กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
70
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI/Val.
GULF 33.15
924M.
MAKRO 38.87
600M.
CPN 37.8
575M.
STARK (C,NC) 2
507M.
BGRIM 38.24
204M.
STEC 29.22
96M.
TKN 56.49
82M.
VGI 31.8
79M.
AS 40.36
73M.
KEX 29.45
45M.
MTW 51.55
38M.
STA 40.01
35M.
PLANB 49.59
31M.
D 48.28
29M.
KBS 53.6
23M.
AAI 39.98
18M.
HTC 55.35
18M.
PAF 67.05
12M.
BRI 40.9
12M.
CPH 43.71
10M.
TTA 41.81
10M.
INSET 43.71
6M.
CHASE 35.99
5M.
PQS 33.08
5M.
CPR 47.85
5M.
TOG 55.2
4M.
NRF 40.78
4M.
TH 38.66
3M.
HUMAN 42.75
3M.
PROUD 45.91
3M.
TIF1 (XD) 43.88
2M.
BOL 47.08
2M.
ZIGA 34.76
2M.
TITLE 56.7
2M.
SPACK 40.09
1M.
AMC 47.4
1M.
IFS 50.39
0.92M.
PLUS 45.86
0.88M.
APP 49.83
0.88M.
UV 50.72
0.73M.
AI 41.32
0.55M.
BGT 44.52
0.51M.
PROSPECT 37.36
0.48M.
NTSC 35.46
0.45M.
TTCL 43.29
0.42M.
SCM 49.18
0.40M.
PEACE 46.65
0.37M.
STECH 55.31
0.35M.
UPF 36.54
0.28M.
TPLAS 33.3
0.26M.
TCC 39.36
0.25M.
THANA 45.36
0.23M.
BKKCP (XD) 39.65
0.23M.
S11 51.02
0.22M.
DV8 (C) 40.32
0.20M.
UOBKH 41.89
0.19M.
TFI 46.38
0.16M.
BIZ 41.43
0.16M.
APCS 51.95
0.15M.
THE 47.58
0.13M.
FANCY 46.75
0.10M.
SYMC 50.55
0.09M.
VARO 40.96
0.09M.
GGC 44.51
0.09M.
TEKA 47.79
0.08M.
SUTHA 43.81
0.06M.
CHOW 40.08
0.06M.
KK 45.8
0.05M.
CTW 35.53
3.09k.
M-PAT 51.3
0.00k.