กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
46
หุ้นเริ่มกลับตัวขึ้น
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
ORI
36.55
25M.
SINGER
44.91
23M.
TCAP
52.85
18M.
FN
84.07
16M.
SGC
42.71
11M.
FUTUREPF
48.52
8M.
HTECH
64.56
4M.
BC
57.57
4M.
PRINC
37.08
2M.
AMR
64.24
2M.
A5
49.05
2M.
INETREIT
60.69
1M.
POPF
45.88
0.87M.
PSH
44.45
0.78M.
NL
45.98
0.76M.
MCS
57.62
0.75M.
SUPEREIF
58.45
0.58M.
LPN
52.03
0.48M.
AJ
58.34
0.46M.
MGC
45.23
0.40M.
NOBLE
45.28
0.40M.
LPF
60.83
0.35M.
CPL
52.75
0.27M.
PROSPECT
55.32
0.24M.
AIMIRT
54.75
0.19M.
AMANAH
47.78
0.16M.
SPACK
39.17
0.11M.
IRC
66.48
0.11M.
CPH
43.91
0.10M.
AMATAV
35.81
0.10M.
MCOT
48.02
0.09M.
TAE
56.05
0.08M.
CWT
48.46
0.08M.
PERM
52.29
0.07M.
SAMCO
51.59
0.06M.
SE
56.53
0.05M.
UP
42.47
0.05M.
NNCL
48.95
0.02M.
KPNPF
41.08
0.02M.
NFC (CF)
39.38
0.01M.
SSTRT
46.69
9.76k.
B52 (CB)
49.36
3.71k.
URBNPF (NP)
53.08
1.65k.
TTT
56.33
0.00k.
SST
63
0.00k.
DREIT
56.65
0.00k.