หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน >> L&E
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.49
ปันผล
3.54%
ROA
1.05%
ROE
-3.18%
D/E
1.91
EPS
-0.03
BETA
0.78
NPM
-2.41%
GPM
35.50%
หมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
บริษัทประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การนำเข้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มโคมไฟฟ้า กลุ่มหลอดไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และกลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งตราสินค้าของบริษัทเอง คือ L&E และ LUMAX และตราสินค้าอื่น
มูลค่าตามราคาตลาด556,005,284
Book Value2.23
ปริมาณหุ้น492,040,074
ที่อยู่อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 16-17, 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์0-2248-8133
เว็บไซต์http://www.lighting.co.th
ทุนจดทะเบียน492,040,074.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท01/04/1993
วันเข้าตลาดฯ24/08/2547
ราคา IPO12.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1755 (06/03/24)
% Free float35.88%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1429
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น82.78%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA120/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-1/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI45.21
ค่า MACD/Signal-0.0272/-0.0307
ค่า MA6 1.11
ค่า MA12 1.12
ค่า MA26 1.15
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSI 45.21
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.11%
NVDR ถือหุ้น
0.71%
ข้อมูลวันที่19/04/24
ซื้อ200 หุ้น
ขาย200 หุ้น
Net0
09/04/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.26
1.20
1.17
1.11
1.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่20/05/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย14 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย19,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย21,858 บาท
20/05/2419,600 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
17/05/2412,200 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
16/05/244,400 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
15/05/2488,300 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
14/05/24150,600 หุ้น จับคู่ 40 ครั้ง
13/05/2420,300 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
10/05/2469,900 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
09/05/2475,200 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
08/05/2420,500 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
07/05/2417,500 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,3473,3833,3153,3603,188
หนี้สิน (ลบ.)2,1832,2232,2042,1992,093
เงินสด (ลบ.)8860544655
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย22.66%-20.02%-25.33%-20.98%
ยอดขาย20.25%-14.70%-18.13%-15.79%
กำไรสุทธิ-28.31%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 51%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.02728 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.54% / ปี
    - YTD3.64% / ปี
    - 20234.66% / ปี
    - 20224.17% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,097 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.23 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 3.54% /ปี
YTD
3.64%
2023
4.66%
2022
4.17%
20 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ -
17 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.06 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
18 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.09 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
21 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.08 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
05 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.14 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
23 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.16 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
25/04/241 ครั้ง1,400 หุ้น เฉลี่ย 1.15 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.65-2.61-3.25
20 วัน-11.29-11.82-10.09
60 วัน-9.84-6.72-9.28
120 วัน-20.86-23.48-18.70
ตั้งแต่ต้นปี-16.03-17.90-13.71
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-25.3017.94
P/BV (เท่า)0.490.611.29
12
ข่าวสาร
08/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08/05/67สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
26/04/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัท
20/03/67การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัท และเปิดรับความคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
06/03/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2567 กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายปันผล (REV.1 เพิ่มชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) (แก้ไข)
21/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2567 กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายปันผล