MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
IVL ~24.70ลง
CK ~18.52ลง
CPN ~47.05ลง
IRPC ~2.54ลง
NOK (C)~0.73ลง
PROUD ~0.90ลง
SET50 ~858.96ลง
SMIT ~3.41ลง
BANPU ~5.59ลง
BJC ~36.80ลง
SQ ~1.66ลง
MINT (XW)~18.46ซึมลง
MODERN ~2.40ซึมลง
BBL ~100.15ซึมลง
SUPER ~0.91ซึมลง
DEMCO ~3.20ซึมลง
SHR ~2.01ซึมลง
RCL ~2.76ซึมลง
TTA ~3.02ซึมลง
JAS ~3.36ซึมลง
SELIC ~2.03ซึมลง
SETTHSI ~805.47ซึมลง
SET100 ~1,917.90ซึมลง
TPCORP ~9.20ซึมลง
AH ~8.43ซึมลง
IHL ~2.50ซึมลง
BEM ~8.80ซึมลง
PRINC ~2.90ซึมลง
SET ~1,327.78ซึมลง
TISCO ~66.30ซึมลง
ROJNA ~4.35ซึมลง
UNIQ ~5.16ซึมลง
SUSCO ~2.40ซึมลง
SVH ~414.00ซึมลง
THAI (C)~3.54ซึมลง
CPR ~2.81ซึมลง
FPI ~1.53ซึมลง
SCN ~1.96ซึมลง
OISHI ~38.30Sideway
LH ~7.51Sideway
SALEE ~0.66Sideway
ZEN ~8.70Sideway
S11 ~5.08Sideway
AWC ~3.92Sideway
ANAN ~1.54Sideway
URBNPF ~2.95Sideway
BCP ~19.70Sideway
MOONG ~3.50Sideway
BCPG ~15.58Sideway
UV ~2.99Sideway
GUNKUL ~2.70Sideway
SE ~1.26Sideway
RICHY ~0.70Sideway
SETCLMV ~916.75Sideway
TSTH ~0.37Sideway
TCMC ~1.12Sideway
POPF ~10.80Sideway
VIH ~6.59Sideway
MACO ~0.66Sideway
SEAOIL ~2.40Sideway
IFS ~2.40Sideway
CSC ~45.70Sideway
TMD ~21.20Sideway
MILL ~0.69Sideway
A ~4.96Sideway
SHREIT ~3.64Sideway
OCEAN ~0.89Sideway
HFT ~3.37Sideway
TU ~13.38Sideway
JKN ~5.86Sideway
PTT ~38.35Sideway
RBF ~9.39Sideway
KCM ~0.52Sideway
FANCY ~0.66Sideway
EA ~48.65Sideway
YUASA ~15.92Sideway
TPS ~2.24Sideway
MCS ~13.60Sideway
DCC ~2.45Sideway
SYNTEC ~1.59Sideway
WICE ~3.53Sideway
TMC ~0.61Sideway
AMATAV ~5.48Sideway
LPN ~5.00Sideway
SENA ~2.80Sideway
TPOLY ~2.11Sideway
AKP ~0.99Sideway
CBG ~125.20Sideway
ZMICO ~0.70Sideway
TOA ~39.80Sideway
TSR ~2.55Sideway
ALL ~3.87Sideway
GSC ~1.35Sideway
BAM ~24.70Sideway
AP ~6.39Sideway
ESSO ~7.95Sideway
HMPRO ~15.90Sideway
SPRC ~6.91Sideway
SCI ~1.59Sideway
PIMO ~1.41Sideway