กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
15
หุ้น NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP,NC,NP) 0
GL (SP,NC,NP) 0
SMK (SP,NC,NP) 20.07
MAX (SP,NC,NP) 0
STARK (SP,NC,NP) 2.86
THAI (SP,NC,NP) 0
NOK (SP,NC,NP) 0
PACE (SP,NC,NP) 0
APEX (SP,NC,NP) 0
ALL (C,NP) 45.4
ACAP (SP,NC,NP) 32.2
POLAR (SP,NC,NP) 0
SSS (SP,NC,NP) 0
DIMET (NP) 46.52
KKC (C,NP) 47.08