 30.44
PATO ซึมลง 30.68
EGCO ลง 30.87
SIRI Sideway 33.85
EA Sideway 34.17
BSM ซึมลง 34.31
KTMS Sideway 35.41
SFLEX ซึมลง 35.93
ASEFA Sideway 37.28
PTTGC Sideway 38.81
SET50 ซึมลง 38.93
SET Sideway 39.11
PHOL ซึมลง 39.44
TNPC Sideway 39.74
KBANK Sideway 39.9
DPAINT Sideway 40.12
PSH Sideway 41.02
TEAMG Sideway 41.26
SAPPE Sideway 41.8
MATCH ซึมลง 41.99
I2 Sideway 42.06
LST Sideway 42.41
SAMCO Sideway 42.59
ACC Sideway 42.93
TH Sideway 43.24
LANNA Sideway 43.43
UREKA Sideway 44.1
MTC Sideway 44.13
MNIT2 Sideway 44.46
FORTH Sideway 45.2
LDC Sideway 45.6
BLESS Sideway 45.68
TPLAS Sideway 45.96
SKN Sideway 47.48
A Sideway 47.77
FTI Sideway 48.06
GUNKUL Sideway 48.45
DRT Sideway 48.96
CHO Sideway 49.4
XO Sideway 49.9
BCPG Sideway 50.36
2S Sideway 50.4
SUSCO Sideway 50.72
SMT Sideway 52.73
ML Sideway 54.5
ICHI Sideway 54.75
SPVI Sideway 54.78
JMT Sideway 58.15
BUI Sideway 58.63
KCE Sideway 60.5
CHOTI Sideway 62.89
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCB ซึมลง 19.4
GROREIT Sideway 23.56
GAHREIT ซึมลง 27.52
OSP Sideway 29.93
ARROW ซึมลง 31.14
STPI Sideway 33.13
EASTW Sideway 33.86
SITHAI ซึมลง 34.11
SETTHSI Sideway 35.07
DEMCO Sideway 36.53
CPALL Sideway 37.36
TKT Sideway 37.66
SET100 Sideway 38.09
BA Sideway 40.03
PLANET Sideway 40.08
SETCLMV Sideway 40.3
BKD Sideway 40.41
CPH Sideway 40.55
PLAT Sideway 40.81
BAM Sideway 41.1
ASK Sideway 41.78
HENG Sideway 41.97
BYD Sideway 42.05
KGI Sideway 42.06
CSP Sideway 42.2
NC Sideway 42.36
KTC Sideway 43.2
MITSIB Sideway 43.8
ILINK Sideway 44.14
EVER Sideway 45.18
MST Sideway 45.89
TISCO Sideway 46.04
ITEL Sideway 46.5
MINT Sideway 46.83
SM Sideway 47.61
CBG Sideway 49.49
TVT Sideway 51.39
J Sideway 54
TC Sideway 62.13
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BGC Sideway 25.71
BM ซึมลง 29.09
KKP Sideway 29.14
HL ลง 33.47
PTG Sideway 34.12
VIH Sideway 36.14
JCT Sideway 36.17
SAWAD ซึมลง 36.51
YONG Sideway 37.2
AOT Sideway 37.92
LEE Sideway 38.28
TIDLOR Sideway 39.26
PEACE ซึมลง 40.24
VGI Sideway 40.27
SETWB Sideway 40.86
ITD Sideway 42.36
SNNP Sideway 42.89
BCT Sideway 43.05
AEONTS Sideway 43.77
HPT Sideway 46.14
HYDROGEN Sideway 46.35
NEX Sideway 47.35
SUC Sideway 47.48
BJCHI Sideway 48.34
TRC (C)Sideway 49.3
GLOBAL Sideway 51.17
MNRF Sideway 51.49
AIE Sideway 52.84
COM7 Sideway 57.11
UEC Sideway 57.2
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 18.78
FUTUREPF Sideway 23.64
DUSIT ลง 34.92
SENX Sideway 37.91
SCCC ลง 39
CKP Sideway 39.11
NCAP Sideway 40.19
SAK Sideway 40.44
BE8 Sideway 42.29
KLINIQ Sideway 43.56
AAV Sideway 44.28
UOBKH Sideway 44.37
MAI Sideway 44.53
GTV Sideway 44.89
MGT Sideway 45.43
COLOR Sideway 45.88
ARIN Sideway 46.27
YUASA Sideway 46.52
SIAM Sideway 47.11
DELTA Sideway 47.32
BAY Sideway 47.81
FSMART Sideway 49.55
SNP Sideway 53.14
SIS Sideway 54.06
DTCENT Sideway 54.88
TSC Sideway 56.85
CHASE Sideway 59.64
ERW Sideway 62.83
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAFS Sideway 28.1
KCC Sideway 35.99
APP Sideway 36.2
BPP Sideway 38.74
GLOCON Sideway 39.5
AKR ซึมลง 41.55
LOXLEY Sideway 42.8
MICRO Sideway 43.45
TAPAC Sideway 43.66
CPL Sideway 44.54
IIG Sideway 45.93
META Sideway 46.84
MIT Sideway 47.49
MTI Sideway 48.75
AP Sideway 48.9
BTG Sideway 49.01
MBK Sideway 49.56
APCS Sideway 49.63
TNITY Sideway 50.44
NTV Sideway 55.77
SYMC Sideway 59.83
KGEN Sideway 61.28
TURTLE Sideway 67.43
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KTBSTMR ซึมลง 5.66
TPOLY ซึมลง 26.92
ONEE Sideway 29.46
SMD Sideway 32.9
KSL ซึมลง 33.7
SC ซึมลง 35.77
PF ซึมลง 36.26
GGC ซึมลง 37.34
DEXON Sideway 37.76
TPBI Sideway 40.32
TPIPL Sideway 40.71
MGC Sideway 40.75
CGH Sideway 40.83
PLE Sideway 40.88
ORI Sideway 41.68
BIS Sideway 41.71
AQUA Sideway 42.07
CH Sideway 42.59
CPNREIT ซึมลง 42.81
SAM Sideway 42.94
ASIAN Sideway 43.44
PPS Sideway 43.77
THRE Sideway 43.87
WORK Sideway 43.9
UBIS Sideway 44.02
GEL Sideway 44.15
MPIC Sideway 44.3
ADD Sideway 44.34
PSP Sideway 44.44
STI Sideway 44.8
CPR Sideway 45.08
UKEM Sideway 45.17
RABBIT Sideway 45.55
CWT Sideway 45.78
JTS Sideway 45.97
CPANEL Sideway 45.97
TRITN Sideway 46.62
QTC Sideway 46.82
AMANAH Sideway 47.29
NWR Sideway 47.43
SVOA Sideway 47.66
7UP Sideway 48.78
SNC Sideway 49.03
ARIP Sideway 49.69
SYNEX Sideway 49.81
BEAUTY Sideway 50.03
SGC Sideway 50.56
AF Sideway 51.3
TPL Sideway 51.3
AMC Sideway 52.69
NFC Sideway 52.71
JMART Sideway 54.65
TGE Sideway 55.66
PRTR Sideway 58.65
ESSO Sideway 61.72
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STECH ซึมลง 22.69
AJ Sideway 24.44
PPF ซึมลง 26.76
DTCI ซึมลง 27.57
LH ซึมลง 31.21
WHAIR Sideway 31.61
AWC ซึมลง 35.74
SAF Sideway 35.79
SHR Sideway 38.8
CHEWA Sideway 38.84
THIP Sideway 40.31
MJD Sideway 40.36
SPALI ซึมลง 40.71
CPW Sideway 41.33
WIN Sideway 42.19
SCI ซึมลง 42.32
CEYE Sideway 42.79
RT Sideway 43.31
DDD Sideway 44.18
CRD Sideway 44.99
THANA Sideway 45.65
ALT Sideway 45.82
SCG Sideway 45.95
SECURE Sideway 45.97
BRR Sideway 46.44
MOONG Sideway 47.81
TFI Sideway 48.11
MORE Sideway 48.65
TKN Sideway 49.76
PRECHA Sideway 49.92
AKP Sideway 50.09
UMI Sideway 50.18
IRCP Sideway 50.39
SKE Sideway 51.81
CI Sideway 52.3
PPM Sideway 53.11
KUMWEL Sideway 53.53
AJA Sideway 54.09
HYDRO (C)Sideway 54.8
ZIGA Sideway 54.96
QLT Sideway 56.71
SINGER Sideway 57.3
AAI Sideway 57.31
TVH Sideway 58.1
DOD Sideway 58.81
SSSC Sideway 64.91
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MBAX Sideway 27.51
AS ซึมลง 31.59
TRU ซึมลง 32.14
UV Sideway 32.19
BEYOND Sideway 35.02
FNS Sideway 35.5
CSS ซึมลง 35.99
FTREIT Sideway 36.6
NOBLE ซึมลง 36.84
BGT Sideway 37.22
TPIPP Sideway 37.34
CPAXT Sideway 37.38
COTTO ซึมลง 37.96
SPG Sideway 38.37
SSP Sideway 38.65
TBN Sideway 39.06
KTIS Sideway 39.31
STGT Sideway 39.38
PTC Sideway 39.39
INSET Sideway 39.94
HTECH Sideway 40.36
KWM Sideway 40.65
ZEN Sideway 41.33
PERM Sideway 41.56
KKC (C,NP)Sideway 41.73
PIMO Sideway 41.76
CCP Sideway 42.07
AFC Sideway 42.1
GCAP Sideway 42.34
SRICHA Sideway 42.9
PYLON Sideway 43.75
FVC Sideway 44.1
KISS Sideway 44.14
SISB Sideway 44.65
BIZ Sideway 44.92
FSX Sideway 45.03
SAMTEL Sideway 45.28
TNDT Sideway 45.48
IMPACT Sideway 45.92
ADB Sideway 46.2
VCOM Sideway 46.41
NER Sideway 46.64
PMTA Sideway 46.83
SEAFCO Sideway 46.87
ACG Sideway 47.11
MEB Sideway 47.17
SQ Sideway 47.85
INOX Sideway 48.07
CNT Sideway 48.22
ITTHI Sideway 48.4
FLOYD Sideway 48.5
IHL Sideway 49.49
RPC Sideway 49.96
HARN Sideway 50.01
WICE Sideway 50.05
MVP Sideway 50.28
PRINC Sideway 50.86
STOWER (C)Sideway 51.75
PROUD Sideway 52.08
XPG Sideway 52.31
ALLA Sideway 52.47
GJS Sideway 52.8
EPG Sideway 52.87
AURA Sideway 53.88
VARO Sideway 54.46
PDJ Sideway 54.65
DOHOME Sideway 55.06
SKR Sideway 55.32
KJL Sideway 55.78
TU-PF Sideway 56.35
THCOM Sideway 57.03
TITLE Sideway 59.22
EFORL (C)Sideway 63.17
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LIT Sideway 31.99
AMARC Sideway 32.96
YGG ซึมลง 33.71
CHIC Sideway 40.52
KPNPF Sideway 41.09
EKH Sideway 42.79
SRIPANWA Sideway 43.77
TIF1 Sideway 43.97
TFG Sideway 44.28
BLC Sideway 44.64
UNIQ Sideway 44.97
HPF Sideway 45.15
TMC Sideway 45.52
TEKA Sideway 46.19
PLT Sideway 46.67
MACO Sideway 47.69
WARRIX Sideway 47.82
BIG Sideway 49
NDR Sideway 49.52
EE Sideway 49.74
OCC Sideway 50.74
MOSHI Sideway 53.26
TNP Sideway 53.48
RWI Sideway 53.74
SWC Sideway 54.67
UAC Sideway 55.75
CHG Sideway 55.94
SPA Sideway 60.13
CIVIL Sideway 63.96
SIMAT Sideway 66.18
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTECH ซึมลง 17.97
BKKCP ซึมลง 28.17
SICT ลง 30.47
THANI ซึมลง 35.44
SCAP Sideway 35.54
NTSC Sideway 37.04
SUTHA Sideway 39.37
CRANE Sideway 39.51
TKS Sideway 39.79
PHG Sideway 40.1
GPI Sideway 41.55
SOLAR Sideway 42.28
KCM Sideway 42.51
TIGER Sideway 42.98
KTB ซึมลง 42.99
TMI Sideway 43.04
CRC Sideway 43.7
NCH Sideway 44.54
NSL Sideway 45.83
SUPER Sideway 45.97
MUD Sideway 46.02
READY Sideway 46.26
TRUBB Sideway 47.25
UMS (C)Sideway 47.29
SE Sideway 48.15
INET Sideway 48.57
IMH Sideway 49.56
TM Sideway 49.7
SAAM Sideway 50.29
RJH Sideway 50.74
RAM Sideway 51.77
SGF Sideway 51.78
RBF Sideway 53.16
WPH Sideway 54.51
BIOTEC Sideway 54.52
THE Sideway 56.14
SKY Sideway 59.6
AMATA Sideway 59.8
WHA Sideway 60.13
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TR Sideway 29.63
PB Sideway 34.35
PAP Sideway 35.58
BR Sideway 37.44
WHART ซึมลง 38.2
IND Sideway 38.89
MATI Sideway 38.9
WINNER Sideway 39.24
CIMBT ซึมลง 39.95
SCC Sideway 40.19
S11 Sideway 40.37
UBA Sideway 41.74
THREL Sideway 42.27
GBX Sideway 42.31
GREEN Sideway 42.68
TEGH Sideway 42.87
TIPH Sideway 43.38
PR9 Sideway 43.83
SLP Sideway 44.43
ECL Sideway 44.53
UBE Sideway 44.73
ESTAR Sideway 45
BBL Sideway 45.15
FPT Sideway 45.31
KBS Sideway 45.53
AH Sideway 45.98
WFX Sideway 46.02
WIIK Sideway 46.17
PREB Sideway 47.96
AMR Sideway 48.23
GENCO Sideway 48.51
LPF Sideway 48.66
TTW Sideway 48.71
SBNEXT Sideway 48.74
THMUI Sideway 48.86
PJW Sideway 49.14
TMILL Sideway 49.17
KK Sideway 49.55
KIAT Sideway 51.62
TCOAT Sideway 52.26
WHAUP Sideway 52.26
TSI (C)Sideway 52.54
SO Sideway 52.77
TU Sideway 52.79
KOOL Sideway 52.95
TGPRO Sideway 53.79
MILL Sideway 56.55
DCON Sideway 56.8
PG Sideway 57.53
KCG Sideway 64.36
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RML ซึมลง 23.23
M-PAT Sideway 31.5
DREIT ซึมลง 35.42
TASCO ลง 36.15
GFPT Sideway 36.58
AIMIRT ซึมลง 36.77
KEX Sideway 39.04
ROH Sideway 39.33
TSE ซึมลง 40.29
SALEE Sideway 40.4
CTW Sideway 41.23
SAT Sideway 41.41
PSTC ลง 41.59
SETHD ซึมลง 42.62
VIBHA Sideway 42.65
IP Sideway 43.55
SCN Sideway 43.8
AU Sideway 43.83
SORKON Sideway 44.37
EMC (C)Sideway 45.19
PORT Sideway 45.83
TPA Sideway 46.56
SHANG Sideway 47.02
AMA Sideway 48.14
CPF Sideway 49.01
HUMAN Sideway 49.57
ICN Sideway 49.84
TPS Sideway 50.46
KYE Sideway 50.59
JCK Sideway 51.8
PCC Sideway 51.87
TNH Sideway 52.72
TWZ Sideway 52.86
PRM Sideway 55.58
ATP30 Sideway 55.81
SYNTEC Sideway 57.02
WINMED Sideway 59.76
SMPC Sideway 59.96
SMPC Sideway 59.96
CMO Sideway 61.18
STC Sideway 65.18
POLY Sideway 65.97
ERWPF Sideway 66.12
ROJNA Sideway 69.46
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAREIT ซึมลง 12.2
INETREIT ซึมลง 20.39
TCMC Sideway 33.57
CGD Sideway 34.88
LHFG ซึมลง 35.87
MFEC Sideway 37.78
AIMCG Sideway 38.24
LHK Sideway 39.75
OGC ซึมลง 39.8
3K-BAT Sideway 42.09
TFM Sideway 42.13
M-STOR Sideway 42.44
VRANDA Sideway 42.86
WHABT Sideway 43.45
CSC Sideway 44.94
LEO Sideway 44.96
TSTH Sideway 45.95
L&E Sideway 46.03
FANCY Sideway 46.23
NKI Sideway 46.23
APCO Sideway 46.88
UP Sideway 47.52
HFT Sideway 48.3
PRI Sideway 48.61
SVT Sideway 48.9
CPT Sideway 49
LPN Sideway 49.09
TCC Sideway 49.09
SVR Sideway 49.12
CMR Sideway 49.31
BTW Sideway 49.37
CHOW Sideway 49.84
PTL Sideway 50.42
TWPC Sideway 50.54
SJWD Sideway 51.78
W (C)Sideway 51.95
INGRS Sideway 52.92
IFS Sideway 53.52
BSBM Sideway 53.97
MIDA Sideway 56.63
PTTEP Sideway 57.43
KWC Sideway 57.46
ASIMAR Sideway 57.92
PACO Sideway 58.2
CITY Sideway 59.23
SONIC Sideway 61.92
ASW Sideway 62.01
ILM Sideway 62.52
K Sideway 64.64
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PDG ซึมลง 31.85
TLHPF ซึมลง 32.25
M-II ซึมลง 36.06
TAE Sideway 37.17
TNPF Sideway 40.75
BLAND Sideway 40.84
ASIA Sideway 42.41
BEM Sideway 43.75
METCO Sideway 44.59
ALL (C,NP)Sideway 45.4
DHOUSE Sideway 45.65
EP Sideway 45.78
MODERN Sideway 46.11
OHTL Sideway 46.16
PL Sideway 46.82
SABUY Sideway 47.27
SE-ED Sideway 50.32
24CS Sideway 50.91
CMC Sideway 52.49
CENTEL Sideway 52.66
III Sideway 54.92
STA Sideway 56.81
MC Sideway 57.37
ITC Sideway 59.18
MENA Sideway 60.49
TLI Sideway 60.97
SCP Sideway 62.41
FN Sideway 63.95
TQM Sideway 66.73
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIRIP ซึมลง 20.4
CPTGF ซึมลง 29.22
PROS Sideway 29.7
AGE ซึมลง 31.88
GLORY Sideway 39.3
NEW Sideway 40.19
BC Sideway 40.19
SA Sideway 41.15
D Sideway 41.33
PPP Sideway 44.98
ECF Sideway 45.39
PRG (XD)Sideway 46.27
BBIK Sideway 47.49
DV8 Sideway 48.94
CIG Sideway 50.12
PSL Sideway 51.34
FMT Sideway 55.23
SABINA Sideway 56.46
JAS (C)Sideway 61.96
PIN Sideway 67.76