MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

873
อันดับ P/BV
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน P/BVแนวโน้ม
JKN (C,NP)0.570.12
AFC 4.940.20
TWZ 0.040.21
MJD 1.300.23
SAM 0.380.24
PF 0.300.24
TCJ 3.280.26
ANAN 0.730.26
ESTAR 0.260.26
TR 43.000.27
OGC 24.500.27
BLAND 0.710.27
PLE 0.460.27
B 0.120.28
TRUBB 1.190.30
TNPF 1.790.30
SAMCO 1.150.31
MDX 3.020.31
SIAM 1.400.32
CI 0.510.32
RPC 0.620.32
PSTC 0.730.32
FANCY 0.440.33
MILL 0.380.33
MIDA 0.480.33
MCOT 3.200.33
CHEWA 0.510.33
SGF 0.440.33
TGPRO 0.140.34
RCL 19.800.34
CIG 0.110.34
AKS (C)0.010.34
JCK 0.270.35
MJLF 3.620.35
MNRF 2.760.35
AQUA 0.350.35
S 0.870.35
UV 2.140.36
RICHY 0.650.36
TTT 44.000.37
FNS 3.400.37
GYT 185.000.37
EVER 0.160.37
URBNPF 1.700.37
ASIA 6.750.37
TTA 5.400.37
NPK 16.000.37
UNIQ 2.900.38
BLESS 0.580.39
SUC 30.500.40
MK 2.160.40
PL 2.180.41
GEL 0.200.41
SCI 0.600.41
SRIPANWA 5.100.41
BTW 0.300.41
AIMCG 4.240.41
ICC 41.750.42
SENA 2.320.42
BRRGIF 3.060.42
ROCK 8.000.43
CIMBT 0.590.43
BSBM 0.700.43
TCMC 1.350.43
TPOLY 0.680.43
MNIT 2.140.43
LIT 1.000.43
ML 0.870.44
TU-PF 0.600.44
GENCO 0.510.44
SQ 1.110.44
GJS 0.220.45
EMC (C)0.080.45
NUSA 0.350.45
RML 0.400.45
SSPF 4.780.45
STA 15.300.46
DEMCO 2.580.46
GCAP 0.540.46
STGT 6.200.47
TK 5.200.47
NKI 27.750.47
MIT 1.150.47
SYNTEC 1.560.47
QHHR 6.100.47
GRAND 0.160.47
SPRIME 4.860.47
RABBIT 0.530.47
CTW 4.520.48
TCOAT 23.100.48
INOX 0.550.48
TPIPL 1.380.48
LPN 3.920.48
TNDT 0.300.48
PDJ 1.870.48
B-WORK 4.840.49
BTNC 20.400.49
CWT 1.480.49
AMC 3.220.49
TPBI 3.040.49
TFFIF 6.500.49
WFX 2.020.49
SBNEXT 1.080.49
CHARAN 23.300.50
VARO 3.980.50
PTL 10.900.50
BR 2.560.50
QHOP 2.700.50
BTSGIF 3.280.50
WIIK 1.270.50
CPTGF 4.960.50
PMTA 8.800.51
IRPC 1.990.51
PORT 1.080.51
CHO 2.140.51
HTECH 2.140.51
DIF 8.300.51
BOFFICE 4.920.51
CPH 14.000.52
EGCO 127.000.52
SAMTEL 3.000.52
TTI 24.900.53
GVREIT 5.900.53
CITY 2.280.53
QHPF 5.600.53
SHR 2.500.53
CSS 0.800.53
BCT 54.750.53
CGH 0.720.53
UBE 0.770.53
SKE 0.450.54
CMC 1.220.54
TPRIME 6.650.54
KWI (C)0.480.54
BBL 150.000.55
TSTH 0.830.55
BJCHI 1.100.55
ETE 0.920.55
BEYOND 11.900.55
BAY 27.750.56
M-PAT 3.340.56
LOXLEY 1.470.56
RP 1.660.56
KSL 2.720.57
SR 0.640.57
POPF 5.950.57
THMUI 0.610.57
NDR 1.270.57
TVT 0.430.57
ORN 0.910.57
PG 8.900.58
OCC 10.000.58
KBANK 129.500.58
GBX 0.760.58
UOBKH 4.800.58
SLP 0.390.58
CCET 1.510.58
L&E 1.310.58
KCM 0.360.58
FSX 2.760.58
TOPP 158.000.59
SSSC 2.940.59
SC 3.040.59
STPI 2.940.59
LHPF 6.150.59
LUXF 7.100.59
TAPAC 1.260.59
TSE 1.780.59
LHFG 0.990.60
CSC 45.250.60
SUPER 0.430.60
EASTW 4.160.60
TAE 1.020.60
CHOW 1.420.60
SCN 1.550.60
CPT 0.610.60
JCKH (C)0.040.61
PTTGC 38.500.61
NVD 1.920.61
TPP 14.800.61
SIRI 1.670.61
LRH 36.000.61
PSH 12.200.61
STOWER (C)0.170.61
CPNCG 6.250.62
BANPU 7.500.62
SIRIP 6.800.62
RWI 0.710.62
BAM 8.300.62
CV (XA)0.500.62
KTBSTMR 6.250.62
BBGI 4.040.62
SENX 0.550.62
CM 2.160.63
WACOAL 29.000.63
KYE 287.000.63
TRU 3.380.63
MOONG 2.000.63
WHAIR 5.700.63
SNC 8.750.64
AMATAR 6.300.64
DREIT 5.050.64
GTV 0.180.64
CPI 2.700.65
KTB 18.200.65
STANLY 175.500.65
EGATIF 5.650.65
RATCH 31.250.65
THE 1.180.65
CGD 0.340.65
UEC 1.470.65
IRC 13.600.66
KOOL 0.400.66
MNIT2 5.300.66
PRAKIT 11.000.66
ALLY 6.400.66
CPF 19.100.67
INGRS 0.500.67
AJ 6.400.67
PPP 1.850.67
CNT 1.040.67
M-STOR 6.800.67
TH 1.100.67
TWPC 3.900.67
KKP 47.750.67
OTO 1.030.67
TRT 2.320.67
TTB 1.550.67
CFRESH 1.730.68
TNITY 4.460.68
BKKCP 9.500.68
TCC 0.540.68
EP 2.660.68
IRCP 0.650.68
SSTRT 5.350.68
TPCS 17.000.68
AMR 1.240.68
24CS 0.920.68
CPL 1.400.69
EASON 1.320.69
CCP 0.350.69
UMI 1.030.69
AMA 4.040.69
PRIN 2.920.69
DDD 9.800.69
SPCG 12.200.69
TMW 50.250.69
SITHAI 1.110.70
CSP 0.970.70
SCP 5.250.70
SUPEREIF 6.750.70
NWR 0.440.70
TLHPF 6.950.70
AGE 1.940.70
S11 3.820.71
BUI 19.000.71
UP 16.300.71
ROJNA 5.800.71
TTCL 3.720.71
DTCI 28.750.72
CRD 0.470.72
TFI 0.090.72
ITD 1.140.72
SPALI 17.800.72
TOP 51.250.72
SINGER 12.400.72
SCB 99.750.72
LEE 2.220.73
TCAP 48.250.73
WHABT 8.300.73
SVOA 1.940.73
AKP 1.080.73
SK 0.620.73
IVL 25.000.74
NEP (C)0.210.74
GAHREIT 8.000.74
BWG 0.560.74
MORE 0.170.75
PEACE 3.300.75
PREB 6.250.76
STEC 8.850.76
JASIF 6.450.76
PLANET 0.840.76
CMAN 1.910.76
NV 1.690.76
GFPT 10.600.77
PSL 8.550.77
METCO 232.000.77
BGT 0.750.77
ECF 1.030.77
UPF 35.000.78
IFS 2.740.78
BLA 19.900.78
TNPC 1.230.78
M-II 7.400.78
GREEN 0.730.78
TPCH 6.150.78
TIGER 0.980.78
PERM 0.900.79
CTARAF 4.560.79
LHSC 9.700.79
ALPHAX 0.480.79
PRG 10.400.80
HFT 4.320.80
PAP 2.540.80
BCP 43.750.80
SPC 62.000.80
PRIME 0.610.80
UBIS 1.780.80
IND 0.900.80
INETREIT 9.100.80
JCT 80.000.81
TIF1 8.600.81
SPRC 8.150.81
INET 3.960.81
UREKA 0.640.81
KBSPIF 8.800.81
TC 5.900.82
MODERN 2.520.82
GLAND 1.990.82
AKR 0.790.82
MATCH 1.340.82
VGI 2.020.82
CRANE 0.940.82
GTB 0.660.82
7UP 0.390.82
BC 0.860.82
GROREIT 8.750.82
STECH 1.530.82
CIVIL 2.080.82
SCL 1.050.82
KCAR 7.850.83
LALIN 7.950.83
SE-ED 2.280.83
AIE 1.240.83
CPNREIT 10.800.83
DV8 0.470.83
NCAP 2.740.83
RT 0.810.83
LST 4.900.84
NOBLE 3.860.84
PRECHA 0.900.84
QH 2.180.84
TKS 6.950.84
SUTHA 2.320.84
2S 3.060.84
FVC 0.780.84
PPM 2.040.84
TEGH 2.420.84
DCON 0.420.85
BCPG 8.700.85
AIMIRT 10.500.85
SHANG 49.250.85
SAMART 4.400.85
ITEL 2.340.85
PTC 1.790.85
KBS 5.700.86
IHL 2.360.86
AP 10.800.86
BPP 14.600.86
ERWPF 7.150.86
SPI 69.000.86
TPIPP 3.320.86
ASIAN 6.550.86
NATION (C)0.060.86
PQS 2.520.86
BKI 305.000.87
TU 14.800.87
BJC 25.750.87
AMARIN 4.040.87
ECL 1.490.88
MCS 6.550.89
FE 160.000.89
VRANDA 5.300.89
LHHOTEL 10.700.89
WHART 9.650.89
THIP 26.000.90
SCC 288.000.90
VNG 3.700.90
PTT 35.250.90
ASIMAR 1.450.90
THANA 1.800.90
FTREIT 9.950.90
JAK 1.260.90
AH 27.500.91
TKT 1.590.91
WIN 0.590.91
QTC 4.080.91
XPG 1.020.91
SAT 17.400.92
SKN 4.220.92
SRICHA 5.000.92
SEAOIL 2.980.92
PROSPECT 8.600.92
SPACK 1.910.93
SUSCO 4.240.93
PPF 10.000.93
HARN 2.180.93
J 2.340.93
TPL 1.420.93
GGC 8.950.94
QLT 2.980.94
FPT 14.900.94
TVDH 0.350.94
SSC 34.000.95
SMIT 4.500.95
MATI 7.950.95
COLOR 1.300.95
ALLA 1.400.95
SAF 0.880.95
CHOTI 124.000.96
ROH 2.700.96
PAF 1.130.97
ASK 19.400.97
BSRC 8.550.97
CPAXT 26.500.97
CKP 3.160.97
CHIC 0.590.97
PLT 0.820.97
THRE 0.800.98
AMATAV 5.600.98
LANNA 14.800.98
PROUD 1.560.98
SABUY 4.980.98
NOVA 11.200.98
ITTHI 1.230.98
FLOYD 1.140.99
FMT 33.750.99
ACE 1.470.99
PIMO 1.320.99
MICRO 2.000.99
BAREIT 9.750.99
VL 0.841.00
ILINK 7.251.00
RSP 2.321.00
MITSIB 0.991.00
TIPCO 8.951.01
TNL 35.251.01
SALEE 0.811.01
NCL 0.981.01
SPG 16.401.02
SGP 8.401.02
PPPM (C)0.061.02
SONIC 1.691.02
INSURE 110.001.03
AMARC 1.261.03
MIPF 12.701.04
TSTE 9.301.04
MUD 2.141.04
KIAT 0.371.04
BIG 0.501.04
PRAPAT 1.401.04
TEKA 2.681.04
SOLAR 0.671.06
IT 3.281.06
MTI 109.501.07
LPF 12.901.07
MFEC 6.351.07
PPS 0.381.07
HEALTH 2.581.07
ACC 0.491.08
SORKON 4.301.08
WORK 11.001.08
UBA 1.061.08
SAWANG 14.401.09
FUTUREPF 11.401.09
CAZ 3.381.09
ACG 1.241.09
ETL 1.151.09
PLAT 2.981.10
PRM 5.001.10
WINDOW 1.141.10
MVP 1.331.11
PCC 2.841.11
HYDROGEN 9.601.11
ORI 8.701.12
SVR 1.581.12
MACO 0.561.12
CMO (C,NP)1.011.12
SM 1.151.12
TSI (C)0.181.13
KASET 1.361.13
UKEM 0.791.13
ADB 0.951.13
SMD 4.901.13
MCA 1.461.13
SSF 7.751.14
PTTEP 148.501.14
SCG 3.541.14
CSR 69.001.14
IMPACT 12.301.14
ABM 1.541.14
NNCL 1.991.15
WHAUP 3.981.15
NEWS (C)0.011.15
BGC 8.051.15
DTCENT 1.351.15
SCCC 132.001.16
SST 4.541.16
INSET 1.971.16
TRITN 0.141.16
TMD 23.901.17
HPT 0.581.17
TLI 9.701.17
SJWD 14.401.17
BKD 1.601.18
ALT 1.661.18
SVT 2.261.18
AMANAH 2.041.19
KGI 4.461.19
ALUCON 178.501.19
CEN 2.621.19
KWM 1.221.19
CHASE 2.001.19
AJA 0.161.20
ASP 2.761.21
GPI 1.541.21
FTE 1.481.21
SSP 7.251.21
NER 4.581.21
THANI 2.701.22
GPSC 46.751.22
TAKUNI 1.601.22
ASW 8.251.22
DPAINT 3.361.22
LHK 4.381.23
TFG 3.121.24
TMC 1.681.24
YUASA 12.201.24
TVH 7.501.24
SYMC 8.301.25
THREL 2.761.25
ASN 1.931.25
BIOTEC 0.521.25
ASEFA 3.721.26
AYUD 35.001.26
EE 0.291.27
CPR 4.181.27
ATP30 0.941.27
VPO 0.731.27
DEXON 2.101.28
SEAFCO 2.701.28
MST 10.801.28
KC (C)0.111.29
ARROW 6.101.29
THCOM 12.101.30
BSM 2.621.30
MBAX 3.141.30
ONEE 3.701.30
PDG 2.541.31
AHC 17.701.32
SELIC 2.181.32
TPA 4.561.33
MBK 15.301.34
SE 0.821.34
GLOCON 0.431.35
UPOIC 6.301.36
I2 1.951.36
BRR 4.901.37
KUMWEL 1.791.37
BRI 8.401.37
AWC 3.721.38
BROCK 1.711.38
HANA 46.751.38
COTTO 2.141.38
GABLE 4.121.38
APCS 3.601.39
AI 4.301.39
JMART 17.901.39
TFM 6.001.39
FTI 2.201.39
STP 9.151.39
NTSC 13.001.39
CK 20.701.40
SIMAT 2.061.40
KGEN 0.901.40
TMILL 3.861.41
FN 1.711.41
HENG 1.951.41
NYT 3.861.42
UAC 3.621.42
AMATA 25.751.43
VIH 7.401.44
MSC 8.751.45
TPLAS 1.651.46
JMT 26.501.46
LDC 0.611.46
BROOK 0.391.47
TM 1.981.47
KTMS 2.361.47
AIT 3.921.48
ASAP 2.341.49
IIG 10.901.49
GLORY 1.481.49
CH 2.401.50
PHOL 2.661.51
SAK 4.041.51
TKC 12.501.51
ITNS 3.121.51
WP 3.921.53
SMT 3.761.53
SMART 0.971.53
TGH 16.001.54
PCSGH 4.961.54
WAVE 0.161.54
COMAN 3.901.54
3K-BAT 46.251.54
GSC 1.321.55
NC 4.961.56
GUNKUL 2.601.56
K 1.001.56
YONG 2.001.56
KUN 1.651.57
SINO 1.311.57
SANKO 1.251.58
TASCO 16.301.59
DIMET (NP)0.271.60
MGT 2.321.60
FPI 2.341.61
EPG 7.151.62
UTP 11.101.63
A 4.981.63
DOD 3.821.63
BA 14.201.64
PACO 1.631.64
SGC 1.561.64
HTC 15.801.65
ARIP 0.791.65
TMT 6.301.66
S&J 52.751.66
IP 8.651.67
SA 7.201.67
AEONTS 156.001.68
DMT 12.301.68
PIN 4.341.68
TTLPF 19.601.69
CPW 2.301.69
BGRIM 25.501.69
PSP 3.861.69
DHOUSE 0.831.70
LEO 4.601.70
PTG 8.451.72
BLC 4.401.72
APURE 4.621.74
BTS 7.101.75
PJW 3.821.75
AAI 3.881.76
PRINC 4.221.78
LPH 4.841.78
DUSIT 7.351.78
TRV 3.281.78
BTG 23.701.78
BEC 5.401.79
CMR 2.001.82
KEX 3.941.82
PYLON 2.501.83
UVAN 8.301.84
MAJOR 15.301.84
KTIS 3.801.86
MGC 6.101.86
KCG 8.701.86
PROEN 2.961.87
TPAC 15.301.89
KWC 247.001.91
JDF 2.161.91
TVO 21.001.92
TISCO 97.251.92
LH 7.751.92
VIBHA 1.791.92
CHAYO 5.451.92
MONO 0.831.93
ICN 2.761.93
TGE 2.001.93
BM 2.921.94
CEYE 4.181.94
TPS 2.881.95
BEAUTY 0.461.96
MENA 2.361.96
MINT 27.251.97
ADD 6.501.97
JUBILE 17.701.97
PHG 12.201.97
CPANEL 5.951.98
BYD 4.641.99
RPH 6.402.01
IMH 7.802.01
EFORL (C)0.262.02
WINMED 3.002.03
SECURE 12.702.03
BIS 4.982.05
ILM 23.402.06
NAM 5.702.06
HYDRO (C)0.332.07
VCOM 3.802.07
TIPH 29.752.07
SIS 21.302.08
APP 2.702.08
ETC 2.702.09
PRTR 5.202.09
MFC 19.702.11
SCGP 39.002.13
MANRIN 30.002.14
ZIGA 2.322.14
SMPC 10.702.15
DCC 1.542.15
SMPC 10.702.15
OR 20.202.17
ZEN 9.602.19
RAM 34.002.20
SYNEX 10.002.20
TNP 2.882.24
SAWAD 44.252.25
WINNER 2.182.26
KCC 4.182.26
SVI 7.002.29
NTV 36.502.30
TFMAMA 214.002.30
TIDLOR 22.602.30
NEW 109.002.31
III 10.202.31
MC 11.302.32
SFT 3.982.33
JR 5.202.33
TNH (XD)35.502.37
WHA 5.152.38
Q-CON 14.502.39
SUN 4.662.41
SCAP 3.522.41
TSC 14.502.42
PTECH 10.502.45
TOG 11.202.47
TTW 8.902.47
STI 3.602.49
PR9 15.502.50
BVG 4.042.51
WICE 5.502.53
NRF 5.402.53
PROS 0.872.55
HUMAN 11.002.57
TAN 14.402.58
SPVI 3.642.59
BIZ 3.302.60
EKH 7.302.65
KDH 93.752.66
TEAM 5.102.67
NFC 3.182.68
WARRIX 6.402.72
HL 9.402.73
KISS 4.562.74
SRS 12.502.74
SFLEX 3.482.75
M 39.002.77
PB 69.002.78
DRT 8.002.79
BAFS 24.002.80
KK 1.912.80
PATO 9.402.81
D 4.762.81
MTW 2.362.85
PICO (NP)4.982.87
MALEE 10.202.88
ITC 20.902.88
CENTEL 42.002.90
A5 3.042.90
BE8 31.502.93
TURTLE 7.402.94
SKR 10.402.99
ICHI 14.902.99
MTC 43.753.03
AF 1.033.06
TITLE 3.063.11
TBN 15.103.11
TMI 1.143.13
TOA 21.103.14
TNR 9.703.14
DOHOME 12.403.17
WPH 5.403.17
PLUS 6.353.18
SAFE 17.103.19
BEM 7.853.25
KJL 8.203.26
POLY 8.803.28
AIRA 1.843.29
SO 7.503.29
PM 7.653.32
TQR 6.803.33
ZAA 1.193.34
SNP 16.703.35
CRC 38.503.37
CPN 68.003.45
COCOCO 8.153.46
TEAMG 4.823.48
TRP 16.503.50
KTC 46.253.55
PT 8.103.56
SCM 3.603.56
OHTL 468.003.58
SWC 4.983.60
AAV 1.913.61
AURA 14.503.63
GLOBAL 16.903.72
TACC 4.243.75
EA 45.253.79
ERW 5.153.81
GIFT 3.043.86
GRAMMY 7.053.87
MEGA 39.003.87
JPARK 5.653.90
M-CHAI 55.003.92
RJH 27.503.93
NSL 18.803.95
GC 5.254.04
SKY 25.754.06
RS 13.504.07
KAMART 11.904.11
JAS 2.324.11
PRI 21.104.12
KKC (C,NP)0.194.15
PLANB 8.404.17
GFC 11.004.23
AS 7.704.24
OSP 22.804.29
BCH 21.304.36
CHG 2.884.37
CPALL 53.254.48
GULF 45.504.58
BDMS 25.754.63
W (C)0.954.63
B52 1.234.85
KCE 54.504.87
FSMART 7.054.89
SAUCE 38.254.94
MASTER 54.005.01
KLINIQ 37.255.04
SNNP 16.305.08
SAV 14.105.08
APCO 5.155.24
THG 62.255.25
SICT 7.005.26
SABINA 26.505.28
NEX 10.305.28
BBIK 93.005.42
RBF 13.405.61
READY 11.305.66
TKN 9.155.73
ARIN 3.245.87
SAAM 7.605.96
SAPPE 72.256.10
INTUCH 70.506.30
HMPRO 11.806.50
TQM 27.756.56
YGG 7.356.98
DITTO 25.507.02
COM7 22.607.30
UMS (C)0.557.55
CBG 82.007.56
XO 28.007.60
AOT 58.507.69
NETBAY 18.407.78
ADVANC 219.007.81
AU 9.107.93
BH 221.007.98
BOL 9.308.44
MOSHI 47.758.61
MEB 32.509.10
FORTH 20.109.11
SISB 31.5011.47
AUCT 11.2012.37
SPA 11.9013.37
DELTA 77.5015.09
PSG 0.6919.44
TRC (C)0.4343.77
JTS 60.0074.33