กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
108
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SINO 0
KTBSTMR 5.66
BOFFICE 6.45
M-CHAI 9.97
SUPEREIF 10.06
FE 11.33
EGATIF 11.5
BAREIT 12.2
B-WORK 13.23
DCC 14.68
PTECH 17.97
BRRGIF 18.54
HTC 18.78
CTARAF 19.13
SCB 19.4
INETREIT 20.39
SIRIP 20.4
GVREIT 21.37
QHHR 22.16
SPRIME 22.59
ALLY 22.67
STECH 22.69
TK 23.15
HMPRO 23.21
RML 23.23
GROREIT 23.56
FUTUREPF 23.64
LHPF 24.27
AJ 24.44
KWI (C) 24.84
MJLF 25.44
BGC 25.71
SSPF 25.93
CCET 26.23
MAJOR 26.66
PPF 26.76
TPOLY 26.92
BANPU 26.93
RATCH 27.09
BEC 27.22
MBAX 27.51
GAHREIT 27.52
DTCI 27.57
BAFS 28.1
BKKCP 28.17
BRI 28.18
CPNCG 28.69
MDX 28.75
BM 29.09
KKP 29.14
ONEE 29.46
TR 29.63
PROS 29.7
VNG 29.71
ACE 29.88
OSP 29.93
POPF 30.43
TFFIF 30.44
SICT 30.47
JKN 30.53
BJC 30.6
PATO 30.68
EGCO 30.87
SSTRT 30.92
SCM 30.97
CPTGF 31.07
BR 31.1
ARROW 31.14
LH 31.21
EASTW 31.31
IRPC 31.43
M-PAT 31.5
AS 31.59
WHAIR 31.61
PDG 31.85
AGE 31.88
LIT 31.99
TRU 32.14
UV 32.19
TLHPF 32.25
OR 32.35
CV 32.8
SMD 32.9
OTO 32.91
AMARC 32.96
BGRIM 33.05
TTLPF 33.1
STPI 33.13
AIRA 33.18
NRF 33.19
TACC 33.36
CSS 33.38
HL 33.47
TCMC 33.57
KSL 33.7
YGG 33.71
HEALTH 33.74
SIRI 33.85
SITHAI 34.11
PTG 34.12
Q-CON 34.13
SR 34.27
BSM 34.31
PB 34.35
GPSC 34.66
VPO 34.78
CGD 34.88
DUSIT 34.92
9
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROJNA 69.46
TFMAMA 69.85
RP 69.93
RPH 71.32
CFRESH 72.49
PRIN 74.52
CM 80.07
ROCK 85.93
COCOCO 89.54