กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUPEREIF ซึมลง 10.06
BGC Sideway 25.71
ราคาลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCB ซึมลง 19.4
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HMPRO ซึมลง 23.21
MAJOR Sideway 26.66
TPOLY ซึมลง 26.92
SUTHA Sideway 39.37
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LIT Sideway 31.99
ASEFA Sideway 37.28
PROEN Sideway 47.68
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EGATIF ซึมลง 11.5
BAREIT ซึมลง 12.2
MDX ซึมลง 28.75
SCM ลง 30.97
Q-CON Sideway 34.13
SC ซึมลง 35.77
AFC Sideway 42.1
BYD Sideway 42.72
SRICHA Sideway 42.9
TPLAS Sideway 45.96
SYNEX Sideway 49.81
SGC Sideway 50.56
JMART Sideway 54.65
ABM Sideway 63.79
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STECH ซึมลง 22.69
TK ซึมลง 23.15
PROS Sideway 29.7
PATO ซึมลง 30.68
APP Sideway 36.2
SENX Sideway 37.91
PICO Sideway 39.32
KBANK Sideway 39.9
NEW Sideway 40.19
BC Sideway 40.19
SPALI ซึมลง 40.71
GPI Sideway 41.55
MICRO Sideway 43.45
TAPAC Sideway 43.66
PPS Sideway 43.77
KBS Sideway 43.93
ADD Sideway 44.34
PSP Sideway 44.44
BIZ Sideway 44.92
CENTEL Sideway 50.97
INGRS Sideway 51.3
BIOTEC Sideway 52.27
SIS Sideway 54.06
GABLE ซึมขึ้น 59.03
CITY Sideway 59.23
JAS (C)Sideway 61.96
BLA Sideway 66.71