หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> MAI >> KCC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
ในวัน
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
52.54
P/BV
3.01
ปันผล
1.1%
ROA
6.43%
ROE
5.81%
D/E
0.96
EPS
0.08
BETA
1.08
NPM
47.01%
GPM
-
หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> MAI
จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย
มูลค่าตามราคาตลาด3,317,000,000
Book Value1.82
ปริมาณหุ้น620,000,000
ที่อยู่เลขที่ 285/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0-2957-5601-2
เว็บไซต์http://www.kccamc.com
ทุนจดทะเบียน310,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ05/05/2565
ราคา IPO3.70
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)4512 (09/03/23)
% Free float25.29%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2411
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-3/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI37.52
ค่า MACD/Signal-0.0609/-0.0232
ค่า MA6 5.47
ค่า MA12 5.63
ค่า MA26 5.7
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 11 วัน
ค่า RSI 37.52
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
0.33%
ข้อมูลวันที่14/09/23
ซื้อ1,000 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Netซื้อ 1,000 หุ้น
13/09/23Net: ซื้อ 1,000 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 200 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 3,000 หุ้น
06/09/23Net: ซื้อ 4,000 หุ้น
04/09/23Net: ขาย 1,500 หุ้น
01/09/23Net: ซื้อ 23,900 หุ้น
31/08/23Net: ซื้อ 21,900 หุ้น
30/08/23Net: ขาย 16,000 หุ้น
28/08/23Net: ขาย 6,900 หุ้น
25/08/23Net: ขาย 1,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
5.85
5.75
5.55
5.10
4.98
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่21/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย62 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย78,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย419,530 บาท
21/09/2378,100 หุ้น จับคู่ 62 ครั้ง
20/09/23384,900 หุ้น จับคู่ 89 ครั้ง
19/09/2319,000 หุ้น จับคู่ 20 ครั้ง
18/09/23184,100 หุ้น จับคู่ 52 ครั้ง
15/09/23153,300 หุ้น จับคู่ 41 ครั้ง
14/09/23152,300 หุ้น จับคู่ 55 ครั้ง
13/09/23292,900 หุ้น จับคู่ 120 ครั้ง
12/09/23129,700 หุ้น จับคู่ 50 ครั้ง
11/09/23111,300 หุ้น จับคู่ 42 ครั้ง
08/09/2373,300 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)7361,7271,7682,221
หนี้สิน (ลบ.)2756326661,090
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ+-%+47.34%+-%-19.94%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.01 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.0799 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.10บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.10% / ปี
    - YTD1.07% / ปี
    - 2022% / ปี
    - % / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,128 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.82 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.10% /ปี
YTD
1.07%
2022
%

%
17 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
09 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-5.98--5.11
20 วัน4.76-1.56
60 วัน-18.52--17.21
120 วัน-12.00-0.11
ตั้งแต่ต้นปี-24.14--6.34
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)52.54-116.52
P/BV (เท่า)3.01-2.54
12
ข่าวสาร
13/09/66แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนำส่งแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F 10-7) (แก้ไขจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม)
11/09/66แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนำส่งแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F 10-7)
25/08/66ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและความเห็นของกรรมการอิสระ
25/08/66การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
14/07/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขหัวข้อข่าว)