กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GYT ลง 30.75
SQ ลง 36.83
THMUI Sideway 38.02
DEXON ซึมลง 38.96
PPP Sideway 42.12
BOFFICE Sideway 47
HTECH Sideway 47.31
STECH Sideway 50.63
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UBA ลง 35.93
ZAA ซึมลง 37.11
TSE ซึมลง 38.84
UMI Sideway 44.12
BLESS Sideway 45.06
GJS Sideway 47.07
TRU Sideway 48.64
ERWPF Sideway 67.96
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SRS Sideway 33.84
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AH ซึมลง 37.12
TKC Sideway 40.03
TCMC Sideway 41.13
TITLE (XR)Sideway 41.95
AS Sideway 42.78
NETBAY ซึมลง 43.51
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ซึมลง 7.19
PRECHA Sideway 41.44
ETE Sideway 50.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIPF Sideway 28.43
SO Sideway 29.63
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SABINA Sideway 39.04
PROS ซึมลง 40.34
ATP30 Sideway 43.58
TMC Sideway 44.76
KWM Sideway 45.67
TAN Sideway 50.75
PPM Sideway 59.96
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPRIME ซึมลง 17.5
SCN ลง 30.02
AMR Sideway 32.95
PIMO Sideway 38.03
IRCP ลง 38.83
SSF Sideway 39.9
TH ลง 41.22
WIIK Sideway 44.96
MK Sideway 47.46
IND Sideway 49.18
WIN Sideway 49.91
KWI (C)Sideway 51.8
PAF Sideway 51.97
BC Sideway 58.92
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSC ซึมลง 32.11
OTO ซึมลง 37.85
GREEN Sideway 40.15
TCAP Sideway 46.37
SELIC Sideway 50.34
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DMT ซึมลง 28.24
TQM ซึมลง 35.85
SOLAR ซึมลง 38.57
SINO ซึมลง 39.37
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ANI ลง 35.26
NDR Sideway 44.56
SMD Sideway 51.05
PT Sideway 56.36
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JR Sideway 34.63
BCH Sideway 40
MIDA Sideway 45.03
JKN (C,NP)Sideway 46.8
INET Sideway 48.46
KCM Sideway 51.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DIF ลง 37.07
TVDH ซึมลง 39.06
LPF ซึมลง 41.94
CPTGF Sideway 43.5
TOG Sideway 44.33
SAFE Sideway 47.32
SK Sideway 49.35
LHSC Sideway 53.42
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DITTO ซึมลง 35.24
ADVANC ซึมลง 35.95
INTUCH ลง 38.12
POPF Sideway 38.53
TFG Sideway 39.25
KPNPF Sideway 40.4
TC Sideway 41.44
HL Sideway 41.71
CGH Sideway 42.63
BRR Sideway 42.92
PRIME Sideway 42.95
BPP Sideway 45
SM Sideway 45.47
AIMIRT ซึมลง 45.85
UEC Sideway 48.09
PPF Sideway 50.09
PG Sideway 51.3
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
D Sideway 28.91
THANA Sideway 36.87
ASAP ลง 39.24
SPG Sideway 39.84
TPL Sideway 41.05
CTW ซึมลง 41.39
QH ซึมลง 42.66
QHPF Sideway 43.49
TVH Sideway 46.59
TQR Sideway 49.81
AWC Sideway 50.58
GUNKUL Sideway 51.76
INGRS Sideway 56
EGATIF Sideway 57.92
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNC ซึมลง 20.97
THANI ซึมลง 30.1
BKD ซึมลง 32.33
PREB ซึมลง 36.29
ASK ซึมลง 37.09
GGC Sideway 37.95
BLAND Sideway 43.11
KOOL Sideway 44.67
AKS (C)Sideway 48.14
CH Sideway 49.36
RSP Sideway 53.78
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPVI ซึมลง 22.37
URBNPF ซึมลง 29.91
KTIS ซึมลง 31.02
RAM ซึมลง 31.44
WHABT ซึมลง 33.93
B52 ลง 34.3
DPAINT ลง 36.77
CPNCG Sideway 38.69
UBE Sideway 38.71
WINMED ซึมลง 39.02
TURTLE Sideway 40.83
AMARC Sideway 40.96
CSS Sideway 41.29
NCL Sideway 42.08
ALT Sideway 42.41
FTREIT Sideway 43.51
NNCL Sideway 43.85
ITEL Sideway 48.7
TMILL Sideway 49.74
CTARAF Sideway 50.45
PMTA Sideway 52.01
TMD Sideway 52.46
TCOAT Sideway 57.4
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KCE ซึมลง 26.45
HANA ซึมลง 27.33
BOL (XD)Sideway 28.87
BKKCP Sideway 33.61
OGC Sideway 35.06
GVREIT Sideway 35.97
IHL ลง 36.84
TNPC ซึมลง 37.31
TM Sideway 37.56
EE ลง 37.66
NVD ซึมลง 37.75
IMH Sideway 39.51
AEONTS ซึมลง 39.91
META ซึมลง 40.09
CGD Sideway 40.48
BYD ซึมลง 40.61
PLANET Sideway 40.77
HYDRO (C)Sideway 42.11
BGC Sideway 42.44
MST Sideway 42.67
WAVE Sideway 43.28
UTP ซึมลง 43.64
QLT Sideway 43.83
LHFG Sideway 44.14
VPO Sideway 44.41
TOPP ซึมลง 45.66
TAE Sideway 45.81
RPH Sideway 45.82
BAM Sideway 47.32
DTCENT Sideway 47.95
BLC Sideway 48.52
NEWS (C)Sideway 48.72
ITTHI Sideway 49.72
NV Sideway 50.77
SAPPE Sideway 51.87
BEYOND Sideway 55.78
AAV Sideway 58.83
SRICHA Sideway 59.12
SAWANG Sideway 70.37
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SMPC ซึมลง 12.64
SMPC ซึมลง 12.64
PLT Sideway 31.46
ADB Sideway 33.99
TBN Sideway 36.04
DHOUSE ซึมลง 36.17
SUPER Sideway 36.22
SNNP Sideway 36.26
FSMART Sideway 37.62
TSI (C)Sideway 39.16
TKT ลง 39.34
JAK ซึมลง 40.55
AF Sideway 40.69
BE8 Sideway 43.25
UREKA Sideway 43.57
SENX Sideway 44.48
PB Sideway 45.46
SANKO Sideway 45.61
LUXF Sideway 46.33
SGF Sideway 46.86
SCL Sideway 48.78
AI Sideway 49.36
TFI Sideway 50.2
INSET Sideway 51.28
SHANG Sideway 51.35
FPI Sideway 52.01
TPAC Sideway 54.71
SYNTEC Sideway 55.06
DTCI Sideway 59.01
CKP Sideway 59.84
DCC Sideway 61.72
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EURO Sideway 0
SCGD Sideway 23.5
SPRIME ซึมลง 24.46
ML ซึมลง 25.44
RWI Sideway 25.95
SBNEXT ซึมลง 28
TAKUNI ซึมลง 30.03
WORK ลง 31.22
RBF ซึมลง 32.2
DELTA ลง 34.19
RABBIT Sideway 35.62
KASET Sideway 36.45
CPH ซึมลง 36.94
STOWER (C)Sideway 37.13
CCP Sideway 37.49
SVOA ซึมลง 39.56
ROH ซึมลง 39.83
LPN Sideway 40.92
BH Sideway 41.06
EFORL (C)Sideway 41.53
BTW Sideway 41.56
LOXLEY Sideway 41.83
SGC Sideway 41.91
TNR Sideway 42.54
SMART Sideway 43.57
KISS Sideway 43.98
CCET Sideway 44.15
TCC Sideway 45.36
PPS Sideway 45.69
SABUY Sideway 46.02
SKN Sideway 46.86
VL Sideway 47.38
TNDT Sideway 47.45
FTE Sideway 47.59
SENA Sideway 47.65
UKEM Sideway 47.66
ARROW Sideway 48.85
KTMS Sideway 49.34
SAV Sideway 49.77
CV Sideway 50.17
24CS Sideway 50.4
7UP Sideway 50.6
SPACK Sideway 50.65
THE Sideway 51.03
DIMET (NP)Sideway 51.24
PHG Sideway 53.13
JCT Sideway 53.38
K Sideway 53.88
PLANB Sideway 54.06
TPCS Sideway 55.4
BEAUTY Sideway 55.54
Q-CON Sideway 55.65
RT Sideway 55.76
TVT Sideway 63
QHOP Sideway 63.18
PSP Sideway 66.75
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SICT ซึมลง 18.24
M-PAT Sideway 18.96
POMPUI (NC)Sideway 21.36
BTS ซึมลง 22.5
DEMCO ซึมลง 25.45
FN Sideway 25.58
MILL ซึมลง 28.43
SET100 ลง 31.97
SET50 ลง 33.7
BRI ซึมลง 35.77
ABM Sideway 36.44
MODERN ลง 36.49
ORI ลง 36.78
CPR Sideway 37.14
DDD ซึมลง 38.52
MITSIB Sideway 43.88
SA Sideway 44.38
SETHD ซึมลง 44.56
CPNREIT Sideway 45.18
ICC Sideway 45.3
CHEWA Sideway 45.69
CSC Sideway 45.98
RP Sideway 45.98
ARIN Sideway 46.07
FNS Sideway 46.67
ICN Sideway 46.86
WINDOW Sideway 46.87
ZIGA Sideway 47.58
RML Sideway 48.33
TGPRO Sideway 48.86
AAI Sideway 49.78
CRD Sideway 51
ANAN Sideway 51.26
I2 Sideway 52.75
SISB Sideway 52.91
GEL Sideway 54.11
GFC Sideway 54.14
NEP (C)Sideway 54.35
SAMART Sideway 54.5
UAC Sideway 55.07
DCON Sideway 56.35
TTW Sideway 57.37
BA Sideway 58.71
LRH Sideway 60.15
GROREIT Sideway 64.07
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRP ซึมลง 28.07
TSTH Sideway 29.68
SCGP ซึมลง 31.82
PL ซึมลง 33.58
BIG ซึมลง 35.35
VGI ซึมลง 36.6
TEAM Sideway 37.55
TU Sideway 37.77
NFC Sideway 38.28
BAFS ซึมลง 38.43
KJL ลง 38.8
A Sideway 39.16
CIVIL Sideway 39.16
LPH ซึมลง 39.27
FPT Sideway 40.59
SVT ซึมลง 40.69
INOX Sideway 40.9
WHA Sideway 41.12
KKC (C)Sideway 41.34
MICRO Sideway 41.39
CMR Sideway 42.08
BCPG Sideway 42.34
CMAN Sideway 42.73
HEALTH Sideway 42.97
BGRIM Sideway 43.2
MVP Sideway 43.25
PYLON Sideway 43.44
GCAP Sideway 43.72
STC Sideway 43.81
UV Sideway 44.09
STP Sideway 44.26
SKY Sideway 44.3
CSP Sideway 44.37
SCG Sideway 44.76
TNH Sideway 44.95
SPI Sideway 45.11
MDX Sideway 45.51
III Sideway 45.9
TKS Sideway 46.34
CI Sideway 46.39
AJ Sideway 46.58
BROCK Sideway 46.59
PTL Sideway 47.43
PDG Sideway 47.43
BWG Sideway 47.67
BR Sideway 47.83
GENCO Sideway 48.04
TNL Sideway 48.12
KK Sideway 48.28
TGH Sideway 48.73
CPANEL Sideway 48.79
SIRIP Sideway 48.89
JTS Sideway 49.3
UPOIC Sideway 50.35
MGT Sideway 51.09
JAS Sideway 51.22
PQS Sideway 51.66
THRE Sideway 51.78
3K-BAT Sideway 53.37
FTI Sideway 53.46
LDC Sideway 53.5
RICHY Sideway 53.54
MCA Sideway 54.13
ONEE Sideway 54.63
LST Sideway 55.52
ORN Sideway 62.25
PLE Sideway 64.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UP Sideway 31.29
SRIPANWA ซึมลง 36.14
APP Sideway 39.34
KCC ซึมลง 39.89
SR Sideway 40.07
DV8 Sideway 40.09
TPLAS Sideway 40.35
CMC Sideway 40.98
TK Sideway 42.6
CNT Sideway 42.68
PTC Sideway 43.27
GTV Sideway 45.36
ESTAR Sideway 45.71
ETL Sideway 46.13
PEACE Sideway 46.55
TWZ Sideway 46.68
YGG Sideway 46.81
QTC Sideway 47.41
CPL Sideway 48.57
TPA Sideway 48.87
SALEE Sideway 49.24
SE-ED Sideway 49.61
ASIMAR Sideway 51.04
M-II Sideway 51.3
SPC Sideway 52.38
MJLF Sideway 60.75
MOSHI Sideway 62.19
PORT Sideway 63.17
SCM Sideway 63.32
TTB Sideway 67
TMW Sideway 67.58
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NL Sideway 0
NL Sideway 0
SCAP Sideway 32.84
SSTRT Sideway 34.87
SCCC (XD)Sideway 37.58
KTBSTMR Sideway 42.76
BTSGIF (XN)Sideway 42.88
TNPF Sideway 43.39
TPP Sideway 43.57
TLHPF ลง 43.77
MUD Sideway 44
BM ลง 44.32
ADD Sideway 44.42
EASON ซึมลง 44.94
WHART Sideway 45.27
ASN Sideway 46.25
ITC Sideway 46.37
MFEC Sideway 46.4
PF Sideway 46.69
MATI Sideway 48.17
KUMWEL Sideway 48.21
SLP Sideway 48.54
SKE Sideway 48.68
TIF1 Sideway 50.88
B Sideway 51.27
PICO Sideway 51.32
AKR Sideway 52.6
KIAT Sideway 53.15
PPPM (C)Sideway 54.32
SJWD Sideway 55.02
BCP Sideway 56.89
UBIS Sideway 57.25
TPCH Sideway 61.23
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SMT ซึมลง 23.78
JUBILE ซึมลง 32.06
TMI ซึมลง 32.29
TOA ลง 32.42
COM7 Sideway 37.23
PRIN ซึมลง 38.05
RCL Sideway 38.45
BLA ซึมลง 38.93
GRAMMY ซึมลง 39.23
GLORY Sideway 41.11
J Sideway 41.42
PROUD ซึมลง 42.75
JCKH (C)Sideway 43.04
LEO ซึมลง 43.44
FSX Sideway 43.51
AQUA Sideway 43.54
VIBHA Sideway 44.3
OHTL Sideway 45.26
EMC (C)Sideway 45.75
SSPF Sideway 45.88
ECL Sideway 46.45
NCH Sideway 46.57
PRAKIT Sideway 46.63
FVC Sideway 47.32
TTT Sideway 47.33
COLOR Sideway 48.82
PLAT Sideway 48.94
CPI Sideway 49.3
MEB Sideway 49.49
ASIA Sideway 49.52
HYDROGEN Sideway 49.57
JPARK Sideway 49.58
DRT Sideway 50
TFFIF Sideway 50.09
SUTHA Sideway 50.29
ACC Sideway 51.38
CHOW Sideway 52.89
CMO Sideway 52.99
SCI Sideway 53.03
TTA Sideway 53.17
BROOK Sideway 53.25
SAM Sideway 54.61
KYE Sideway 64.58