หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> JASIF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.74
ปันผล
12.96%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.42
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
JASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน
มูลค่าตามราคาตลาด0
Book Value
ปริมาณหุ้น0
ที่อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2674-6488
เว็บไซต์http://www.jas-if.com
ทุนจดทะเบียน77,532,800,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/2/2015
วันเข้าตลาดฯ16/02/2558
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)52053 (14/03/23)
% Free float79.38%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด55057
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.23%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI45.72
ค่า MACD/Signal-0.0169/-0.0191
ค่า MA6 6.19
ค่า MA12 6.17
ค่า MA26 6.19
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 8 วัน
ค่า RSI 45.72
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
9.56%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
6.60
6.45
6.30
6.10
6.05
6
จำนวนการ Trades
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120222023
ทรัพย์สิน (ลบ.)104,753104,39799,49380,408
หนี้สิน (ลบ.)16,16615,38014,34613,200
เงินสด (ลบ.)7742022354
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 26%
รายงานล่าสุด 01/1970
รอบ เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล12.96% / ปี
    - YTD7.42% / ปี
    - 202314.72% / ปี
    - 202211.80% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)0 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.00 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 12.96% /ปี
YTD
7.42%
2023
14.72%
2022
11.80%
06 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ -
07 มิ.ย. 2023เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ -
20 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ -
08 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
06 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
08 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.23 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 มี.ค. 2022
21 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
08 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.22 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
07 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 เม.ย. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
10 มิ.ย. 2021เงินปันผล 0.24 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
17/05/231 ครั้ง850,100 หุ้น เฉลี่ย 7.1 บ.
27/03/231 ครั้ง4,000 หุ้น เฉลี่ย 7.05 บ.
27/12/221 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 8.05 บ.
23/12/221 ครั้ง100,000 หุ้น เฉลี่ย 8 บ.
15/12/223 ครั้ง4,000,000 หุ้น เฉลี่ย 7 บ.
09/09/221 ครั้ง3,250,000 หุ้น เฉลี่ย 7.92 บ.
06/07/221 ครั้ง879,000 หุ้น เฉลี่ย 8.6 บ.
14/02/221 ครั้ง2,355,690 หุ้น เฉลี่ย 10.9 บ.
17/09/211 ครั้ง16,500 หุ้น เฉลี่ย 9.9 บ.
16/09/211 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 9.95 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.811.10-0.28
20 วัน0.81-0.47-1.53
60 วัน-6.06-5.59-5.28
120 วัน-9.49-4.79-0.25
ตั้งแต่ต้นปี-0.80-2.100.15
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-21.6917.63
P/BV (เท่า)0.742.501.35
12
ข่าวสาร
22/02/67รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
21/02/67การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ JASIF
20/02/67แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน (JASIF)
08/02/67แจ้งกำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Two-way communication) และกำหนดวัน Record Date
06/02/67แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนและงดการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (แก้ไขวันที่จ่ายเงินใน Template)
06/02/67แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนและงดการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)