หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> PPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.94
ปันผล
6.8%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.04
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า (freehold) ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) รวมจำนวน 90 ยูนิต บนที่ดิน 151 ไร่ 1 งาน 87.1 ตร.ว โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 134,338.4 ตร.ม.
มูลค่าตามราคาตลาด2,312,453,000
Book Value10.91
ปริมาณหุ้น224,510,000
ที่อยู่ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2949-1500
เว็บไซต์http://www.scbam.com
ทุนจดทะเบียน2,245,100,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท24/06/2014
วันเข้าตลาดฯ08/07/2557
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI26.76
ค่า MACD/Signal-0.215/-0.1943
ค่า MA6 10.35
ค่า MA12 10.54
ค่า MA26 10.79
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 11 วัน
ค่า RSIOversold 26.76
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
11.20
11.00
10.60
10.10
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่26/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย18 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย52,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย537,280 บาท
26/09/2352,000 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
25/09/2334,500 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
22/09/236,000 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
21/09/23114,600 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
20/09/2332,300 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
19/09/2346,800 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
18/09/23267,100 หุ้น จับคู่ 140 ครั้ง
15/09/23145,100 หุ้น จับคู่ 60 ครั้ง
14/09/2367,400 หุ้น จับคู่ 36 ครั้ง
13/09/23152,300 หุ้น จับคู่ 65 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,4832,4972,5042,5062,514
หนี้สิน (ลบ.)6057535965
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 6%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.80% / ปี
    - YTD6.80% / ปี
    - 20226.14% / ปี
    - 20216.17% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,449 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.91 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 6.80% /ปี
YTD
6.80%
2022
6.14%
2021
6.17%
04 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
02 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 31 มี.ค. 2023
03 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.19 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
02 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
05 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.17 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
04 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
03 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
03 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
04 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-3.74-1.85-1.78
20 วัน-6.36-2.01-5.65
60 วัน-9.65-1.79-9.18
120 วัน-8.043.40-4.21
ตั้งแต่ต้นปี-9.656.60-0.44
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.92
P/BV (เท่า)0.940.811.48
12
ข่าวสาร
14/09/66แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) วันที่ 30 สิงหาคม 2566
12/09/66แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566
29/08/66แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 สิงหาคม 2566
29/08/66แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม (แจ้งสถานที่จัดประชุม) (แก้ไข)
15/08/66แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม
11/08/66ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2566