กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WP Sideway 53.29
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STP Sideway 48.86
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AKP Sideway 20.37
STA Sideway 32.32
AMARIN Sideway 45.08
SENA Sideway 55.54
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSTE Sideway 58.34
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPR Sideway 42.56
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTC ซึมลง 30.12
OCC ซึมลง 36.67
CMO (NP)Sideway 38.74
MDX Sideway 49.11
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PPS Sideway 40.17
TRUBB Sideway 41.25
NDR Sideway 43.98
CNT Sideway 47.31
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FE Sideway 30.15
HL Sideway 44.34
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NCL ซึมลง 26.97
UNIQ Sideway 30.54
TIPH Sideway 45.49
BAM Sideway 49.95
PPF Sideway 54.29
CHOW Sideway 56.24
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TOPP Sideway 17.86
AIT Sideway 34.69
CIVIL Sideway 43.19
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
VNG Sideway 25.48
MGC ลง 34.7
DIMET (CB)Sideway 35.58
TPP ลง 37.38
ALLA Sideway 43.01
PRIN Sideway 45.19
MBK Sideway 46.25
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DCC Sideway 29.18
TURTLE Sideway 42.29
MIPF Sideway 60.65
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KGI Sideway 14.11
B-WORK ซึมลง 17.09
ECF ซึมลง 20.54
SVR Sideway 26.58
TGH Sideway 30
7UP ซึมลง 30.29
ALLY Sideway 33.62
ZAA ซึมลง 34.86
TU-PF Sideway 37.71
PAF Sideway 39.34
ETE Sideway 39.72
CSP ซึมลง 39.73
SPRC ซึมลง 41.72
I2 ซึมลง 42.63
NYT Sideway 42.88
QHOP Sideway 44.63
BVG Sideway 44.69
PB Sideway 44.75
SAMTEL Sideway 45.09
SEAFCO Sideway 45.1
SAMART Sideway 46.22
CITY Sideway 47.99
TPOLY Sideway 52.01
VRANDA Sideway 54.95
ROJNA Sideway 57.13
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEO ซึมลง 17.12
SVT ซึมลง 19.54
TFFIF ซึมลง 20.53
BPS Sideway 28.07
BSRC ซึมลง 32.61
BTNC Sideway 36.76
AMATAR ซึมลง 41.79
SUTHA Sideway 43.02
TRV Sideway 43.76
AIMIRT Sideway 50.42
PRAKIT Sideway 54.5
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QTCG Sideway 23.86
BAREIT ลง 30.85
SCGD Sideway 36.29
MOSHI Sideway 38.14
L&E Sideway 38.97
INSURE ซึมลง 40.22
MEGA Sideway 41
GCAP Sideway 48.92
TPA Sideway 49.89
SIS Sideway 52.13
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MAI Sideway 17.68
SETWB Sideway 24.78
PPP Sideway 43.01
UKEM Sideway 44.46
PRM Sideway 55.8
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSR ซึมลง 2.84
LHHOTEL ซึมลง 27.48
W (CB)ซึมลง 31.46
BIOTEC ซึมลง 31.58
POLY ลง 37.61
SHR ซึมลง 40.4
SAWAD Sideway 44.28
HPT Sideway 45.36
SYNTEC Sideway 47.71
LUXF Sideway 48.13
SAV Sideway 49.88
KCG Sideway 56.25
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NER ซึมลง 24.07
KEX ซึมลง 24.22
K Sideway 25.04
GC ซึมลง 27.03
STC ซึมลง 28.45
TRP ซึมลง 28.83
NTV ซึมลง 30.72
KWI (CB)ลง 31.01
YUASA Sideway 31.07
KBS ลง 31.26
AUCT ลง 31.39
SPALI ซึมลง 31.59
HUMAN ซึมลง 32.52
KTC Sideway 33.83
KWM ซึมลง 33.93
GUNKUL ซึมลง 34.2
WARRIX Sideway 34.5
GPSC ซึมลง 35.58
KJL Sideway 36.29
TIPCO ซึมลง 36.45
XPG ลง 36.67
TOG ลง 36.72
QTC Sideway 37.15
BGRIM ซึมลง 37.51
IIG Sideway 37.89
NNCL Sideway 37.95
GULF Sideway 39.85
SPI Sideway 39.91
THCOM Sideway 40.99
KCM Sideway 41.31
NKI Sideway 41.9
TMI Sideway 42.29
GLOBAL Sideway 43.16
ITEL Sideway 43.35
BPP Sideway 43.72
CAZ Sideway 45.74
ACC Sideway 46.38
TVH Sideway 48.15
SC Sideway 48.39
DUSIT Sideway 50.84
CKP Sideway 51.38
THREL Sideway 51.77
TAN Sideway 59.34
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNC ซึมลง 19.54
INETREIT ซึมลง 22.01
MITSIB ซึมลง 22.74
UAC ซึมลง 23.39
WHABT ซึมลง 23.74
SET100 ซึมลง 23.96
TK ซึมลง 25.73
CMC Sideway 26.88
SETHD ซึมลง 27.2
TBN Sideway 27.78
D Sideway 28.12
AIE ซึมลง 29.09
WFX ซึมลง 30.12
PTL ลง 30.6
BROCK ลง 31.87
BYD ลง 31.93
ATP30 Sideway 32.28
WICE ซึมลง 32.36
MTW Sideway 33.02
PCC ลง 33.44
TEAMG ซึมลง 33.45
SCB Sideway 34.11
AQUA Sideway 34.65
MCOT ซึมลง 35.37
CRD Sideway 35.44
TCAP ซึมลง 36.11
TPLAS ซึมลง 36.17
AAV ซึมลง 36.39
ROH ซึมลง 36.66
ONEE ซึมลง 37.16
CRC Sideway 37.2
TTCL Sideway 37.48
INTUCH ซึมลง 37.56
SGP Sideway 37.74
EA ซึมลง 37.74
SKE ซึมลง 37.84
CK Sideway 38.02
STGT Sideway 38.11
KBSPIF Sideway 38.32
HMPRO Sideway 38.69
SECURE ซึมลง 38.69
CFRESH Sideway 39.48
SOLAR Sideway 39.51
AMATA Sideway 40.04
PTTGC Sideway 40.51
TNL Sideway 40.9
TITLE Sideway 41.18
S Sideway 41.36
SIRI Sideway 41.61
BOFFICE Sideway 41.61
TASCO ซึมลง 41.71
BAY Sideway 41.91
CSS ซึมลง 41.92
CPNREIT Sideway 42.25
NPK ซึมลง 42.47
IVL Sideway 42.62
SFLEX Sideway 43.06
STPI Sideway 43.19
LPN Sideway 43.26
LH Sideway 43.39
BE8 Sideway 44.16
SGC Sideway 44.6
SVOA Sideway 44.89
IT Sideway 45.05
BEAUTY Sideway 45.26
AP Sideway 45.63
PRG Sideway 46.07
MBAX Sideway 46.1
CM Sideway 46.75
NFC Sideway 46.78
OGC Sideway 46.8
AOT Sideway 47.11
UVAN Sideway 47.7
TCJ Sideway 48.71
MJD Sideway 49.06
LPF Sideway 49.25
AKR Sideway 50.01
A5 Sideway 50.42
A Sideway 51.07
RPC Sideway 53.74
QH Sideway 54.75
JCK Sideway 55.84
ASN Sideway 56.75
SYMC Sideway 57.7
BBGI Sideway 60.48
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WINMED Sideway 21.12
NC ซึมลง 23.68
THANA ซึมลง 24.42
SET50 Sideway 25.39
GLOCON (CB)ซึมลง 29.66
PPM Sideway 30.28
ANAN ซึมลง 31.36
GRAMMY ลง 34.03
GRAND Sideway 36.59
READY Sideway 36.98
CHEWA ซึมลง 37.03
UPF Sideway 37.57
KSL ลง 37.77
UMS (CB)ซึมลง 40.25
ORI Sideway 40.54
YGG Sideway 40.99
FLOYD Sideway 42.21
APURE Sideway 42.46
AJ Sideway 43.48
PIMO Sideway 43.63
BLA Sideway 43.99
KWC Sideway 44.3
ASIMAR Sideway 44.68
TNR Sideway 45.23
PTT Sideway 46.37
SEAOIL Sideway 48.9
SINGER Sideway 49.12
SYNEX Sideway 51.06
PG Sideway 51.18
M-STOR Sideway 53.07
POPF Sideway 54.48
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DREIT ซึมลง 21.08
AGE ซึมลง 25.6
SCAP Sideway 29.82
SMART ซึมลง 31.73
SCG ซึมลง 32.09
PSH ลง 33.16
CHIC ซึมลง 34.57
BLAND ซึมลง 35.68
MIDA ซึมลง 37.62
NCH Sideway 39
CCP ซึมลง 39.44
KLINIQ Sideway 40.01
MICRO ซึมลง 40.65
KIAT ซึมลง 41.11
ADVICE Sideway 41.57
SCCC Sideway 41.64
BAFS Sideway 42.28
TPL Sideway 42.59
NEX Sideway 42.9
NWR Sideway 43.02
SPA Sideway 43.89
RP Sideway 44.43
FTREIT Sideway 45.74
AMC Sideway 45.86
PDG Sideway 45.93
FPT ซึมลง 46.71
OR Sideway 46.89
SMIT Sideway 47.16
SKY Sideway 47.42
JAK Sideway 50.63
BTSGIF Sideway 50.82
MANRIN Sideway 51.08
RML Sideway 51.29
TNP Sideway 53.98
BA Sideway 54.74
ROCK Sideway 56.86
ITC Sideway 58.11
SMPC Sideway 58.9
SMPC Sideway 58.9
ALPHAX Sideway 59.3
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIT ซึมลง 19.09
BSM ซึมลง 29.21
PROS Sideway 40.25
FTI ลง 41.67
TSC Sideway 43.55
IMPACT Sideway 43.77
S&J ซึมลง 44.21
SDC (CB)Sideway 44.65
APCS Sideway 44.84
LHSC Sideway 49.72
BRRGIF Sideway 52.24
PTTEP Sideway 55.95
COLOR Sideway 56.74
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SETCLMV Sideway 31.05
ZEN ซึมลง 35.61
BGT ซึมลง 36.04
BC ซึมลง 36.11
TTA ลง 38.08
AF Sideway 38.63
JUBILE Sideway 39.95
UBIS ซึมลง 41.02
PSL ซึมลง 41.19
BBL (XD)Sideway 41.53
UPOIC Sideway 43.05
PEACE Sideway 43.7
CGD Sideway 45.11
GLAND Sideway 45.33
WINNER Sideway 45.46
KTB Sideway 45.73
QLT Sideway 45.78
TPRIME Sideway 46.59
AFC Sideway 47.54
TRITN Sideway 48.02
ERWPF Sideway 48.83
TPS Sideway 54.2
AWC Sideway 56.59
LIT Sideway 57.3
TMW Sideway 57.98
PORT Sideway 58.9
DEMCO ซึมขึ้น 79.16