กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
889
อันดับ P/BV
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleP/BVแนวโน้ม
CHO 0.180.15
AFC 4.880.19
JKN (C,NP)0.830.19
TWZ 0.040.21
PF 0.280.23
TCJ 3.050.24
META 0.170.24
MJD 1.320.24
TR 41.000.25
OGC 23.800.26
ESTAR 0.250.26
B 0.120.26
SAM 0.410.27
BLAND 0.710.27
CIG 0.080.27
PSTC 0.630.27
MILL 0.320.28
TNPF 1.650.28
MDX 2.830.28
SIAM 1.290.29
MCOT 3.220.29
TGPRO 0.140.31
ANAN 0.860.31
SAMCO 1.180.31
ML 0.630.32
PLE 0.580.32
URBNPF 1.350.32
SGF 0.440.32
FANCY 0.440.33
JCK 0.260.33
S 0.840.33
AKS (C)0.010.34
MIT 0.870.35
MNRF 2.760.35
RPC 0.660.35
MIDA 0.520.35
AQUA 0.340.35
CHEWA 0.510.35
RICHY 0.660.35
UV 2.120.36
MJLF 3.790.36
ASIA 6.580.36
SRIPANWA 4.440.36
AIMCG 3.680.36
TRUBB 1.340.37
EVER 0.170.37
KPNPF 3.520.37
NPK 15.680.37
TTT 45.450.38
PL 1.990.38
SBNEXT 0.830.38
GYT 182.200.39
CI 0.600.39
MK 2.200.40
DEMCO 2.220.40
MNIT 2.160.41
RABBIT 0.430.41
SUC 31.950.42
CV 0.560.42
ICC 43.200.43
BSBM 0.710.43
NCH 1.050.43
SENA 2.400.43
UNIQ 3.270.43
FNS 3.900.44
GRAND 0.140.44
B-WORK 4.490.45
CIMBT 0.600.45
TCMC 1.390.45
ITD 0.900.45
BANPU 5.850.45
GEL 0.210.45
LPN 3.760.46
GENCO 0.530.46
SQ 1.130.46
OTO 0.720.46
SPRIME 4.680.46
BLESS 0.670.46
NKI 27.900.47
CTW 4.480.47
VARO 3.700.47
RCL 24.150.47
LIT 1.050.47
TK 5.420.48
GJS 0.230.48
INOX 0.540.48
TTA 6.690.48
SAMTEL 2.660.48
GCAP 0.530.48
CPH 13.080.49
CWT 1.490.49
CITY 2.180.49
TPIPL 1.410.49
SSPF 5.210.49
DIF 7.850.49
TPRIME 6.060.49
PDJ 1.890.49
NATION (C)0.040.49
TCOAT 25.000.50
CGH 0.690.50
STOWER (C)0.120.50
WFX 2.040.50
CHARAN 23.880.51
PTL 10.640.51
EMC (C)0.080.51
BR 2.600.51
SHR 2.510.51
HPF 4.680.51
TNDT 0.330.51
BOFFICE 5.080.51
FSX 2.440.51
ROCK 9.500.52
BBL 143.000.52
PMTA 8.800.52
GVREIT 5.660.52
TSTH 0.770.52
M-PAT 3.100.52
BRRGIF 3.860.52
TFFIF 6.970.52
AMC 3.340.53
SYNTEC 1.760.53
QHHR 6.630.53
QHPF 5.590.53
LOXLEY 1.380.53
L&E 1.230.53
RP 1.430.53
ALLY 5.530.53
KSL 2.580.54
BAY 26.850.54
SUPER 0.390.54
NWR 0.400.54
LHPF 6.100.54
EGCO 131.000.54
IRPC 2.000.54
THMUI 0.590.54
CMC 1.210.54
SR 0.590.55
RML 0.460.55
BTSGIF (XN)3.510.55
CPTGF 5.490.55
SCN 1.400.55
BTNC 22.840.56
KBANK 124.100.56
TOPP 152.000.56
QHOP 3.050.56
BCT 57.850.56
HTECH 2.360.56
GBX 0.770.57
UOBKH 4.790.57
SNC 7.530.57
NVD 1.820.57
LUXF 6.930.57
UBE 0.830.57
TTI 27.250.58
TPOLY 0.850.58
POPF 6.030.58
EASTW 4.000.58
PORT 1.330.58
WIIK 1.470.58
STA 20.220.59
PG 9.150.59
KTB 16.400.59
BJCHI 1.200.59
RWI 0.630.59
LHFG 0.990.60
PTTGC (XD)37.900.60
CSC 44.750.60
TPP 14.500.60
SSSC 2.980.60
SINGER 9.980.60
NDR 1.300.60
BAM 8.130.60
WHAIR 5.480.60
JCKH (C)0.030.61
MNIT2 5.100.61
SKE 0.490.61
TSE 1.840.61
BEYOND 13.100.61
KTBSTMR 6.270.61
TPBI 3.880.62
RATCH 29.850.62
PSH 12.480.62
STGT 8.390.63
OCC 10.700.63
CPNCG 6.360.63
SIRIP 7.000.63
DREIT 5.100.63
SLP 0.410.64
TFI 0.090.64
TU-PF 0.860.64
BBGI 4.140.64
CPI 2.670.65
CPF 18.460.65
GAHREIT 7.140.65
TWPC 3.660.65
SCI 0.940.65
TAE 1.060.65
KCM 0.400.65
S11 3.590.66
IRC 13.580.66
KOOL 0.390.66
NUSA 0.480.66
SC 3.430.66
SIRI 1.820.66
DDD 9.270.66
TLHPF 6.560.66
AMATAR 6.490.66
TPCS 16.880.66
TRU 3.590.67
UP 15.320.67
UMI 1.030.67
BKKCP 9.290.67
M-STOR 7.000.67
CSS 1.000.67
CGD 0.340.67
CHOW 1.590.67
SSTRT 5.260.67
CM 2.370.68
CFRESH 1.760.68
STPI 3.350.68
GTV 0.180.68
SENX 0.590.68
AJ 6.490.69
PRIN 2.840.69
TTCL 3.61