กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
15
หุ้น NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JKN (CB,CS,NP) 69.74
HYDRO (CB,NP) 65.27
IFEC (SP,NC,NP) 0
GL (SP,NC,NP) 0
SMK (SP,NC,NP) 0
STARK (SP,NC,NP) 0
THAI (SP,NC,NP) 0
NOK (SP,NC,NP) 0
PACE (SP,NC,NP) 0
APEX (SP,NC,NP) 0
ALL (SP,NC,NP) 44.88
ACAP (SP,NC,NP) 0
CMO (NP) 38.74
POLAR (SP,NC,NP) 0
MILL (NP) 28.38