กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
152
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TERA 0
CSR 2.84
NEW 3.45
KGI 14.11
CHOTI 15.54
FN 16.95
B-WORK 17.09
LEO 17.12
MAI 17.68
DOD 17.76
TOPP 17.86
MIT 19.09
SNC 19.54
SVT 19.54
BKD 19.69
AKP 20.37
TFFIF 20.53
ECF 20.54
FPI 20.78
M-CHAI 20.97
DREIT 21.08
WINMED 21.12
INETREIT 22.01
MITSIB 22.74
TISCO (XD) 22.78
WORK 22.93
UAC 23.39
BKI 23.61
NC 23.68
WHABT 23.74
QTCG 23.86
SET100 23.96
NER 24.07
KEX 24.22
THANA 24.42
URBNPF 24.63
SETWB 24.78
K 25.04
SET50 25.39
VNG 25.48
AGE 25.6
TK 25.73
TEAM 26.14
MVP 26.19
SVR 26.58
ARIN 26.66
SRS 26.73
CMC 26.88
NCL 26.97
IMH 27.01
GC 27.03
AI 27.2
SETHD 27.2
B52 (CB) 27.28
SABUY 27.43
LHHOTEL 27.48
STECH 27.78
TBN 27.78
BPS 28.07
D 28.12
MILL (NP) 28.38
STC 28.45
TRP 28.83
PANEL 28.89
AIE 29.09
PRI 29.1
DCC 29.18
BSM 29.21
SELIC 29.27
GLOCON (CB) 29.66
SCAP 29.82
TGH 30
WFX 30.12
PTC 30.12
FE 30.15
PPM 30.28
7UP 30.29
AIMCG 30.39
KPNPF 30.5
UNIQ 30.54
PTL 30.6
NTV 30.72
BAREIT 30.85
KWI (CB) 31.01
PEER 31.01
SETCLMV 31.05
YUASA 31.07
BEYOND 31.14
CPTGF 31.23
KBS 31.26
ANAN 31.36
PLAT 31.36
AUCT 31.39
AS 31.43
W (CB) 31.46
TSI (CB) 31.51
BIOTEC 31.58
SPALI 31.59
UMI (CB) 31.67
SMART 31.73
BROCK 31.87
BYD 31.93
EE (CB) 31.94
SCG 32.09
MST 32.21
SCL 32.22
ATP30 32.28
STA 32.32
MJLF 32.32
WICE 32.36
STOWER (CB) 32.49
HUMAN 32.52
TNDT (CB) 32.52
MENA 32.53
BSRC 32.61
SAF 32.75
TTW 32.88
MTW 33.02
SPCG 33.14
PSH 33.16
RJH 33.41
PCC 33.44
TEAMG 33.45
ALLY 33.62
CMR 33.69
SONIC 33.74
KTC 33.83
KWM 33.93
JCT 34.01
GRAMMY 34.03
GAHREIT 34.04
SCB 34.11
PRINC 34.15
KTIS 34.17
GUNKUL 34.2
INSET 34.29
ILINK 34.4
WARRIX 34.5
CHIC 34.57
ORN 34.58
TTLPF 34.59
ITD (CS) 34.61
AQUA 34.65
AIT 34.69
DITTO 34.69
MGC 34.7
NV 34.72
TSE 34.79
FSMART 34.81
SGF 34.85
ZAA 34.86
CWT 34.88
18
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JKN (CB,CS,NP) 69.74
CMAN 69.96
TTI 70.02
JDF 70.11
PSP 70.73
INET 71.29
24CS 71.55
VIBHA 71.7
TRT 71.8
TKS 71.9
BUI 72.35
SORKON 72.45
ICC 74.01
BCT 75.54
PRAPAT 76.73
JAS 78.02
DEMCO 79.16
MCS 80.14