กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
60
หุ้นเริ่มกลับตัวขึ้น
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
BKGI
54.49
437M.
OSP
60.4
363M.
MTC
51.64
362M.
CPAXT
57.21
339M.
BTS
65.18
297M.
WHA
56.09
272M.
MGI
36.88
265M.
ICHI
56.05
238M.
JKN (CB,CS,NP)
69.74
106M.
SAFE
61.69
53M.
BCH
47.13
52M.
PIN
51.58
46M.
PLUS
59.36
44M.
MASTER
46.05
40M.
AAI
57.57
31M.
SJWD
56.68
26M.
TKC
56.1
21M.
TACC
56.55
13M.
EPG
52.57
11M.
SAK
57.15
9M.
GIFT
38.63
9M.
ITD (CS)
34.61
7M.
GVREIT
58.64
7M.
ITTHI
50.18
6M.
CMAN
69.96
6M.
TKT
60.36
4M.
TKS
71.9
3M.
IP
65.64
3M.
MFC
58.29
2M.
PQS
55.47
2M.
BCT
75.54
2M.
TR
41.21
2M.
CPW
51.64
2M.
EKH
50.08
1M.
NAM
44.89
1M.
AMA
52.09
1M.
ASAP
53.62
1M.
DCON
44.03
1M.
PROUD
51.29
1M.
GJS
51.05
0.67M.
SRICHA
46.99
0.62M.
SSSC
54
0.62M.
CHO
46.3
0.60M.
GPI
45.12
0.52M.
LST
51.9
0.41M.
FVC
53.01
0.31M.
IRC
46.24
0.24M.
CH
52.92
0.24M.
PACO
38.82
0.17M.
BKKCP
46.56
0.14M.
TQR
58.62
0.07M.
HTECH
49.24
0.06M.
2S
51.97
0.04M.
DV8
55.37
0.02M.
SFT
50.57
3.96k.
ABM
49.98
1.36k.
MATCH
55.35
0.00k.
SIRIP
57.91
0.00k.
GROREIT
55.96
0.00k.
PTECH
39.07
0.00k.