กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
112
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI/Val.
KBANK 44.23
775M.
JTS 66.89
405M.
RATCH 41.34
394M.
EA 45.5
286M.
EGCO 49.29
195M.
TTB 37.32
186M.
SCC 43.91
149M.
JMT 38.14
131M.
BCP 57.68
118M.
COCOCO 44.25
96M.
SIRI 50.5
83M.
SABUY 39.47
59M.
ONEE 36.21
48M.
PIN 51.8
42M.
PTG 47.17
35M.
DITTO 51.77
30M.
SKY 35.95
29M.
STEC 45.11
29M.
TTW 44.68
25M.
STGT 47.59
23M.
FORTH 33.78
23M.
NER 46.53
22M.
LPF 53.47
18M.
CK 38.33
16M.
SFLEX 48.16
8M.
ETC 45.75
6M.
SINO 48.52
6M.
ORN 28.99
5M.
CKP 45.47
4M.
BPP 50.02
4M.
EGATIF 45.23
4M.
FSMART 36.82
4M.
7UP 42.51
3M.
KSL 42.82
3M.
STANLY 41.42
3M.
TH 44.89
3M.
D 42.32
2M.
SAMART 44.81
2M.
KBS 41.9
2M.
TBN 49.09
2M.
ANAN 44.85
2M.
WINDOW 39.07
2M.
DRT 48.78
2M.
NETBAY 40.22
2M.
PRTR 40.67
2M.
UBE 33.19
1M.
APURE 44.58
1M.
CPH 38.15
1M.
TVH 31.79
1M.
TSE 44.26
1M.
HFT 53.29
1M.
RPH 50.29
1M.
NOBLE 50.48
0.89M.
FUTUREPF 46.9
0.84M.
AMANAH 43.48
0.79M.
INGRS 41.52
0.76M.
ACC 42.59
0.75M.
SIMAT 46.4
0.74M.
SRICHA 34.62
0.70M.
STPI 47.35
0.69M.
TK 38.69
0.62M.
NC 43.55
0.61M.
RML 22.84
0.60M.
TNPC 44.64
0.55M.
PLUS 50.31
0.55M.
GGC 36.1
0.55M.
BR 49.88
0.54M.
TC 42.15
0.45M.
CGD 49.96
0.37M.
PLT 43.07
0.36M.
SAMTEL 42.14
0.35M.
ALT 38.5
0.35M.
TRUBB 40.91
0.34M.
MTI 38.29
0.33M.
BBGI 46.91
0.29M.
LST 46.65
0.27M.
SCN 58.57
0.27M.
KCM 39.45
0.25M.
SHANG 50.41
0.25M.
TPS 45.1
0.22M.
SM 45.3
0.22M.
SMD 45.51
0.22M.
IT 46.52
0.22M.
KOOL 48.72
0.21M.
NTSC 37.95
0.18M.
TPL 39.75
0.16M.
UBA 35.78
0.16M.
DREIT 43.86
0.16M.
IFS 48.01
0.15M.
QHHR 59.65
0.15M.
LEE 51.91
0.15M.
SITHAI 44.07
0.13M.
CPL 32.51
0.13M.
NEW 48.58
0.11M.
IRC 54.26
0.11M.
TKT 39.18
0.10M.
ASAP 55.61
0.10M.
AKP 49.53
0.10M.
CWT 38.92
0.08M.
HARN 53.14
0.04M.
ETE 45.46
0.04M.
TCOAT 23.36
0.02M.
A 42.78
0.01M.
L&E 37.1
0.01M.
TIF1 42.13
8.60k.
M-STOR 43.34
6.80k.
MDX 53.35
3.02k.
PL 44.67
2.18k.
CHOTI 42.79
0.00k.
AFC 36.4
0.00k.
SCP 49.06
0.00k.
KK 41.99
0.00k.