กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TACC Sideway 31.42
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASP Sideway 37.91
HANA Sideway 48.29
S&J Sideway 62.12
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EGATIF ซึมลง 11.5
BRI Sideway 29.4
CHAYO Sideway 43.47
EASON Sideway 45.56
TMW Sideway 48.89
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MJLF ซึมลง 24.44
BKI Sideway 47.4
FPI Sideway 50.42
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BEC Sideway 30.54
CK Sideway 38.6
EA Sideway 38.88
DITTO Sideway 40.06
CPH Sideway 40.55
AI Sideway 41.7
SET50 Sideway 42.01
BLESS Sideway 42.67
TH Sideway 43.87
GUNKUL Sideway 45.13
BUI Sideway 58.63
JMT Sideway 59.22
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTLPF Sideway 33.1
VPO Sideway 33.76
SIRI Sideway 33.85
OSP Sideway 33.89
Q-CON Sideway 35.06
SETTHSI Sideway 35.07
STEC ซึมลง 36.36
NOBLE ซึมลง 36.84
KTMS Sideway 37.7
SET100 Sideway 38.09
CPALL Sideway 38.67
PSH ลง 38.72
ASEFA Sideway 38.85
YONG Sideway 39.01
TNPC Sideway 39.74
PLANET Sideway 40.08
SETCLMV Sideway 40.3
BAM Sideway 41.1
SET Sideway 41.45
NC Sideway 42.36
TEAMG Sideway 42.53
AEONTS Sideway 42.98
BYD Sideway 43.4
ITD Sideway 43.67
MITSIB Sideway 43.8
ILINK Sideway 44.14
A5 Sideway 44.43
TTCL Sideway 44.48
SM Sideway 47.61
TISCO Sideway 48.33
NEX Sideway 48.82
GRAMMY Sideway 48.95
GLOBAL Sideway 49.73
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TK ซึมลง 26.99
KKP ซึมลง 30.33
ARROW ซึมลง 31.14
EASTW Sideway 31.31
HL ลง 33.47
STPI Sideway 34.75
JCT Sideway 36.17
TKT Sideway 37.66
TPBI Sideway 40.32
SETWB Sideway 40.86
KGI Sideway 42.06
LOXLEY Sideway 42.8
AOT Sideway 43.76
MAI Sideway 44.53
XO Sideway 49.9
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCB ซึมลง 19.4
GROREIT Sideway 23.56
BGC Sideway 27.23
NOVA Sideway 41.02
AYUD ซึมลง 41.34
TIDLOR Sideway 41.38
LEE Sideway 42
BCT Sideway 43.05
SAUCE Sideway 45.59
CPL Sideway 46.54
META Sideway 46.84
AMANAH Sideway 49.25
TRC (C)Sideway 49.3
CBG Sideway 52.45
DTCENT Sideway 52.64
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DCC ซึมลง 14.68
PTG Sideway 37.14
KCC Sideway 37.52
SAWAD ซึมลง 38.34
CKP Sideway 39.11
SAK Sideway 40.44
NCAP Sideway 40.89
BE8 Sideway 42.29
TAPAC Sideway 43.66
ETE Sideway 44.32
MICRO Sideway 44.96
IIG Sideway 46.95
NFC Sideway 50.99
MNRF Sideway 51.49
MBK Sideway 52.24
SIS Sideway 53.13
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ALLY ซึมลง 22.67
SMD ซึมลง 31.28
ONEE ซึมลง 32.34
CPI Sideway 40.89
MGC Sideway 41.69
SAM Sideway 42.94
LDC Sideway 43.55
STI Sideway 44.8
JTS Sideway 44.86
SCG Sideway 44.92
ADD Sideway 45.37
RABBIT Sideway 45.55
MPIC Sideway 46.33
IT Sideway 48.74
CH Sideway 48.76
J Sideway 54
KASET Sideway 54.06
ZIGA Sideway 54.96
JMART Sideway 56.82
DOD Sideway 58.81
ESSO Sideway 65
TURTLE Sideway 65.47
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DTCI ซึมลง 27.57
BAFS Sideway 28.1
BJC ซึมลง 32.33
CHEWA Sideway 38.84
SITHAI ซึมลง 38.94
DDD Sideway 39.99
BIS Sideway 40.07
BPP Sideway 40.59
PLE Sideway 40.88
PTC Sideway 41.67
GLOCON Sideway 43.92
PLANB Sideway 44.53
ALT Sideway 45.82
HPT Sideway 46.14
7UP Sideway 46.29
ITEL Sideway 46.5
VCOM Sideway 48.32
APCS Sideway 49.63
PRECHA Sideway 49.92
SANKO Sideway 50.04
SGC Sideway 50.56
TNITY Sideway 52.27
PPM Sideway 53.11
TU-PF Sideway 56.35
SINGER Sideway 57.3
TVH Sideway 58.1
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HMPRO ซึมลง 23.21
AJ Sideway 24.44
STECH ซึมลง 25.16
SSPF ซึมลง 25.93
CCET ซึมลง 26.23
PPF ซึมลง 26.76
MBAX Sideway 27.51
TPOLY Sideway 29.86
KSL ซึมลง 31.34
SHR Sideway 36.01
SAF Sideway 37.47
KTIS Sideway 37.86
SPG Sideway 38.37
STGT Sideway 39.38
SAMCO Sideway 39.43
SCI ซึมลง 39.43
RT Sideway 40.02
CHIC Sideway 40.52
TPIPL Sideway 40.71
SPALI ซึมลง 40.71
IND Sideway 40.73
PIMO Sideway 40.81
INSET Sideway 41.6
ASK Sideway 41.78
HENG Sideway 41.97
LST Sideway 42.41
BEYOND Sideway 42.71
CEYE Sideway 42.79
UKEM Sideway 42.92
NWR Sideway 42.95
WIN Sideway 43.86
SVOA Sideway 44.97
AUCT Sideway 45.53
THANA Sideway 45.65
CPR Sideway 45.88
IRCP Sideway 46.34
BRR Sideway 46.44
QTC Sideway 46.82
SUC Sideway 47.48
NER Sideway 48.06
EPG Sideway 48.83
ADB Sideway 48.94
CI Sideway 49.56
RPC Sideway 49.96
UMI Sideway 50.18
XPG Sideway 52.31
ALLA Sideway 52.47
AMC Sideway 52.69
KUMWEL Sideway 53.53
PRINC Sideway 55.05
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUPEREIF ซึมลง 10.53
B-WORK ซึมลง 13.23
QHHR ซึมลง 22.16
LH ซึมลง 31.21
AS ซึมลง 31.59
WHAIR Sideway 31.61
GCAP Sideway 40.31
TBN Sideway 40.32
KWM Sideway 40.65
CPW Sideway 41.33
ZEN Sideway 41.33
PERM Sideway 41.56
PHG Sideway 42.3
SRICHA Sideway 42.9
MOONG Sideway 44.76
INOX Sideway 45.35
SEAFCO Sideway 45.4
SECURE Sideway 47.02
MACO Sideway 47.69
FORTH Sideway 47.99
CNT Sideway 48.22
HTECH Sideway 48.64
MVP Sideway 49.33
IMH Sideway 49.56
TKN Sideway 49.76
PROUD Sideway 52.08
BCH Sideway 52.17
BIOTEC Sideway 52.27
RWI Sideway 53.74
AURA Sideway 53.88
BH Sideway 59.46
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MDX ซึมลง 29.85
LIT Sideway 31.99
AMARC Sideway 31.99
UV Sideway 32.19
SSTRT Sideway 35.41
FNS Sideway 35.5
FTREIT ซึมลง 36.6
NTSC Sideway 37.04
TPIPP Sideway 37.34
CPAXT Sideway 37.38
BGT Sideway 39.41
KBS Sideway 39.75
VIH Sideway 39.76
TKS Sideway 39.79
AKR ซึมลง 41.55
CCP Sideway 42.07
AFC Sideway 42.1
APP Sideway 42.13
EKH Sideway 42.79
TMI Sideway 43.04
UBIS Sideway 44.02
AAV Sideway 44.28
GTB Sideway 44.41
UNIQ Sideway 44.97
KLINIQ Sideway 45.22
TEGH Sideway 45.44
TMC Sideway 45.52
TFG Sideway 45.86
WFX Sideway 46.02
KISS Sideway 46.36
WARRIX Sideway 46.61
PAF Sideway 46.63
PLT Sideway 46.67
STOWER (C)Sideway 47
KKC (C,NP)Sideway 47.08
NSL Sideway 47.29
SQ Sideway 47.85
MGT Sideway 48.05
SE Sideway 48.15
TRUBB Sideway 48.24
ALPHAX Sideway 48.62
TM Sideway 49.7
OCC Sideway 50.74
FSMART Sideway 51.17
TNP Sideway 52.06
TCOAT Sideway 52.26
MOSHI Sideway 53.26
SGF Sideway 53.84
UAC Sideway 55.75
CHG Sideway 55.94
SIMAT Sideway 60.66
CIVIL Sideway 63.96
KCE Sideway 65.53
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PATO ซึมลง 30.68
EGCO ลง 30.87
YGG ซึมลง 33.71
SUTHA Sideway 39.37
KPNPF Sideway 41.09
CRANE Sideway 41.34
SLP Sideway 41.46
BA Sideway 41.9
SOLAR Sideway 42.28
KCM Sideway 42.51
TIF1 Sideway 43.97
GREEN Sideway 44.48
HPF Sideway 45.15
YUASA Sideway 46.52
BIG Sideway 49
NDR Sideway 49.52
AF Sideway 51.3
AHC Sideway 53.81
SPA Sideway 57.01
ERWPF Sideway 66.12
KCG Sideway 66.87
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTECH ซึมลง 17.97
SICT ลง 31.45
PM ซึมลง 33.56
CSS ซึมลง 35.99
THANI ซึมลง 36.49
BDMS Sideway 36.91
AWC Sideway 38.67
SCCC ลง 39
ORI Sideway 41.68
VGI Sideway 41.88
THREL Sideway 42.27
ECL Sideway 43.29
ACG Sideway 43.35
SSSC Sideway 44.24
PREB Sideway 45.69
AH Sideway 45.98
WIIK Sideway 46.17
TIGER Sideway 46.51
MTC Sideway 47.29
FTI Sideway 48.06
TFI Sideway 48.11
INET Sideway 48.57
TTW Sideway 48.71
CHO Sideway 49.4
KOOL Sideway 49.55
BEAUTY Sideway 50.03
SAAM Sideway 50.29
PCC Sideway 51.87
DCON Sideway 52.72
TNH Sideway 52.72
AIE Sideway 52.84
INGRS Sideway 52.92
RBF Sideway 53.16
WHAUP Sideway 54.01
WPH Sideway 54.51
MILL Sideway 60.59
STC Sideway 65.18
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KTBSTMR ซึมลง 5.66
RML ซึมลง 23.23
AIMCG ซึมลง 24.67
LHPF ซึมลง 26.33
TR Sideway 29.63
ACE ซึมลง 32.5
PAP Sideway 32.66
NRF ซึมลง 33.19
WHART ลง 33.41
MAJOR Sideway 33.82
OR ซึมลง 34.66
PTT Sideway 35.1
DREIT ลง 35.42
TCMC Sideway 35.65
SC ซึมลง 35.77
LRH Sideway 35.85
TASCO ลง 36.15
AIT Sideway 36.97
ESTAR Sideway 37.07
ROH Sideway 37.4
MFEC Sideway 37.78
BTNC ซึมลง 37.79
COTTO ซึมลง 37.96
MATI Sideway 38.9
WINNER Sideway 39.24
PICO Sideway 39.32
KBANK Sideway 39.9
CIMBT ซึมลง 39.95
TSE ซึมลง 40.29
GLORY Sideway 40.58
PLAT Sideway 40.81
CTW Sideway 41.23
SAT Sideway 41.41
UBA Sideway 41.74
3K-BAT Sideway 42.09
VIBHA Sideway 42.65
TMILL Sideway 43.34
TIPH Sideway 43.38
PJW Sideway 43.7
SCN Sideway 43.8
PR9 Sideway 43.83
SPACK Sideway 43.88
PB Sideway 44.1
UOBKH Sideway 44.37
APCO Sideway 44.67
UBE Sideway 44.73
GBX Sideway 44.93
BBL Sideway 45.15
IP Sideway 45.16
FPT Sideway 45.31
CWT Sideway 45.78
PORT Sideway 45.83
IMPACT Sideway 45.92
ARIN Sideway 46.27
BLC Sideway 46.3
CHOW Sideway 46.42
THMUI Sideway 46.5
SHANG Sideway 47.02
A Sideway 47.77
ICN Sideway 47.98
AMA Sideway 48.14
AMR Sideway 48.23
PT Sideway 48.65
LPF Sideway 48.66
CPF Sideway 49.01
SNC Sideway 49.03
SBNEXT Sideway 49.67
PRI Sideway 49.75
GYT Sideway 49.85
SJWD Sideway 50.28
SMT Sideway 50.99
JCK Sideway 51.8
HUMAN Sideway 51.82
W (C)Sideway 51.95
SO Sideway 52.77
TWZ Sideway 52.86
VARO Sideway 53.56
SYNTEC Sideway 57.02
CITY Sideway 59.23
WINMED Sideway 59.76
SONIC Sideway 61.92
CMO Sideway 62.57
K Sideway 64.64
POLY Sideway 65.97
ROJNA Sideway 69.46
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
M-PAT Sideway 31.5
GAHREIT ซึมลง 33.26
SR ซึมลง 34.27
SCAP Sideway 35.54
TAE Sideway 37.17
SALEE Sideway 40.4
KBSPIF Sideway 42.52
SETHD ซึมลง 42.62
AU Sideway 43.83
VRANDA Sideway 44.93
EMC (C)Sideway 45.19
COLOR Sideway 45.88
L&E Sideway 46.03
NKI Sideway 46.23
TPA Sideway 46.56
WAVE Sideway 47.02
DHOUSE Sideway 47.95
SVT Sideway 48.9
IFS Sideway 49.78
PTL Sideway 50.42
TWPC Sideway 50.54
MEB Sideway 51.16
AP Sideway 51.2
HFT Sideway 52.46
KWC Sideway 54.05
CENTEL Sideway 54.46
III Sideway 54.92
MC Sideway 57.37
ASIMAR Sideway 57.92
SMPC Sideway 59.96
SMPC Sideway 59.96
SKY Sideway 60.48
SCP Sideway 62.41
FN Sideway 63.95
PIN Sideway 70.26
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAREIT ซึมลง 13.06
CTARAF ซึมลง 19.13
SCM ลง 30.24
TRU ซึมลง 32.14
DUSIT ลง 33.12
CGD Sideway 34.88
KCAR Sideway 36.05
PF ซึมลง 36.26
TFM Sideway 36.55
SRIPANWA Sideway 38.04
LUXF Sideway 40.1
THIP Sideway 40.31
NCH Sideway 41.44
M-STOR Sideway 42.44
TMD Sideway 42.45
SNNP Sideway 42.89
LALIN Sideway 43.69
AMATAR Sideway 43.96
UREKA Sideway 44.1
LHK Sideway 45.33
TNDT Sideway 45.48
MST Sideway 45.89
TPLAS Sideway 45.96
CPANEL Sideway 45.97
KTC Sideway 46.07
OHTL Sideway 46.16
LPN Sideway 46.47
CSR Sideway 46.79
TTB Sideway 47.22
UP Sideway 47.52
SABUY Sideway 47.97
SVR Sideway 47.98
TSTH Sideway 48.66
CPT Sideway 49
TCC Sideway 49.09
TPL Sideway 49.29
SYNEX Sideway 49.81
24CS Sideway 49.81
BCPG Sideway 50.36
EP Sideway 50.38
CAZ Sideway 50.51
SEAOIL Sideway 55.95
PTTEP Sideway 56.41
COM7 Sideway 57.11
PRTR Sideway 57.62
THCOM Sideway 58.26
ITC Sideway 59.18
CHASE Sideway 59.64
TLI Sideway 60.97
KGEN Sideway 62.35
TQM Sideway 65.28
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIRIP ซึมลง 20.4
BKKCP ซึมลง 28.17
PROS Sideway 29.7
PDG ซึมลง 31.85
TLHPF ซึมลง 32.25
M-II ซึมลง 36.06
SENX Sideway 37.91
NEW Sideway 40.19
BLAND Sideway 40.84
GPI Sideway 41.55
ASIA Sideway 42.41
MNIT2 Sideway 44.46
METCO Sideway 44.59
BIZ Sideway 44.92
TNPF Sideway 45.11
ALL (C,NP)Sideway 45.4
PCSGH Sideway 46.04
MODERN Sideway 46.11
PPS Sideway 46.27
HYDRO (C)Sideway 46.67
PL Sideway 46.82
TPCH Sideway 47.13
SKE Sideway 47.58
MTI Sideway 48.75
PROEN Sideway 48.81
AMATAV Sideway 49.82
SE-ED Sideway 50.32
TCJ Sideway 50.59
RAM Sideway 51.77
TGH Sideway 51.88
TSC Sideway 53.06
CMC Sideway 54.87
PG Sideway 57.53