กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
22
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI/Val.
BBL (XD) 41.53
2,576M.
TISCO (XD) 22.78
1,697M.
ALPHAX 59.3
18M.
SYNEX 51.06
7M.
SPCG 33.14
5M.
SCCC 41.64
3M.
GRAND 36.59
1M.
FTI 41.67
0.87M.
PROS 40.25
0.61M.
SIMAT 35.64
0.31M.
TFMAMA 39.4
0.21M.
AMARIN 45.08
0.16M.
SSPF 39.17
0.13M.
APCS 44.84
0.08M.
THE 44.06
0.06M.
TPRIME 46.59
0.02M.
ASN 56.75
0.02M.
TNPF 40.9
0.02M.
MNIT 44.25
0.01M.
BC 36.11
2.26k.
SR 48.12
1.24k.
OGC 46.8
0.00k.