กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
S11 Sideway 35.85
DDD Sideway 59.7
SVI Sideway 60.45
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSE Sideway 34.79
ICC Sideway 74.01
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIMAT Sideway 35.64
EASTW Sideway 37.95
KCAR Sideway 39.24
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STI Sideway 46.72
DRT Sideway 51.51
PM ซึมขึ้น 66.17
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FNS Sideway 35.44
SAT Sideway 40.31
RT Sideway 50.22
BIZ Sideway 51.42
HFT Sideway 51.6
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTW Sideway 32.88
PTECH Sideway 39.07
3BBIF Sideway 44.91
UBE Sideway 46.76
SWC Sideway 54.48
PCSGH Sideway 56
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASW Sideway 42.14
SKN Sideway 49.3
RAM Sideway 51.05
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPTGF Sideway 31.23
PT Sideway 44.84
VCOM Sideway 57.93
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPRIME Sideway 37.88
3K-BAT Sideway 39.85
FMT Sideway 54.12
SORKON ซึมขึ้น 72.45
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BKKCP Sideway 46.56
ALT Sideway 48.49
UBA Sideway 50.02
RCL Sideway 52.11
SABINA Sideway 56.69
TOA Sideway 62.44
SCGP ซึมขึ้น 68.03
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JCT Sideway 34.01
TAKUNI Sideway 42.32
NOVA Sideway 42.37
TMD Sideway 47.1
UTP Sideway 58.73
PRAPAT ซึมขึ้น 76.73
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
URBNPF Sideway 24.63
TFMAMA Sideway 39.4
JAK Sideway 50.63
BUI ซึมขึ้น 72.35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TVO Sideway 41.59
GSC Sideway 44.22
IRC Sideway 46.24
NVD Sideway 46.73
ALUCON Sideway 52.25
PSP ซึมขึ้น 70.73
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPIPP Sideway 46.26
META Sideway 48.12
MEB Sideway 48.87
CTARAF Sideway 50.27
JDF Sideway 70.11
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RJH Sideway 33.41
TIF1 Sideway 36.09
SSTRT Sideway 38.12
JTS Sideway 39.11
PATO Sideway 42.04
TNITY Sideway 50.36
VIH Sideway 67.86
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCN Sideway 36.31
CPNCG Sideway 37.85
M-PAT Sideway 38.25
TPIPL Sideway 38.43
SET Sideway 40.1
LANNA Sideway 41.98
SAMCO Sideway 45.14
SUPEREIF Sideway 46.97
JPARK Sideway 47
MODERN Sideway 48.41
MATI Sideway 49.34
CPW Sideway 51.64
FORTH Sideway 52.43
SUN Sideway 60.01
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FN Sideway 16.95
TNDT (CB)Sideway 32.52
SPCG Sideway 33.14
QHPF Sideway 37.2
TLHPF Sideway 38.71
LHPF Sideway 41.46
NAM Sideway 44.89
M-II Sideway 48.41
BM Sideway 49.14
STANLY Sideway 54.43
TSTH Sideway 55.26
CEN Sideway 57.15
ML Sideway 58.28
CGH Sideway 59.25
COMAN Sideway 63.72
UEC Sideway 63.93
MCS ซึมขึ้น 80.14
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KPNPF Sideway 30.5
TPAC Sideway 35.96
SBNEXT Sideway 40.65
AMARC Sideway 50.63
HYDRO (CB,NP)Sideway 65.27
JKN (CB,CS,NP)Sideway 69.74
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSI (CB)Sideway 31.51
HPF Sideway 36.97
TIGER Sideway 38.61
NTSC Sideway 40.01
CEYE Sideway 43.81
Q-CON Sideway 45.1
CHARAN Sideway 46.68
KUMWEL Sideway 47.54
HTECH Sideway 49.24
UOBKH Sideway 49.59
SRIPANWA Sideway 55.07
PPPM (CB)Sideway 55.67
ICHI Sideway 56.05
DEXON Sideway 56.59
TWZ Sideway 57.58
PICO Sideway 58.13
GVREIT Sideway 58.64
BOL Sideway 64.66
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UMI (CB)Sideway 31.67
APO Sideway 42.05
RPH Sideway 43.02
PROSPECT Sideway 43.75
BCH Sideway 47.13
SAWANG Sideway 47.18
KUN Sideway 52.13
WACOAL Sideway 55.42
SPC ซึมขึ้น 60.48
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LDC Sideway 36.85
TCC Sideway 37.45
RICHY Sideway 38.01
MK Sideway 41.09
EFORL (CB)Sideway 41.63
THG Sideway 41.69
ICN Sideway 43.26
DCON Sideway 44.03
CPANEL Sideway 44.17
DTCI (XD)Sideway 44.24
TNH Sideway 44.24
TPCS Sideway 44.39
SLP Sideway 45.69
APCO Sideway 45.74
JCKH (CB)Sideway 46.19
THMUI Sideway 46.84
RS Sideway 47.76
WAVE Sideway 48.07
SITHAI Sideway 48.72
SKR Sideway 48.93
HYDROGEN Sideway 49.19
LHFG Sideway 49.89
SCI (CB)Sideway 51.03
LST Sideway 51.9
EPG Sideway 52.57
ACG Sideway 52.88
GROREIT Sideway 55.96
TKC Sideway 56.1
CPAXT Sideway 57.21
KTBSTMR Sideway 58.06
TQR Sideway 58.62
TTT Sideway 58.77
VL Sideway 61.26
TCOAT Sideway 61.79
KISS Sideway 62.26
AMATAV Sideway 64.84
INET ซึมขึ้น 71.29
24CS ซึมขึ้น 71.55
VIBHA ซึมขึ้น 71.7
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 15.54
BKI Sideway 23.61
ARIN Sideway 26.66
B52 (CB)Sideway 27.28
MILL (NP)Sideway 28.38
AIMCG Sideway 30.39
PEER Sideway 31.01
SAF Sideway 32.75
ITD (CS)Sideway 34.61
SNP Sideway 36.07
SE Sideway 36.72
NUSA Sideway 37.08
SANKO Sideway 38.32
GIFT Sideway 38.63
BGC Sideway 40.19
ANI Sideway 41.3
CIMBT Sideway 41.36
AMR Sideway 41.77
PROEN Sideway 42.08
TVT Sideway 42.45
J Sideway 42.69
SINO Sideway 43.14
PL Sideway 44.3
GGC Sideway 44.42
SMD Sideway 45.08
PERM Sideway 45.91
TGPRO Sideway 46.99
INOX Sideway 47.63
PREB Sideway 48.41
PTG Sideway 48.47
IRCP Sideway 48.64
III Sideway 48.94
NOBLE Sideway 49.84
ITTHI Sideway 50.18
TM Sideway 50.3
SFT Sideway 50.57
CPF Sideway 50.83
GJS Sideway 51.05
BR Sideway 51.69
FVC Sideway 53.01
MNIT2 Sideway 53.23
CTW Sideway 53.54
M Sideway 53.78
KAMART Sideway 53.81
GYT Sideway 53.98
TRU Sideway 54.46
BH Sideway 55.91
ASIAN Sideway 56.32
TACC Sideway 56.55
SJWD Sideway 56.68
BJC Sideway 56.75
DHOUSE Sideway 56.76
EGATIF Sideway 57.05
CPALL Sideway 57.59
KKP Sideway 58.43
MAJOR Sideway 58.71
CENTEL Sideway 58.9
OSP ซึมขึ้น 60.4
RSP ซึมขึ้น 61.1
SAPPE (XD)Sideway 61.59
PR9 ซึมขึ้น 61.95
SCP Sideway 63.28
XO ซึมขึ้น 64.66
BTS ซึมขึ้น 65.18
COCOCO ซึมขึ้น 68.32
TRT ซึมขึ้น 71.8
BCT ซึมขึ้น 75.54
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MVP Sideway 26.19
SRS Sideway 26.73
PANEL Sideway 28.89
PRI Sideway 29.1
STOWER (CB)Sideway 32.49
ORN Sideway 34.58
NETBAY Sideway 36.44
MGI Sideway 36.88
WIN Sideway 37.34
RWI Sideway 37.71
SPVI Sideway 38.06
EMC (CB)Sideway 38.48
DTCENT Sideway 38.83
EGCO Sideway 39.83
SUC Sideway 40.04
PYLON Sideway 40.63
TAE Sideway 40.79
ASK Sideway 41.34
AJA Sideway 41.39
HARN Sideway 41.96
PSG Sideway 41.99
SPG Sideway 43.24
PAP Sideway 43.89
ARIP Sideway 44.07
MUD Sideway 44.29
GPI Sideway 45.12
TFG Sideway 45.42
TEKA Sideway 46.02
MASTER Sideway 46.05
TKN Sideway 46.18
RABBIT Sideway 46.44
PF Sideway 46.51
PJW Sideway 46.54
RATCH Sideway 47.64
CHG Sideway 47.95
NL Sideway 48.16
SSF Sideway 48.79
BTW Sideway 48.81
TTB Sideway 48.83
CPI Sideway 49.06
BBIK Sideway 49.21
BDMS Sideway 49.26
HANA Sideway 49.99
SE-ED Sideway 50.21
SHANG Sideway 50.48
BJCHI Sideway 50.6
CREDIT Sideway 50.77
NEP (CB)Sideway 51.34
KCE Sideway 51.51
MTC Sideway 51.64
2S Sideway 51.97
KC (CB)Sideway 52.03
AMA Sideway 52.09
B Sideway 52.26
UP Sideway 52.65
CH Sideway 52.92
SQ Sideway 53.08
TU Sideway 53.12
ASAP Sideway 53.62
BLC Sideway 53.68
LHK Sideway 54.14
ERW Sideway 54.17
SAUCE Sideway 54.24
HTC Sideway 54.44
BKGI Sideway 54.49
EP Sideway 55.32
MATCH Sideway 55.35
DV8 Sideway 55.37
BTG Sideway 55.62
WHA Sideway 56.09
SIRIP Sideway 57.91
MFC Sideway 58.29
KBANK ซึมขึ้น 60.15
TKT Sideway 60.36
SAFE Sideway 61.69
NSL ซึมขึ้น 68.98
CMAN Sideway 69.96
TTI Sideway 70.02
TKS ซึมขึ้น 71.9