MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

892
อันดับ P/BV
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน P/BVแนวโน้ม
URBNPF (NP)0.340.08
MILL (CB,CS,NP)0.140.15
PF 0.210.17
AFC 5.120.21
META 0.150.21
MJD 1.300.24
TR 41.000.25
SAM (SP)0.380.25
BLAND 0.660.25
CHO (CB)0.090.25
SGF 0.330.25
JKN (SP,CB,CS,N)0.630.25
B 0.120.25
OGC 24.500.26
TCJ 3.170.26
ESTAR 0.250.26
PLE 0.480.26
TNPF 1.560.26
TWZ 0.050.26
SBNEXT (CS)0.540.26
CIG 0.060.28
SIAM 1.240.29
MCOT 3.060.29
STOWER (CB)0.080.29
ANAN 0.820.30
SAMCO 1.120.30
EVER 0.140.31
MIDA 0.410.31
CHEWA 0.460.31
ML 0.620.32
PEER 0.350.32
TRUBB 1.350.33
TGPRO 0.130.33
NPK 14.000.33
S 0.820.33
AIMCG 3.400.33
FANCY 0.430.34
UV 1.870.34
MJLF 3.620.34
MNRF 2.720.34
AQUA 0.340.34
RICHY 0.560.34
KPNPF 3.220.35
ASIA 6.550.35
AKS (CB)0.010.35
FNS 3.120.36
PL 1.900.36
RPC 0.690.36
SUC 29.700.37
GYT 180.000.37
PSTC 0.520.37
SCN 0.970.37
EMC (CB)0.050.38
CV 0.380.38
RABBIT 0.400.38
BTNC 16.800.39
CPH 10.840.39
TTT 48.250.39
TCMC 1.200.39
CI 0.580.39
NCH 0.960.39
UNIQ 3.080.40
MORE 0.080.40
BLESS 0.580.40
B-WORK 4.120.41
CIMBT 0.560.41
BANPU 5.680.41
MDX 3.970.41
SRIPANWA 5.180.41
SABUY 1.900.41
WFX 1.670.41
TK 4.700.42
LPN 3.400.42
TLHPF 3.280.42
GEL 0.140.42
SPRIME (XD)4.160.42
NATION (CB)0.040.42
CWT 1.420.43
INOX 0.550.43
MK 1.940.43
MNIT 2.120.43
QHPF 4.320.43
SUPER 0.310.44
NKI 25.500.45
PTL 10.780.45
SSPF 5.100.45
GRAND 0.140.45
SQ 1.140.45
BEYOND 9.630.45
AMC 3.260.46
BSBM 0.740.46
UMI (CB)0.800.46
RWI 0.490.46
KSL 2.280.47
TPIPL 1.360.47
JCK 0.400.47
SENA 2.530.47
PPPM (CB)0.370.47
GENCO 0.510.47
SHR 2.190.47
CHARAN 22.460.48
CTW 4.680.48
GJS 0.230.48
BR 2.500.48
GCAP 0.500.48
TFFIF 6.390.48
VARO 3.470.49
RCL 27.450.49
TTA 7.830.49
L&E 1.130.49
DIF 7.900.49
TPRIME 6.200.49
JCKH (CB)0.030.50
BBL 138.800.50
GVREIT 5.570.50
TCOAT 25.500.50
M-PAT 3.000.50
EASTW 3.390.50
LRH 48.000.50
BOFFICE 4.920.50
STA 19.080.51
ICC 39.750.51
BAY 26.000.51
S11 2.700.51
PMTA 8.650.51
CITY 2.180.51
TSTH 0.780.51
NWR 0.330.51
LHPF 5.850.51
IRPC 1.940.51
HPF 4.720.51
LIT 1.190.51
RP 1.350.51
PSH 10.260.51
CHOTI 66.500.52
RML 0.460.52
QHHR (SP)6.600.52
HTECH 2.550.52
CGH 0.770.52
PDJ 2.160.52
BRRGIF 3.520.52
SNC 6.860.53
EGCO 109.500.53
WIIK 1.330.53
CMC 1.120.53
SENX 0.480.53
GBX 0.730.54
NVD 1.850.54
TPP 13.600.54
SSSC 2.800.54
ITD (CS)0.750.54
CPTGF 5.390.54
SR 0.530.55
SYNTEC 1.730.55
SKE 0.430.55
ALLY (XD)5.150.55
LHFG 0.980.56
NUSA 0.370.56
CPNCG 5.590.56
LOXLEY 1.550.56
THMUI 0.610.56
BTSGIF 3.580.56
BJCHI 1.320.56
DREIT 4.620.56
FSX 2.380.56
KTB 17.040.57
PTTGC 37.500.57
AKP 0.850.57
TPCS 13.800.57
TTI 25.500.58
UOBKH 4.680.58
TU-PF 0.670.58
SINGER 9.900.58
BWG 0.430.58
UBE 0.840.58
CPI 2.420.59
PG 9.200.59
OCC 9.600.59
KBANK 134.300.59
TOPP 160.000.59
GAHREIT 6.400.59
QHOP 3.100.59
NCAP 1.960.59
INGRS 0.440.60
TRU 3.280.60
CSC 45.750.60
TPBI 4.020.60
LUXF 7.100.60
POPF 6.050.60
DDD 8.800.60
TAE 0.980.60
KCM 0.370.60
TIGER 0.770.60
EASON 1.250.61
SIRI 1.660.61
NV 1.200.61
KCAR 5.680.62
MNIT2 5.150.62
SPCG 10.820.62
CSS 0.910.62
TVT 0.470.62
IRC 13.900.63
SUPEREIF (XD)5.990.63
RATCH 28.750.63
TCC 0.520.63
TH 1.000.63
PLANET 0.630.63
SSTRT 4.980.63
ROCK 12.000.64
SLP 0.440.64
M-II 6.200.64
SAMTEL 3.520.64
ECF 0.730.64
TNITY 4.280.65
CCP 0.350.65
KOOL 0.390.65
SC 3.220.65
TWPC 3.820.65
BCT 66.850.65
IRCP 0.680.65
BTW 0.240.65
CIVIL 1.690.65
SCGD 8.020.65
BCPG 6.580.66
BKKCP 9.100.66
AMATAR 6.510.66
BAM 8.740.66
PEACE 2.920.66
WHAIR 5.890.66
AH 20.920.67
AJ 6.050.67
TFI 0.080.67
GLAND 1.620.67
STPI 3.160.67
METCO 197.200.67
AGE 1.840.67
PRAKIT 10.520.67
UREKA 0.540.67
TSE 1.160.67
KTBSTMR (XD)6.760.67
KBS 5.390.68
WHABT 7.600.68
PRIN 2.920.68
TTCL 3.860.68
CGD 0.330.68
TOP 50.750.69
SVOA 1.900.69
MOONG 2.240.69
GTV 0.140.69
ORN 1.070.69
CM 2.360.70
CFRESH 1.880.70
WACOAL 30.750.70
IFS 2.520.70
EGATIF 6.150.70
SE-ED 1.960.70
ETE 1.210.70
J 1.800.70
KYE 322.000.71
STGT 11.380.71
AP 9.360.71
PREB 5.540.71
M-STOR 7.650.71
EP 2.720.71
KKP 52.550.71
TIF1 7.700.72
SIRIP 7.900.72
DV8 0.430.72
TTB 1.770.72
KWI (CB)0.600.72
TCAP 49.050.73
PPP 1.780.73
7UP 0.340.73
AMR 1.220.73
MODERN 2.210.74
UP 18.600.74
LALIN 7.300.74
AMA 4.100.74
INETREIT 8.300.74
PTC 1.590.74
AE 0.350.74
DTCI 30.000.75
IHL 2.100.75
SPALI 18.920.75
BCP 39.900.75
UEC 1.700.75
SCB 107.300.75
CPF 22.600.76
BLA 20.820.76
TNPC 1.180.76
NOBLE 3.620.76
SPRC 8.010.76
FVC 0.800.76
TAKUNI 0.990.76
STX 2.060.76
STX 2.060.76
SPC 61.750.77
BGT 0.700.77
CPNREIT 10.120.77
RT 0.660.77
IND 0.950.77
SAF 0.720.77
TPL 1.190.77
BUI 16.280.78
CPT 0.980.78
KBSPIF 8.250.78
ORI 6.080.79
LST 4.900.79
CPL 1.420.79
ASK 15.120.79
IVL 24.800.79
DCON 0.400.79
QH 2.060.79
VGI 1.640.79
PPM 2.310.79
SIMAT 1.200.79
THANA 1.570.79
STECH 1.470.79
BBGI 5.460.79
HEALTH 1.660.79
UPF 39.500.80
SITHAI 1.320.80
JCT 80.750.80
STANLY 226.800.80
SCC 247.000.80
CRANE 0.860.80
TMW 61.850.80
LHSC 9.750.80
HFT 4.510.81
SAT 15.300.81
LEE 2.460.82
ECL 1.400.82
GGC 7.650.82
CSP 1.070.82
PAP 2.380.82
STEC 9.650.82
CTARAF 4.460.82
PTT 33.950.82
2S 3.080.82
GROREIT 8.700.82
AIE 1.260.83
TPCH 7.100.83
TEKA 2.380.83
VNG 3.870.84
BPP 13.720.84
AKR 0.880.84
SUSCO 3.900.84
BJC 22.620.84
MATI 6.850.84
WORK 8.370.84
QTC 3.860.84
WHART (XD)9.000.84
TPIPP 3.280.84
MITSIB 0.710.84
CNT 1.340.85
SPI 69.250.85
MUD 1.610.85
THREL 1.770.85
NEP (CB)0.200.86
DEMCO 3.750.86
SGP 7.890.86
SPG 14.800.87
ROJNA 6.630.87
AIMIRT 10.820.87
SHANG 48.300.87
PORT 2.010.87
PSL 10.070.87
UBIS 2.660.87
FTREIT 9.360.87
WIN 0.570.88
CRD 0.480.89
TPOLY 1.320.89
MATCH 1.460.89
ROH 2.570.89
SCI (CB)0.790.89
QLT 2.780.89
SEAOIL 2.920.89
GTB 0.730.89
JAK 1.270.89
ITNS 2.000.89
BIG 0.450.90
SVT 1.630.90
GFPT 12.880.91
THIP 27.750.91
MIT 0.460.91
ACE 1.370.91
LANNA 15.280.91
AMARIN 4.480.91
SALEE 0.730.91
BRI 5.520.91
BIOTEC 0.330.91
PRG 10.600.92
SCP 7.090.92
PROSPECT 8.500.92
NOVA 10.100.92
SVR 1.300.93
SMIT 4.420.93
PLAT 2.520.93
CMAN 2.350.93
BC 0.900.93
DPAINT 1.970.93
TVDH 0.330.93
CHIC 0.580.93
BKI 285.200.94
INSURE (XR)100.500.94
THRE 0.770.94
SPACK 1.910.94
INET 5.160.94
STC 0.580.94
ILINK 7.120.94
ITEL 2.750.94
NCL 0.620.94
PLT 0.810.94
PPF 10.680.95
COLOR 1.300.95
HARN 2.180.95
SK 0.730.95
TLI 8.900.95
SSC 35.000.96
TC 7.190.96
NC 3.140.96
FE 183.000.96
VRANDA 6.030.96
LHHOTEL 11.300.96
ADB 0.770.96
SONIC 1.770.96
PROEN 1.630.96
BAREIT 9.420.96
TEGH 2.880.96
SAWANG 13.860.97
TKT 1.780.97
TMC 1.240.97
3K-BAT 28.250.97
KGEN 0.460.97
TNL 34.000.98
FLOYD 1.030.98
SOLAR 0.620.98
NDR 1.990.98
FPT 14.900.98
JMT 17.760.99
BKD 1.340.99
ALLA 1.600.99
BGC 6.970.99
PRECHA 1.141.00
ASIMAR 1.731.00
YUASA 11.601.00
PERM 0.901.01
CMO (CS,NP)0.801.01
ALT 1.441.01
HYDROGEN 8.951.01
MTI 109.001.02
FMT 35.001.02
AMATAV 5.401.02
MCS 8.101.03
SUTHA 2.991.03
ERWPF 8.841.04
BSRC 8.281.04
SMT 2.781.04
JMART 13.801.04
CHOW 3.371.04
IMPACT 11.501.04
RSP 2.261.04
ABM 1.361.04
ACG 1.311.04
ACC 0.461.05
AYUD 36.201.05
CCET 3.251.05
KASET 1.161.05
KIAT 0.411.05
MICRO 2.101.05
ASW 7.961.05
CHASE 1.891.05
MIPF 13.001.06
SCG 3.271.06
DOD 2.581.06
CAZ 3.671.06
NNCL 1.931.07
LPF 12.901.07
MST 9.451.07
AMANAH 1.381.08
UBA 1.021.08
FUTUREPF 11.501.09
TKS 8.951.09
FN 1.141.09
ANI 4.641.09
CSR 65.001.10
MFEC 6.291.10
WHAUP 4.011.10
PRIME 0.561.10
HENG 1.481.10
TSI (CB)0.111.11
PTTEP 156.601.11
CPAXT 30.051.11
TSTE 9.951.11
TNDT (CB)0.191.11
UKEM 0.841.11
DTCENT 1.341.11
SSF 7.701.12
PPS 0.401.12
TIPCO 9.801.13
ASP 2.641.13
ALUCON 174.001.13
PQS 3.371.13
SORKON 4.601.14
KGI 4.541.14
TMD 24.401.14
VPO (CB)0.501.14
XPG 1.241.14
PCC 2.961.14
CEN 2.321.15
IT 4.081.15
MENA 1.431.15
SJWD 13.821.15
PAF 1.361.16
CKP 4.041.16
SSP 7.211.16
BYD 2.411.16
AMARC 1.441.16
DEXON 2.101.17
THANI 2.371.17
TU 15.121.17
TRT 5.001.18
EE (CB)0.201.19
ASEFA 3.581.19
LHK 4.121.19
PIMO 1.801.19
APCS 3.201.20
FTE 1.581.20
TRITN 0.141.20
WINDOW 1.161.21
PANEL 1.731.21
BPS 0.751.21
HPT 0.621.22
CPR 4.051.22
ASIAN 9.791.22
UPOIC 6.521.23
SCCC 139.101.24
HANA 41.101.24
SMART 0.831.24
SKN 6.011.25
AMATA 23.761.25
ARROW 5.951.25
BSM 2.561.25
SEAFCO 2.421.26
PROUD 1.831.26
PDG 2.681.26
BROCK 1.531.27
AI 4.041.27
GPSC 48.851.27
AHC 17.561.27
PJW 2.971.27
GLOCON (CB)0.281.27
SMD 5.631.27
BIS 3.381.27
ETL 1.251.27
TPA 4.201.28
SE 0.761.28
MBAX 3.191.29
BRR 4.711.30
ASN 2.061.30
KC (CB)0.101.31
SST 5.261.31
UAC 3.551.31
ATP30 0.991.31
NER 5.611.31
SM 1.371.31
SCL 1.811.31
TPLAS 1.491.32
TGH 15.201.32
FPI 2.061.32
MSC 7.951.33
SAMART 6.481.33
SYMC 9.071.33
VL 1.151.33
INSET 2.401.33
KWM 1.351.33
GREEN 1.201.34
ALPHAX 0.831.34
TVH 9.191.34
NL 2.321.34
WAVE 0.141.35
TMILL 3.421.35
LEO 4.151.35
ONEE 3.621.35
SGC 1.411.35
LDC 0.601.36
IIG 7.211.36
FTI 2.181.36
THCOM 12.841.37
CHAYO 3.991.37
DHOUSE 0.691.37
SRS 5.951.37
TMT 5.191.38
NYT 3.961.38
I2 2.161.38
GABLE 4.441.39
KUMWEL 1.831.40
NTSC 13.581.40
PHOL 2.771.42
ADD 4.961.43
TM 1.881.44
SRICHA 8.661.45
EFORL (CB)0.191.45
YONG 2.001.45
AWC 3.921.46
GPI 1.811.46
CK 22.061.46
KTMS 2.461.46
VIH 7.911.47
EPG 6.651.47
ZEN 6.911.47
PRAPAT 1.981.47
MBK 17.401.48
WP 3.921.49
BEC 4.681.49
ARIP 0.681.49
PRM 7.641.49
TTLPF 16.941.50
DIMET (CB,CS)0.211.50
UTP 11.201.51
K 1.041.51
COMAN 3.781.51
MGC 4.941.51
SINO 1.341.51
ROCTEC 0.761.51
GLORY 1.421.52
S&J 50.251.52
TASCO 16.221.53
PCSGH 5.001.54
PTG 8.671.54
KUN 1.591.54
GUNKUL 2.571.57
CPW 2.441.57
WINMED 2.401.57
CH 2.601.57
MVP 0.991.59
TKC 15.841.59
APP 2.131.60
PACO 1.711.60
AIT 4.471.61
PRTR 4.821.61
MGT 2.301.62
PTECH 6.451.62
SA 7.061.63
LH 6.881.64
AEONTS 156.901.65
VCOM 3.181.65
DMT 12.461.65
III 7.591.66
TRV 3.001.66
NAM 4.781.66
BTS 6.041.67
IMH 6.501.67
CREDIT 24.371.67
ILM 20.501.68
PYLON 2.261.68
SPREME 1.901.68
A 5.001.70
SCGP 32.901.70
APURE 4.171.71
TFG 3.991.71
SELIC 2.971.71
LPH 4.661.73
ETC 2.301.73
KCCAMC 2.761.73
KCCAMC 2.761.73
UVAN 8.411.74
JUBILE 14.861.74
BE8 19.381.77
PRINC 4.061.78
KTIS 3.201.78
BROOK 0.591.78
BGRIM 25.651.79
TFM 8.621.79
BTG 23.921.80
TPAC 15.021.81
HTC 16.681.82
SCAP 2.611.82
TISCO 98.301.83
CMR 1.961.84
JAS 3.341.84
BM 2.821.84
CPANEL 5.651.85
BLC 5.331.85
ITTHI 2.481.86
SANKO 1.621.87
RPH 6.001.87
D 3.581.88
SPVI 2.721.88
CEYE 3.731.88
TBN 8.811.88
TVO 22.041.89
TEAM 4.061.89
ICN 2.521.89
SAK 5.521.90
SMPC 9.851.91
AJA 0.251.91
SMPC 9.851.91
OR 18.081.91
MTW 1.701.92
WINNER 2.051.94
MCA 2.621.95
MAJOR 14.481.96
TIPH 29.551.98
IP 6.021.99
JR 4.381.99
STP 14.241.99
RAM 30.752.02
KCG 10.382.02
AF 0.682.03
KWC 277.002.04
TFMAMA 206.002.04
TIDLOR 20.522.07
APO 1.752.07
MFC 19.782.11
TERA (XD)2.062.11
SYNEX 11.362.13
SAWAD 41.202.13
NFC 2.862.16
SUN 4.262.17
PHG 14.202.20
SVI 7.512.21
TNH 35.502.21
PIN 6.152.23
TOG 10.822.24
NTV 34.752.24
BA 18.702.24
WICE 6.002.24
SFT 3.862.25
JDF 2.802.25
SIS 28.352.26
WARRIX 5.542.26
WHA 5.502.27
PSP 5.692.28
M 33.002.29
MONO 0.732.30
MANRIN 35.002.31
SECURE 17.622.31
TRP 11.222.31
MINT 31.952.32
STI 3.192.32
ZIGA 2.532.34
BIZ 3.422.34
VIBHA 2.242.35
Q-CON 14.602.36
TTW 8.892.36
EA 25.452.37
UMS (CB)0.472.37
NRF 4.932.38
HYDRO (CB,CS,NP)0.422.42
AAI 5.712.42
EKH 7.262.43
SFLEX 3.332.43
KDH 91.502.46
PICO 4.942.47
HUMAN 10.822.48
NEW 110.002.49
DRT 8.192.50
DUSIT 10.522.50
TSC (XD)14.302.54
MC 12.122.54
KJL 7.072.55
PRI 12.542.56
A5 3.232.57
PB 65.502.60
TURTLE 6.802.61
PATO 9.302.62
DCC (XD)1.932.62
TNP 3.752.62
NEX 4.412.64
KEX 4.082.64
NEWS (CB)0.022.65
EURO 7.302.66
BAFS 22.242.67
KK 1.902.70
24CS 3.312.70
ASAP 2.952.71
CRC 32.052.71
SNP 14.502.72
ITC 20.682.72
BVG 4.022.72
PM 8.242.73
AS 4.932.73
BEAUTY 0.602.77
SO 6.602.77
SKR 10.342.79
B52 (CB)0.762.81
NEO 57.652.81
CENTEL 40.952.82
TEAMG 3.782.87
CPN 60.402.90
NAT 6.112.90
PR9 18.402.93
AIRA 1.552.94
DOHOME 12.042.94
POLY 9.002.94
MTC 45.752.95
TPS 4.462.97
TMI 1.112.98
AURA 13.282.98
OHTL 406.003.04
TNR 11.303.06
TGE 3.243.07
TAN 16.743.11
BEM 7.913.14
KTC 42.953.16
TOA 24.063.17
GRAMMY 5.303.18
ZAA 1.003.19
PT 8.363.24
SWC 4.143.25
TITLE 4.163.28
TQR 6.953.28
KISS 5.743.30
GC 5.093.33
THG 37.803.36
HL 11.223.40
GSC 1.413.46
SICT 5.043.49
MALEE 13.223.50
KCE 41.553.50
SCM 3.623.51
PROS 1.283.52
RJH 25.203.54
ERW 4.703.58
GLOBAL 16.703.62
FSMART 6.423.63
BKGI 3.043.70
W (CB)0.663.72
M-CHAI 53.503.73
ARIN 1.973.74
MEGA 40.703.77
TACC 4.913.78
AAV 2.243.79
PLUS 7.593.89
SKY 25.253.93
OSP 21.523.94
SAFE 23.123.96
BCH 19.383.98
GULF 41.304.01
ICHI 17.784.01
PLANB 8.114.08
DITTO 18.464.16
CHG 2.994.18
GFC 11.784.19
SABINA 24.524.30
RBF 10.024.32
JPARK 6.324.38
SNNP 15.704.45
BBIK 36.854.59
CPALL 58.554.64
BDMS 28.754.66
SAUCE 42.704.67
RS 12.764.79
KLINIQ 39.154.79
APCO 5.404.80
HMPRO 10.184.87
WPH 11.585.03
NSL 31.805.10
READY 9.875.26
COCOCO 12.725.49
TQM 27.605.53
GIFT 4.355.56
SAAM 7.455.64
MASTER 62.655.72
COM7 19.525.78
INTUCH 68.355.86
CBG 69.005.87
KAMART 14.686.06
SDC (CB)0.046.29
YGG 6.956.37
TKN 11.286.45
XO 29.856.65
BOL 7.606.66
NETBAY 20.127.09
ADVANC 207.007.15
AU 8.747.23
FORTH 17.947.39
SAPPE 101.207.44
AUCT 9.587.77
BH 246.407.80
MOSHI 46.108.01
AOT 66.108.28
MEB 33.008.63
SAV 22.389.67
SPA 7.3110.06
MGI 24.2611.89
SISB 38.6012.53
PSG 0.6012.76
DELTA 74.4513.06
TRC (CB)0.2715.06
JTS 72.4072.84