กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ANAN Sideway 47.86
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSR Sideway 46.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BVG Sideway 42.37
VL Sideway 54.04
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GSC Sideway 45.76
RSP Sideway 47.06
NEP (C)Sideway 47.84
PRAKIT Sideway 48.03
MASTER Sideway 50.62
BLA Sideway 66.71
RP Sideway 68.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPNCG Sideway 28.69
POPF Sideway 30.43
MFC Sideway 50.02
RPH ซึมขึ้น 65.02
B52 Sideway 66.18
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KWI (C)Sideway 24.84
DIF Sideway 41.57
INSURE Sideway 50.14
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIPF Sideway 48.25
TSTE ซึมขึ้น 51.39
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HEALTH Sideway 33.74
TVO Sideway 35.37
TIPCO Sideway 36.63
RCL Sideway 48.71
CHARAN Sideway 53
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AMARIN Sideway 39.48
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JAK ขึ้น 67.41
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LPH Sideway 34.28
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CV Sideway 32.8
QHPF Sideway 39.66
TPCH Sideway 47.13
THG Sideway 53.05
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPCS Sideway 43.69
APURE Sideway 52.85
TOG Sideway 56.67
INTUCH Sideway 58.86
PRIN ซึมขึ้น 74.52
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPRIME Sideway 36.84
COMAN Sideway 41.38
TVDH Sideway 43.73
AMATAR Sideway 49.05
MANRIN Sideway 55.8
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPRIME Sideway 22.59
CPTGF Sideway 31.07
SST Sideway 46.8
TGH Sideway 51.88
ITNS Sideway 53.04
NYT Sideway 63.7
ADVANC ขึ้น 63.72
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SENA Sideway 40.4
BTS Sideway 46.21
RS ซึมขึ้น 58.97
SSC ซึมขึ้น 63.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JR Sideway 44.4
JASIF Sideway 55.33
BCP ซึมขึ้น 62.12
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IVL Sideway 40.49
TPAC Sideway 42.31
TOPP Sideway 48.75
NVD Sideway 51.79
SAWANG Sideway 52.67
SABINA Sideway 59.7
TRV Sideway 60.18
MEGA ซึมขึ้น 68.56
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JKN Sideway 30.24
CEN Sideway 35.9
JUBILE Sideway 36.16
D Sideway 42.76
TTA Sideway 48.68
SEAOIL Sideway 55.95
STP Sideway 56.19
ABM Sideway 63.79
TFMAMA ซึมขึ้น 63.91
GFC Sideway 66.66
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WACOAL Sideway 44.84
KAMART Sideway 46.77
BC Sideway 48.08
BTSGIF Sideway 48.75
PROEN Sideway 48.81
SAMART Sideway 50.03
URBNPF Sideway 50.09
TCJ Sideway 50.59
SELIC Sideway 52.41
SMART Sideway 55.1
PLUS Sideway 55.85
TTI Sideway 60.01
ROCK Sideway 85.93
COCOCO Sideway 89.54
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
S Sideway 36.58
SUN Sideway 40.43
STANLY Sideway 42.08
DIMET (NP)Sideway 46.52
MNIT Sideway 50.76
PSG Sideway 51.11
NEWS (C)Sideway 52.06
NETBAY ซึมขึ้น 57.05
SSF Sideway 57.23
BROCK Sideway 57.88
ALUCON Sideway 58.65
GABLE ซึมขึ้น 59.03
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BOFFICE Sideway 6.45
TNL Sideway 40.44
CMAN Sideway 43.52
TPP Sideway 49.91
TTT Sideway 50.21
UPOIC Sideway 50.31
NCL Sideway 51.59
NPK Sideway 51.99
BWG Sideway 65.81
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MCOT Sideway 35.38
PRAPAT Sideway 36.45
BBGI Sideway 36.9
PQS Sideway 38.31
MTW Sideway 39.65
UPF Sideway 40.29
GULF Sideway 42.42
NUSA Sideway 43.56
KUN Sideway 43.75
SFT Sideway 45.56
UVAN Sideway 45.84
GLAND Sideway 47.66
TEAM Sideway 49.32
JCKH (C)Sideway 50.39
PROSPECT Sideway 51.1
IRC Sideway 51.43
ETC Sideway 52.21
M Sideway 56.37
MCS Sideway 59.76
FMT Sideway 60.09
SCGP Sideway 61.72
CFRESH ซึมขึ้น 72.49
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SINO Sideway 0
BRRGIF Sideway 18.54
GVREIT Sideway 20.42
LHSC Sideway 36.87
ASAP Sideway 38.66
LHHOTEL Sideway 40.4
TMT Sideway 43.38
MONO Sideway 45.12
TNR Sideway 46.36
MK Sideway 46.98
KBSPIF Sideway 47.23
TOP Sideway 48.74
WP Sideway 48.77
LALIN Sideway 48.82
SPC Sideway 49.81
BOL Sideway 49.93
SVI Sideway 50.91
RICHY Sideway 50.91
SGP Sideway 51.82
PPPM (C)Sideway 53.01
NATION (C)Sideway 53.52
FTE Sideway 54.36
TRT Sideway 54.73
RJH Sideway 55.75
ATP30 Sideway 57.34
STA Sideway 57.65
SK Sideway 61.04
AKS (C)Sideway 62.2
TITLE ซึมขึ้น 64.46
NNCL ซึมขึ้น 65.11
JDF Sideway 66.43
CM ซึมขึ้น 80.07