กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
862
อันดับ P/BV
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleP/BVแนวโน้ม
META 0.210.23
MJD 1.340.24
AFC 6.250.26
PF 0.330.26
TWZ 0.050.26
JKN 1.160.26
OGC 24.660.27
ANAN 0.820.28
TR 44.000.29
TCJ 3.740.29
MIT 1.240.29
BLAND 0.780.30
TNPF 1.680.30
ESTAR 0.290.31
PLE 0.520.31
SAM 0.500.32
SIAM 1.470.33
MIDA 0.480.33
MCOT 3.210.33
AKS (C)0.020.33
SAMCO 1.290.34
MDX 3.040.34
NPK 14.520.34
MNIT 1.830.35
MNRF 2.880.35
MJLF 3.660.36
RPC 0.720.37
ASIA 6.790.37
RICHY 0.690.37
CI 0.620.38
MILL 0.510.39
CHEWA 0.580.39
GYT 197.300.40
EVER 0.180.40
UV 2.360.40
KPNPF 3.840.40
AQUA 0.400.40
TTT 49.000.41
TGPRO 0.190.41
UNIQ 3.070.41
RCL 22.280.41
FANCY 0.580.42
JCK 0.280.42
URBNPF 1.800.42
BTW 0.400.42
ICC 43.300.43
SUC 31.950.43
SGF 0.610.43
BRRGIF 3.060.43
B 0.060.43
BSBM 0.730.44
ROCK 9.550.45
MK 2.600.45
PSTC 1.020.45
BLESS 0.650.45
PL 2.340.46
S 1.100.46
NCH 1.170.47
SQ 1.170.47
SRIPANWA 5.770.47
B-WORK 5.390.48
FNS 3.200.48
TTA 6.360.48
GEL 0.220.48
SPRIME 4.920.48
AIMCG 4.680.48
ML 0.980.49
NKI 29.500.49
CTW 4.580.49
AMC 3.150.49
STA 16.640.50
RML 0.460.50
SENA 2.780.50
SYNTEC 1.720.50
QHHR 6.380.50
QHOP 2.760.50
GENCO 0.590.50
TPBI 3.140.51
LPN 4.140.51
BR 2.620.51
TU-PF 0.680.51
BTSGIF 3.470.51
HPF 4.660.51
STGT 6.750.52
CITY 2.260.52
LIT 1.200.52
TTI 25.750.53
CIMBT 0.710.53
PMTA 8.800.53
PTTGC 34.750.53
TCOAT 26.500.53
TPIPL 1.460.53
DEMCO 2.970.53
EGCO 125.300.53
CGH 0.760.53
PG 8.500.54
GJS 0.270.54
EMC (C)0.100.54
TCMC 1.660.54
MNIT2 4.920.54
SSPF 5.950.54
BANPU 7.710.54
CCET 1.770.54
SCI 0.830.54
QHPF 5.790.55
IRPC 2.100.55
CPTGF 5.390.55
GVREIT 6.160.56
LUXF 6.800.56
BOFFICE 5.410.56
CHARAN 27.000.57
LHPF 6.350.57
GRAND 0.200.57
HTECH 2.410.57
TMW 40.900.57
PDJ 2.200.57
OCC 10.000.58
M-PAT 3.600.58
TVT 0.440.58
DIF 9.290.58
KBANK 125.900.59
TK 6.410.59
TOPP 154.000.59
TSTH 0.870.59
SHR 2.750.59
CIG 0.230.59
CMC 1.300.59
INOX 0.680.60
TPOLY 1.050.60
BEYOND 13.040.60
BBL 165.900.61
LHFG 1.040.61
UOBKH 5.050.61
BCT 58.500.61
SCN 1.500.61
TFFIF 7.190.61
KSL 2.900.62
CWT 1.890.62
CSC 46.000.62
PTL 13.680.62
SSSC 3.010.62
PORT 1.300.62
TPRIME 7.700.62
STOWER (C)0.170.62
WFX 2.520.62
RABBIT 0.680.62
NVD 1.980.63
NUSA 0.500.63
TNDT 0.370.63
PSH 12.740.63
GBX 0.820.64
SUPER 0.490.64
LRH 37.500.64
SKE 0.540.64
WIIK 1.560.64
RWI 0.770.64
BAY 32.000.65
CPNCG 6.690.65
CGD 0.340.65
OTO 1.200.65
ALLY 6.360.65
KWI (C)0.620.65
CM 2.540.66
PPP 1.850.66
POPF 6.830.66
EASTW 4.400.66
BJCHI 1.440.66
PRAKIT 11.300.66
KTB 18.900.67
IRC 13.500.67
SIRI 1.790.67
EGATIF 5.820.67
THMUI 0.710.67
MOONG 2.120.67
PLANET 0.860.67
KTBSTMR 6.750.67
CPI 2.780.68
SLP 0.410.68
SIRIP 7.050.68
AMATAR 6.600.68
ETE 1.160.68
SSTRT 5.340.68
UBE 0.980.68
KYE 296.800.69
RATCH 32.450.69
JASIF 6.930.69
GCAP 0.790.69
TPCS 17.000.69
CPF 20.700.70
EASON 1.340.70
STANLY 185.900.70
TRU 3.710.70
VARO 5.690.70
NWR 0.530.70
PRIN 3.000.70
M-STOR 6.500.70
SPCG 12.400.70
SAMTEL 4.000.70
L&E 1.490.70
TPP 17.400.71
SCP 5.190.71
LOXLEY 1.840.71
TSE 2.080.71
BBGI 4.620.71
WACOAL 33.250.72
CCP 0.340.72
TOP 49.300.72
TLHPF 7.000.72
TWPC 4.210.72
CHO 0.180.72
DREIT 5.770.72
WHAIR 6.550.72
GTV 0.200.72
SNC 10.280.73
BKKCP 10.010.73
TRT 2.320.73
S11 3.980.74
SUPEREIF 6.720.74
STPI 3.560.74
CSS 1.090.74
NDR 1.660.74
RP 2.090.74
CPT 0.720.74
TTB 1.700.74
SITHAI 1.200.75
TCAP 49.10