กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
866
อันดับ D/E (เท่า)
ชื่อราคาเฉลี่ยกราฟ 3M/candleD/Eแนวโน้ม
EE 0.33 0
B-WORK 5.40 0
BAY 32.05 0
BBL 166.30 0
CIMBT 0.71 0
KBANK 127.00 0
KTB 18.98 0
LHFG 1.03 0
TCAP 48.80 0
TISCO 99.75 0
GVREIT 6.20 0
SUPEREIF 6.79 0
WHABT 8.80 0
GAHREIT 8.40 0
MIT 1.24 0
AIMIRT 10.50 0
EGATIF 5.89 0
BKKCP 10.00 0
CPNCG 6.70 0
CTARAF 4.60 0
ERWPF 6.80 0
FUTUREPF 11.50 0
KPNPF 3.84 0
LHPF 6.40 0
LUXF 6.80 0
M-II 7.25 0
M-PAT 3.60 0
M-STOR 6.50 0
MIPF 13.90 0
MJLF 3.74 0
MNIT 1.83 0
MNIT2 4.92 0
MNRF 2.86 0
POPF 6.80 0
QHHR 6.50 0
QHOP 2.76 0
QHPF 5.80 0
SSPF 5.95 0
TIF1 8.75 0
LPF 12.90 0
TNPF 1.66 0
TTLPF 21.70 0
TU-PF 0.68 0
URBNPF 1.80 0
TLHPF 7.00 0
BTSGIF 3.50 0
JASIF 6.90 0
KKP 54.85 0
CPTGF 5.50 0
HPF 4.66 0
SIRIP 7.05 0
SRIPANWA 5.75 0
PPF 10.30 0
ALL (C,NP)0.05 0
AMATAR 6.65 0
LHHOTEL 10.72 0
DIF 9.29 0
CPNREIT 10.72 0
IMPACT 12.92 0
WHART 10.08 0
GIFT 3.72 0
LHSC 9.95 0
TPRIME 7.70 0
SSTRT 5.35 0
BRRGIF 3.06 0
DREIT 5.75 0
BOFFICE 5.45 0
TFFIF 7.19 0
SPRIME 4.92 0
FTREIT 10.40 0
AIMCG 4.80 0
BAM 10.68 0
PROSPECT 8.85 0
KBSPIF 8.89 0
ALLY 6.40 0
TTB 1.70 0
GROREIT 9.15 0
INETREIT 8.75 0
KTBSTMR 6.75 0
SCB 104.00 0
WHAIR 6.52 0
SETWB 900.25 0
BAREIT 9.10 0
HYDROGEN 9.90 0
TVH 9.52 0
FSX 2.96 0
BSBM 0.73 0.01
CITY 2.28 0.01
BYD 7.09 0.02
PTC 1.87 0.02
BROCK 1.82 0.03
FANCY 0.56 0.04
SHANG 51.75 0.05
GJS 0.27 0.06
TH 1.43 0.06
OTO 1.14 0.06
MORE 0.20 0.06
MDX 3.02 0.07
GLORY 2.50 0.07
TURTLE 7.37 0.07
NEP (C)0.24 0.08
TMD 24.40 0.08
DDD 11.60 0.08
INTUCH 74.30 0.08
DV8 0.54 0.08
PEACE 4.01 0.08
SUC 31.80 0.09
SPG 15.80 0.09
YGG 7.11 0.09
XPG 1.49 0.09
ALPHAX 1.37 0.09
HEALTH 3.30 0.09
PB 68.75 0.1
TR 44.00 0.1
UTP 12.02 0.1
GPI 1.63 0.1
BCT 58.50 0.1
TVT 0.46 0.1
RPH 6.56 0.1
TPCS 17.00 0.1
LEE 2.30 0.11
ACC 0.79 0.11
BTNC 31.00 0.11
SMIT 4.62 0.11
VGI 2.58 0.11
ITC 21.26 0.11
ADD 6.85 0.12
APCO 5.85 0.12
TFMAMA 197.50 0.12
SAUCE 39.00 0.13
SLP 0.42 0.13
ALUCON 182.00 0.13
SPCG 12.32 0.13
CSR 70.00 0.13
CPR 4.87 0.13
TRV 3.73 0.13
NV 2.54 0.13
CHASE 2.40 0.13
PG 8.50 0.14
HFT 4.44 0.14
TPP 17.40 0.14
KOOL 0.48 0.14
NTV 39.50 0.14
KWC 250.00 0.14
HUMAN 10.44 0.14
DIMET (NP)0.24 0.14
UEC 1.79 0.14
PSG 0.91 0.14
SAWANG 14.00 0.15
TRU 3.71 0.15
HPT 0.69 0.15
SMD 4.74 0.15
AAI 3.64 0.15
PQS 3.02 0.15
UVAN 8.19 0.16
APURE 4.73 0.16
FLOYD 1.27 0.16
WORK 14.42 0.16
GENCO 0.57 0.16
EKH 7.91 0.16
2S 3.04 0.16
BVG 5.19 0.16
RBF 11.34 0.17
UPOIC 6.30 0.17
AJA 0.21 0.17
TK 6.35 0.17
TSTH 0.87 0.17
FE 179.00 0.17
TNH 36.00 0.17
PR9 17.22 0.17
TNL 36.50 0.18
TOPP 154.00 0.18
AHC 18.80 0.18
KIAT 0.44 0.18
SALEE 0.79 0.18
FN 1.98 0.18
UBA 1.32 0.18
ICC 42.00 0.19
TPLAS 1.91 0.19
SCP 5.16 0.19
PCSGH 4.84 0.19
BJCHI 1.44 0.19
DMT 12.38 0.19
DTCENT 1.58 0.19
EASON 1.33 0.2
TCOAT 26.50 0.2
THIP 25.60 0.2
SKN 4.40 0.2
BH 258.40 0.2
AKP 1.25 0.2
MASTER 67.05 0.2
TTT 49.00 0.21
WACOAL 33.25 0.21
DTCI 29.75 0.21
KYE 295.00 0.21
CSC 46.00 0.21
BLAND 0.78 0.21
VIH 7.80 0.21
BROOK 0.41 0.21
PYLON 2.87 0.21
TMC 2.26 0.21
VPO 0.85 0.21
COMAN 3.95 0.21
CEYE 4.51 0.21
POLY 9.82 0.21
DEXON 2.67 0.22
STANLY 185.40 0.22
AI 4.80 0.22
MATCH 1.59 0.22
QLT 4.47 0.22
QTC 4.02 0.22
PDG 2.68 0.22
STOWER (C)0.18 0.22
WARRIX 9.45 0.22
AIE 1.64 0.23
NPK 14.86 0.23
UREKA 0.78 0.23
ASIAN 7.60 0.23
BBIK 115.30 0.23
ITTHI 1.67 0.23
OCC 10.00 0.24
PATO 9.00 0.24
SRICHA 6.32 0.24
SKR 11.52 0.24
MATI 8.05 0.24
SMART 0.87