กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
890
อันดับ D/E (เท่า)
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleD/Eแนวโน้ม
B-WORK 4.49 0
BAY 26.85 0
BBL 143.00 0
CIMBT 0.60 0
KBANK 124.10 0
KTB 16.40 0
LHFG 0.99 0
TCAP 49.85 0
TISCO 100.05 0
GVREIT 5.66 0
SUPEREIF 6.98 0
WHABT 8.22 0
GAHREIT 7.14 0
MIT 0.87 0
AIMIRT 10.50 0
EGATIF 6.05 0
BKKCP 9.29 0
CPNCG 6.36 0
CTARAF 4.50 0
ERWPF 8.54 0
FUTUREPF 11.58 0
KPNPF 3.52 0
LHPF 6.10 0
LUXF 6.93 0
M-II 7.30 0
M-PAT 3.10 0
M-STOR 7.00 0
MIPF 12.50 0
MJLF 3.79 0
MNIT 2.16 0
MNIT2 5.10 0
MNRF 2.76 0
POPF 6.03 0
QHHR 6.63 0
QHOP 3.05 0
QHPF 5.59 0
SSPF 5.21 0
TIF1 8.67 0
LPF 13.04 0
TNPF 1.65 0
TTLPF 17.96 0
TU-PF 0.86 0
URBNPF 1.35 0
TLHPF 6.56 0
BTSGIF (XN)3.51 0
JASIF 6.17 0
INTUCH 70.20 0
SDC (C)0.05 0
KKP 50.00 0
CPTGF 5.49 0
HPF 4.68 0
SIRIP 7.00 0
SRIPANWA 4.44 0
PPF 10.20 0
AMATAR 6.49 0
STC 0.70 0
LHHOTEL 12.46 0
DIF 7.85 0
CPNREIT 11.08 0
IMPACT 11.98 0
WHART 9.82 0
LHSC 9.76 0
TPRIME 6.06 0
SSTRT 5.26 0
BRRGIF 3.86 0
DREIT 5.10 0
BOFFICE 5.08 0
TFFIF 6.97 0
SPRIME 4.68 0
FTREIT 9.95 0
AIMCG 3.68 0
BAM 8.13 0
PROSPECT 8.69 0
KBSPIF 8.79 0
ALLY 5.53 0
TTB 1.87 0
GROREIT 9.04 0
INETREIT (XR)9.04 0
KTBSTMR 6.27 0
SCB 112.20 0
WHAIR 5.48 0
SETWB 822.87 0
BAREIT 10.28 0
HYDROGEN 9.50 0
CREDIT 29.00 0
CREDIT 29.00 0
EE 0.27 0.01
CITY 2.18 0.01
BROCK 1.68 0.02
BYD 4.03 0.02
PTC 1.99 0.02
ALPHAX 0.56 0.03
FANCY 0.44 0.04
MDX 2.83 0.06
TH 1.13 0.06
MORE 0.09 0.06
DV8 0.42 0.06
NEP (C)0.22 0.07
BSBM 0.71 0.07
GJS 0.23 0.07
OTO 0.72 0.07
HEALTH 1.78 0.07
TMD 24.48 0.08
DDD 9.27 0.08
SHANG 49.25 0.08
BCT 57.85 0.08
SUC 31.95 0.09
TR 41.00 0.09
SPG 15.80 0.09
YGG 6.99 0.09
XPG 1.16 0.09
PB 68.15 0.1
SAWANG 14.90 0.1
UTP 11.68 0.1
APCO 5.34 0.1
RPH 6.45 0.1
TPCS 16.88 0.1
GLORY 1.55 0.1
PSG 0.71 0.1
ITC 19.20 0.1
TURTLE 6.80 0.1
SAUCE 39.75 0.11
ACC 0.48 0.11
SMIT 4.50 0.11
TVT 0.69 0.11
TFMAMA 233.60 0.11
LEE 2.36 0.12
BTNC 22.84 0.12
TRV 3.11 0.12
NV 1.71 0.12
STANLY 222.60 0.13
SPCG 12.24 0.13
VGI 1.55 0.13
GENCO 0.53 0.13
CSR 69.00 0.13
KWC 278.00 0.13
CHASE 1.84 0.13
HFT 4.48 0.14
SLP 0.41 0.14
NTV 37.55 0.14
HUMAN 12.46 0.14
2S 3.08 0.14
CPR 4.00 0.14
DIMET (NP)0.26 0.14
UEC 1.79 0.14
GSC 1.91 0.14
SAFE 19.18 0.14
CM 2.37 0.15
PG 9.15 0.15
ADD 5.81 0.15
TRU 3.59 0.15
ALUCON 183.00 0.15
TPP 14.50 0.15
EKH 7.62 0.15
HPT 0.61 0.15
NPK 15.68 0.15
AAI 4.12 0.15
RBF 11.90 0.16
JCT 81.25 0.16
WORK 9.84 0.16
BROOK 0.55 0.16
SALEE 0.76 0.16
PR9 18.74 0.16
UVAN 8.65 0.17
KYE 320.80 0.17
TPLAS 1.71 0.17
TK 5.42 0.17
TOPP 152.00 0.17
SKN 4.64 0.17
AHC 18.26 0.17
FE 164.40 0.17
TNH 36.25 0.17
ASIAN 7.04 0.17
UBA 1.11 0.17
DTCENT 1.71 0.17
APURE 4.67 0.18
AJA 0.29 0.18
EASON 1.39 0.18
TSTH 0.77 0.18
Q-CON 15.96 0.18
AKP 1.13 0.18
KIAT 0.40 0.18
QTC 4.13 0.18
PDG 2.51 0.18
DMT 12.10 0.18
SMD 6.93 0.18
ITNS 2.72 0.18
UPOIC 6.31 0.19
ICC 43.20 0.19
GPI 1.89 0.19
SCP 5.47 0.19
AI 4.43 0.19
VIH 8.25 0.19
TMC 1.97 0.19
FN 1.49 0.19
TQR 7.27 0.19
WACOAL 32.25 0.2
DTCI 31.50 0.2
THIP 29.55 0.2
BH 235.60 0.2
COMAN 3.41 0.2
BVG 4.40 0.2
TNL 35.10 0.21
CSC 44.75 0.21
BLAND 0.71 0.21
MATCH 1.52 0.21
AIE 1.39 0.21
CEYE 4.39 0.21
MASTER 72.55 0.21
MEB 34.85 0.21
TPL 1.43 0.21
OCC 10.70 0.22
CEN 2.26 0.22
PCSGH 5.15 0.22
PYLON 2.54 0.22
SMART 1.24 0.22
SONIC 1.74 0.22
KISS 4.75 0.22
NTSC 15.54 0.22
DEXON 2.13 0.23
SMT 3.00 0.23
ICHI 17.62 0.23
TMW 58.40 0.23
XO 25.90 0.23
III 9.60