กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPANEL ซึมลง 18.75
NYT ซึมลง 22.14
APP ซึมลง 23.01
JDF ลง 30.22
SAPPE Sideway 35.17
AS Sideway 47.93
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKY ซึมลง 23.07
ACG ซึมลง 24.77
PTTGC ซึมลง 26.23
BTS ซึมลง 27.85
TPIPP Sideway 29.69
TLI Sideway 30.19
QLT ซึมลง 32.3
BSRC Sideway 33.03
ITNS ซึมลง 33.53
AKP ซึมลง 34.37
IVL Sideway 35.77
MAGURO Sideway 36.3
TOA Sideway 36.99
MEGA Sideway 37.62
SONIC Sideway 38.94
STP Sideway 39.12
AIE Sideway 40.01
SANKO Sideway 41.36
TIGER Sideway 41.96
KJL Sideway 43.05
CCET Sideway 48.86
GRAMMY (CF)Sideway 51.27
TK Sideway 65.95
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MAI Sideway 10.51
IP ลง 13.15
TRU ซึมลง 15.22
SO ซึมลง 15.33
BM ซึมลง 17.99
NETBAY ซึมลง 18.54
SET50 Sideway 21.05
KWI (CB,CF)ซึมลง 23.32
PACO ซึมลง 26.21
SMD Sideway 27.14
WINMED Sideway 28.15
TBN ซึมลง 28.71
PTTEP ลง 30.12
TKC Sideway 30.92
GSC Sideway 32.47
NAT ซึมลง 33.1
ECL Sideway 34.86
CV Sideway 35.07
BCP Sideway 35.29
EURO Sideway 35.33
FSMART Sideway 35.62
MALEE ลง 35.77
ARROW ซึมลง 36.18
PRI Sideway 36.98
SABINA Sideway 37.1
BJC Sideway 37.1
WARRIX Sideway 37.17
TAKUNI ซึมลง 37.98
SENX ซึมลง 38.15
UBIS ลง 38.4
KWM Sideway 38.67
ADB Sideway 39
ETE Sideway 39.65
ARIP Sideway 43.37
ADD Sideway 43.99
CBG Sideway 44.51
MVP Sideway 45.34
TACC Sideway 45.73
THANA Sideway 46.54
EGCO Sideway 47.5
APO Sideway 47.76
I2 Sideway 47.91
CFRESH Sideway 48.48
TPL Sideway 50.65
AUCT Sideway 51.14
BLC Sideway 51.23
PEACE Sideway 52.4
TNP Sideway 59.56
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAFS ซึมลง 16.18
SETWB ซึมลง 19.96
EA ซึมลง 20.13
SET100 ซึมลง 20.51
J ซึมลง 20.76
SETCLMV ซึมลง 22.45
SPC Sideway 26.03
NRF Sideway 28.24
CHAO Sideway 30.9
SETHD ซึมลง 32.37
TAN ลง 33.48
GABLE Sideway 34.14
PRAKIT Sideway 34.15
PLUS ลง 34.8
BGT Sideway 35.25
PORT ลง 35.45
MGT ซึมลง 35.62
PLANB Sideway 36.08
BYD Sideway 36.11
MBAX Sideway 36.13
LH Sideway 37.74
RP Sideway 37.84
SMART Sideway 38.29
SAFE Sideway 38.33
PPS Sideway 38.56
BVG Sideway 39.6
AOT Sideway 39.69
SPCG Sideway 39.89
MASTER Sideway 39.95
AFC Sideway 39.96
TVH Sideway 40.57
TOP Sideway 40.79
LEE Sideway 40.86
RBF Sideway 40.99
CGH ซึมลง 41.34
UV Sideway 41.78
RML Sideway 42.25
SRICHA Sideway 42.56
ZIGA Sideway 42.76
ITTHI Sideway 42.83
KAMART Sideway 42.84
KOOL Sideway 42.98
WINNER Sideway 43.55
NPK Sideway 43.68
UTP Sideway 44.23
GROREIT Sideway 44.7
SIS Sideway 44.78
TMC Sideway 44.91
III Sideway 45.11
THE Sideway 46.72
DITTO Sideway 47.32
KUMWEL Sideway 47.66
TIPCO Sideway 47.71
PANEL Sideway 47.84
ICN Sideway 48.02
TKS Sideway 48.11
TU Sideway 48.13
ALPHAX Sideway 48.54
ABM Sideway 48.64
TMW Sideway 48.89
PCSGH Sideway 48.98
KTB Sideway 49.36
BE8 Sideway 49.63
PSTC Sideway 50.05
AMA Sideway 50.22
SYMC Sideway 51.77
UAC Sideway 51.78
BCPG Sideway 52.4
ADVICE Sideway 52.8
TQM Sideway 52.86
TEAMG Sideway 53.46
WPH Sideway 53.56
SOLAR Sideway 54.22
WICE Sideway 54.66
SITHAI Sideway 54.67
CIVIL Sideway 55.92
TFM Sideway 58.3
FSX Sideway 58.59
CNT Sideway 59.24
AURA ซึมขึ้น 64.86
QHOP Sideway 68.13
KGEN Sideway 70.35