MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

876
อันดับ P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน P/Eแนวโน้ม
EE 0.29-
TRUBB 1.19-
CPF 19.10-
B-WORK 4.84-
MALEE 10.20-
ACC 0.49-
TVO 21.00-
AFC 4.94-
CPL 1.40-
SAWANG 14.40-
TR 43.00-
TTI 24.90-
UPF 35.00-
JCKH (C)0.04-
AJA 0.16-
FANCY 0.44-
OCC 10.00-
CRD 0.47-
TNITY 4.46-
SR 0.64-
GVREIT 5.90-
TSI (C)0.18-
APCS 3.60-
CWT 1.48-
INGRS 0.50-
TKT 1.59-
TNPC 1.23-
SLP 0.39-
CTW 4.52-
KKC (C,NP)0.19-
TCJ 3.28-
VARO 3.98-
GGC 8.95-
IVL 25.00-
PTTGC 38.50-
AJ 6.40-
NEP (C)0.21-
TFI 0.09-
BSBM 0.70-
CEN 2.62-
CITY 2.28-
CSP 0.97-
GJS 0.22-
INOX 0.55-
MILL 0.38-
PAP 2.54-
PERM 0.90-
SAM 0.38-
TGPRO 0.14-
PPP 1.85-
SUPEREIF 6.75-
EMC (C)0.08-
UMI 1.03-
WHABT 8.30-
VNG 3.70-
A 4.98-
ANAN 0.73-
BROCK 1.71-
CI 0.51-
CNT 1.04-
ESTAR 0.26-
EVER 0.16-
ITD 1.14-
KC (C)0.11-
MJD 1.30-
MK 2.16-
GAHREIT 8.00-
NUSA 0.35-
NWR 0.44-
RML 0.40-
MIT 1.15-
AIMIRT 10.50-
SYNTEC 1.56-
TPOLY 0.68-
TRC (C)0.43-
EGATIF 5.65-
BKKCP 9.50-
CPNCG 6.25-
CTARAF 4.56-
ERWPF 7.15-
FUTUREPF 11.40-
LHPF 6.15-
LUXF 7.10-
M-II 7.40-
M-PAT 3.34-
M-STOR 6.80-
MIPF 12.70-
MJLF 3.62-
MNIT 2.14-
MNIT2 5.30-
MNRF 2.76-
POPF 5.95-
QHHR 6.10-
QHOP 2.70-
QHPF 5.60-
SSPF 4.78-
TIF1 8.60-
LPF 12.90-
TNPF 1.79-
TTLPF 19.60-
TU-PF 0.60-
URBNPF 1.70-
IRPC 1.99-
SCG 3.54-
BEAUTY 0.46-
IT 3.28-
SINGER 12.40-
AQUA 0.35-
EP 2.66-
TLHPF 6.95-
MATCH 1.34-
MCOT 3.20-
PPPM (C)0.06-
VGI 2.02-
WAVE 0.16-
BWG 0.56-
GENCO 0.51-
ASIA 6.75-
GRAND 0.16-
VRANDA 5.30-
ROH 2.70-
PORT 1.08-
BTSGIF 3.28-
WIN 0.59-
GEL 0.20-
SKE 0.45-
JASIF 6.45-
JMART 17.90-
JTS 60.00-
SAMART 4.40-
SDC (C)0.05-
PRINC 4.22-
BJCHI 1.10-
CPTGF 4.96-
HPF 4.70-
SIRIP 6.80-
SCI 0.60-
SRIPANWA 5.10-
THE 1.18-
PPF 10.00-
BGT 0.75-
ALL (SP,C,NP)0.04-
AIE 1.24-
AIRA 1.84-
B52 1.23-
AMATAR 6.30-
BROOK 0.39-
BSM 2.62-
CHO 2.14-
CIG 0.11-
CMO (C,NP)1.01-
DIMET (NP)0.27-
ECF 1.03-
GCAP 0.54-
LHHOTEL 10.70-
HYDRO (C)0.33-
KASET 1.36-
L&E 1.31-
LIT 1.00-
MBAX 3.14-
CHEWA 0.51-
NDR 1.27-
NPK 16.00-
ASN 1.93-
OTO 1.03-
RP 1.66-
PPS 0.38-
QLT 2.98-
TVT 0.43-
SIMAT 2.06-
DIF 8.30-
TAPAC 1.26-
GLOCON 0.43-
UBIS 1.78-
GREEN 0.73-
UKEM 0.79-
UMS (C)0.55-
ARIN 3.24-
RICHY 0.65-
CPNREIT 10.80-
NCL 0.98-
VPO 0.73-
FN 1.71-
COMAN 3.90-
RWI 0.71-
IMPACT 12.30-
WHART 9.65-
PSTC 0.73-
GIFT 3.04-
KCM 0.36-
LHSC 9.70-
CGH 0.72-
CMC 1.22-
NEWS (C)0.01-
ASAP 2.34-
DOD 3.82-
SGF 0.44-
TPRIME 6.65-
PLANET 0.84-
ZIGA 2.32-
BTW 0.30-
SSTRT 5.35-
ADB 0.95-
PDJ 1.87-
TRITN 0.14-
BRRGIF 3.06-
ALT 1.66-
DREIT 5.05-
BOFFICE 4.92-
ABM 1.54-
7UP 0.39-
COTTO 2.14-
MVP 1.33-
TIGER 0.98-
TFFIF 6.50-
SPRIME 4.86-
FTREIT 9.95-
MORE 0.17-
BC 0.86-
AIMCG 4.24-
IMH 7.80-
W (C)0.95-
IIG 10.90-
ETC 2.70-
PROSPECT 8.60-
KBSPIF 8.80-
DV8 0.47-
MICRO 2.00-
3K-BAT 46.25-
KK 1.91-
DHOUSE 0.83-
ALLY 6.40-
RT 0.81-
IND 0.90-
KEX 3.94-
PROS 0.87-
DUSIT 7.35-
STOWER (C)0.17-
GROREIT 8.75-
AMR 1.24-
INETREIT 9.10-
BYD 4.64-
CV (XA)0.50-
GLORY 1.48-
KTBSTMR 6.25-
WFX 2.02-
NV 1.69-
KWI (C)0.48-
ALPHAX 0.48-
BBGI 4.04-
NATION (C)0.06-
BIOTEC 0.52-
PTECH 10.50-
WHAIR 5.70-
TVDH 0.35-
BAREIT 9.75-
24CS 0.92-
RABBIT 0.53-
HYDROGEN 9.60-
SGC 1.56-
KGEN 0.90-
GTV 0.18-
TURTLE 7.40-
SBNEXT 1.08-
HEALTH 2.58-
SENX 0.55-
AKS (C)0.01-
FSX 2.76-
JKN (C,NP)0.571.02
FNS 3.401.95
JCK 0.271.99
SAF 0.882,933.66
PRAKIT 11.002.56
KBS 5.703.24
RCL 19.803.43
SUSCO 4.243.48
MFEC 6.353.49
LANNA 14.803.63
TMC 1.683.64
CHOW 1.423.76
BUI 19.003.78
BCP 43.754.08
ORN 0.914.18
SIRI 1.674.20
CHARAN 23.304.22
AGE 1.944.29
MIDA 0.484.42
AMC 3.224.57
BRI 8.404.76
PROUD 1.564.80
AMA 4.044.92
TTCL 3.724.99
NOBLE 3.865.00
CPH 14.005.04
CAZ 3.385.10
BTNC 20.405.11
AH 27.505.13
SC 3.045.13
TMW 50.255.29
THANA 1.805.40
NOVA 11.205.51
PIN 4.345.64
SPALI 17.805.66
B 0.125.73
ORI 8.705.76
AKR 0.795.77
AP 10.805.78
BCT 54.755.82
NER 4.585.85
PRM 5.006.06
SPCG 12.206.08
SOLAR 0.676.10
SEAOIL 2.986.14
BAY 27.756.26
UEC 1.476.26
TSE 1.786.30
EASON 1.326.31
PPM 2.046.39
KKP 47.756.52
KTB 18.206.59
SKN 4.226.65
UVAN 8.306.75
BR 2.566.78
TPIPL 1.386.86
TOP 51.256.91
ASK 19.406.98
SAMCO 1.157.04
SENA 2.327.05
SUC 30.507.07
BBL 150.007.14
ASW 8.257.15
TPBI 3.047.21
GSC 1.327.36
LST 4.907.37
TEKA 2.687.47
ILINK 7.257.50
KTIS 3.807.56
SANKO 1.257.60
SAT 17.407.61
STANLY 175.507.68
UV 2.147.78
FTE 1.487.85
SK 0.627.87
NKI 27.757.90
SAMTEL 3.007.90
BKI 305.007.96
PTTEP 148.507.96
LALIN 7.958.00
SQ 1.118.07
TVH 7.508.07
TCAP 48.258.09
SSSC 2.948.15
INET 3.968.19
PSH 12.208.21
TPIPP 3.328.24
BA 14.208.27
PEACE 3.308.28
BPP 14.608.29
TASCO 16.308.33
SCB 99.758.42
TEGH 2.428.45
KBANK 129.508.47
TTB 1.558.57
SE 0.828.60
GYT 185.008.67
IFS 2.748.70
THIP 26.008.76
Q-CON 14.508.78
TCC 0.548.79
ICN 2.768.90
CPI 2.708.97
UBA 1.069.02
III 10.209.06
QH 2.189.07
PF 0.309.13
PT 8.109.17
SCL 1.059.18
SITHAI 1.119.21
KCAR 7.859.32
TTA 5.409.33
EKH 7.309.35
GFPT 10.609.37
I2 1.959.41
SVR 1.589.47
ICC 41.759.51
PTC 1.799.51
TEAM 5.109.52
AMANAH 2.049.55
UAC 3.629.61
STECH 1.539.61
ALLA 1.409.63
A5 3.049.72
PCSGH 4.969.76
SPRC 8.159.76
ETE 0.929.76
SABUY 4.989.79
UPOIC 6.309.82
FPI 2.349.82
MTI 109.509.85
PREB 6.259.89
TOPP 158.009.91
TPAC 15.309.93
ROJNA 5.809.98
SMT 3.7610.02
SMART 0.9710.03
PHOL 2.6610.13
LHFG 0.9910.14
APP 2.7010.16
PLE 0.4610.17
CHOTI 124.0010.20
TRU 3.3810.21
J 2.3410.27
INSURE 110.0010.28
ITNS 3.1210.33
JCT 80.0010.34
THANI 2.7010.34
GABLE 4.1210.35
UTP 11.1010.36
PTT 35.2510.37
2S 3.0610.50
NNCL 1.9910.57
TISCO 97.2510.63
TIPCO 8.9510.64
RPC 0.6210.66
RS 13.5010.66
CPW 2.3010.67
SPC 62.0010.73
TIPH 29.7510.81
HTC 15.8010.82
KOOL 0.4010.85
DRT 8.0010.86
RSP 2.3210.87
TPS 2.8810.87
SUN 4.6610.89
ASP 2.7610.93
PCC 2.8410.93
DCON 0.4210.99
CIMBT 0.5911.00
KYE 287.0011.01
PRAPAT 1.4011.02
NYT 3.8611.08
CMAN 1.9111.08
WHAUP 3.9811.14
SONIC 1.6911.15
S&J 52.7511.17
DCC 1.5411.19
YONG 2.0011.19
ITTHI 1.2311.19
CIVIL 2.0811.23
SAK 4.0411.28
BSRC 8.5511.33
TCMC 1.3511.34
TPCH 6.1511.40
CRANE 0.9411.43
KGI 4.4611.44
PRIN 2.9211.57
CCP 0.3511.69
SPVI 3.6411.72
SPI 69.0011.78
BANPU 7.5011.84
YUASA 12.2011.90
ASIAN 6.5511.90
SCN 1.5511.92
EGCO 127.0011.96
TKS 6.9512.00
CSC 45.2512.05
ITEL 2.3412.05
HARN 2.1812.06
TMD 23.9012.07
IRCP 0.6512.10
TOG 11.2012.11
SSP 7.2512.16
AEONTS 156.0012.17
MSC 8.7512.27
SAWAD 44.2512.28
S11 3.8212.32
KJL 8.2012.41
ECL 1.4912.46
TAKUNI 1.6012.56
SVI 7.0012.63
MST 10.8012.63
PRG 10.4012.65
SCC 288.0012.66
AIT 3.9212.67
BLESS 0.5812.73
SIS 21.3012.77
GC 5.2512.79
STP 9.1512.79
PQS 2.5212.80
NCAP 2.7412.83
MFC 19.7012.85
TLI 9.7012.89
CSS 0.8012.90
TPCS 17.0012.91
TH 1.1013.05
AMARIN 4.0413.07
KUMWEL 1.7913.09
MGC 6.1013.10
TTW 8.9013.14
MGT 2.3213.14
GPI 1.5413.17
PSL 8.5513.17
TACC 4.2413.21
SVOA 1.9413.26
MDX 3.0213.27
ACE 1.4713.44
ASEFA 3.7213.47
PL 2.1813.49
JUBILE 17.7013.50
TSC 14.5013.52
PLT 0.8213.55
VCOM 3.8013.56
MCA 1.4613.57
ETL 1.1513.59
BLA 19.9013.62
MC 11.3013.62
CCET 1.5113.63
SNC 8.7513.70
SYMC 8.3013.70
BEYOND 11.9013.81
BAM 8.3013.82
PM 7.6513.94
SEAFCO 2.7013.94
PSP 3.8613.97
SCP 5.2514.03
UP 16.3014.08
SRICHA 5.0014.15
KSL 2.7214.17
SECURE 12.7014.19
GTB 0.6614.26
FLOYD 1.1414.28
BRR 4.9014.29
WICE 5.5014.30
AMATA 25.7514.47
CPANEL 5.9514.52
SINO 1.3114.52
ALUCON 178.5014.62
TU 14.8014.67
DMT 12.3014.67
WIIK 1.2714.73
INSET 1.9714.73
GUNKUL 2.6014.77
ARROW 6.1014.78
NTV 36.5014.79
MOONG 2.0014.83
PIMO 1.3214.84
AHC 17.7014.87
JAS 2.3214.91
PRTR 5.2014.96
RATCH 31.2515.06
LPN 3.9215.18
KWC 247.0015.19
HANA 46.7515.27
JAK 1.2615.28
SMPC 10.7015.29
SMPC 10.7015.29
TMT 6.3015.37
TFG 3.1215.37
LH 7.7515.38
TNP 2.8815.39
HFT 4.3215.55
LDC 0.6115.62
SYNEX 10.0015.67
HENG 1.9515.72
TQR 6.8015.85
WHA 5.1515.86
TRT 2.3215.87
OHTL 468.0015.88
SFLEX 3.4815.90
AAI 3.8816.03
IRC 13.6016.12
SO 7.5016.21
SMIT 4.5016.46
EASTW 4.1616.49
NAM 5.7016.49
FE 160.0016.58
EPG 7.1516.60
ILM 23.4016.65
FMT 33.7516.73
KTC 46.2516.74
CEYE 4.1816.77
KIAT 0.3716.78
KCG 8.7016.84
CM 2.1616.86
MAJOR 15.3016.87
WINDOW 1.1416.88
BCPG 8.7016.94
BIZ 3.3016.99
ZEN 9.6017.02
VIH 7.4017.04
TIDLOR 22.6017.13
APURE 4.6217.33
CHAYO 5.4517.34
TGE 2.0017.38
PJW 3.8217.52
TK 5.2017.55
HPT 0.5817.61
COM7 22.6017.62
AUCT 11.2017.64
SNP 16.7017.72
STEC 8.8517.76
TKC 12.5017.86
NEW 109.0017.92
MEGA 39.0018.06
TKN 9.1518.12
BGC 8.0518.25
GBX 0.7618.37
TNH (XD)35.5018.48
PB 69.0018.51
PRI 21.1018.51
TOA 21.1018.61
NETBAY 18.4018.61
ICHI 14.9018.62
NSL 18.8018.65
FPT 14.9018.66
BIG 0.5018.68
XO 28.0018.70
BLAND 0.7118.78
SM 1.1518.85
SST 4.5418.96
SICT 7.0019.02
OGC 24.5019.04
SAUCE 38.2519.07
INTUCH 70.5019.09
STI 3.6019.09
ONEE 3.7019.21
EA 45.2519.26
BLC 4.4019.28
CPR 4.1819.31
JMT 26.5019.36
FSMART 7.0519.41
FTI 2.2019.55
DTCI 28.7519.62
FVC 0.7819.64
MTC 43.7519.79
TFMAMA 214.0019.84
AYUD 35.0019.86
SPG 16.4019.91
MBK 15.3019.91
METCO 232.0019.98
WP 3.9220.07
D 4.7620.20
SMD 4.9020.23
PHG 12.2020.27
SSF 7.7520.38
SABINA 26.5020.43
TNL 35.2520.47
UREKA 0.6420.48
DTCENT 1.3520.48
TMILL 3.8620.55
TQM 27.7520.59
KDH 93.7520.96
SAPPE 72.2521.00
NTSC 13.0021.20
LHK 4.3821.21
PATO 9.4021.23
KISS 4.5621.54
BJC 25.7521.56
SCAP 3.5221.60
CPT 0.6121.93
UOBKH 4.8021.97
CPN 68.0021.97
ADVANC 219.0022.12
DPAINT 3.3622.17
SVT 2.2622.18
COLOR 1.3022.25
SCM 3.6022.35
TWZ 0.0422.52
TMI 1.1422.63
TBN 15.1022.67
THRE 0.8022.75
GLAND 1.9922.82
SORKON 4.3022.86
HTECH 2.1422.93
RJH 27.5022.98
KAMART 11.9023.16
AWC 3.7223.28
BKD 1.6023.32
PYLON 2.5023.36
PRIME 0.6123.43
SHANG 49.2523.45
LRH 36.0023.49
OR 20.2023.51
KUN 1.6523.52
NEX 10.3023.54
AS 7.7023.68
MENA 2.3623.81
PR9 15.5023.96
AURA 14.5024.06
CK 20.7024.07
MINT 27.2524.08
STA 15.3024.09
HMPRO 11.8024.18
LEO 4.6024.47
M 39.0024.51
RPH 6.4024.80
SRS 12.5025.22
SNNP 16.3025.26
SELIC 2.1825.34
SKR 10.4025.38
LOXLEY 1.4725.39
SALEE 0.8125.41
BOL 9.3025.52
PLUS 6.3525.56
WACOAL 29.0025.57
TNR 9.7025.63
BH 221.0025.74
CKP 3.1625.75
SUTHA 2.3225.86
TITLE 3.0625.99
CFRESH 1.7326.23
MITSIB 0.9926.33
MANRIN 30.0026.58
FORTH 20.1026.61
APCO 5.1526.67
TAN 14.4026.67
PACO 1.6326.73
MEB 32.5026.76
RAM 34.0027.08
MODERN 2.5227.27
S 0.8727.31
GRAMMY 7.0527.33
CSR 69.0027.38
MACO 0.5627.44
NFC 3.1827.48
AI 4.3027.62
COCOCO 8.1527.76
CRC 38.5027.80
WARRIX 6.4028.13
THREL 2.7628.15
SPACK 1.9128.60
ITC 20.9028.69
LEE 2.2228.71
SAFE 17.1028.71
MTW 2.3628.93
VIBHA 1.7928.96
NC 4.9629.08
TRP 16.5029.13
TEAMG 4.8229.37
CPALL 53.2529.67
OSP 22.8029.70
CHG 2.8829.96
TSTE 9.3030.00
KLINIQ 37.2530.20
TC 5.9030.32
BVG 4.0430.46
BDMS 25.7530.82
ERW 5.1530.96
KWM 1.2231.28
WINMED 3.0031.28
BE8 31.5031.39
MATI 7.9531.49
ARIP 0.7931.71
CHASE 2.0031.90
HUMAN 11.0031.98
AAV 1.9132.02
GLOBAL 16.9032.04
NVD 1.9232.07
HL 9.4032.37
BIS 4.9832.85
POLY 8.8033.18
TPLAS 1.6533.25
KCC 4.1833.32
SAV 14.1033.40
GFC 11.0033.54
TAE 1.0233.98
ATP30 0.9434.29
GULF 45.5034.44
IP 8.6534.53
SE-ED 2.2834.71
TFM 6.0034.96
STPI 2.9435.17
TCOAT 23.1035.18
PTG 8.4535.29
JPARK 5.6535.45
CPAXT 26.5035.81
LPH 4.8436.28
UNIQ 2.9036.35
YGG 7.3536.38
SSC 34.0036.45
SCGP 39.0036.90
BEM 7.8536.99
KCE 54.5036.99
M-CHAI 55.0037.08
JR 5.2037.38
WORK 11.0037.99
PICO (NP)4.9840.21
BEC 5.4040.69
CH 2.4040.69
SCCC 132.0041.19
PLANB 8.4041.83
EFORL (C)0.2642.18
SJWD 14.4042.53
BCH 21.3042.54
READY 11.3042.74
MOSHI 47.7542.75
MASTER 54.0042.80
CENTEL 42.0043.17
BBIK 93.0043.39
BTG 23.7043.69
RBF 13.4043.75
AU 9.1044.42
PG 8.9044.44
DEXON 2.1044.81
SKY 25.7545.04
TWPC 3.9045.07
KTMS 2.3645.52
GPSC 46.7547.42
PMTA 8.8047.79
IHL 2.3647.88
ML 0.8747.97
ASIMAR 1.4548.36
CBG 82.0048.72
SWC 4.9848.90
SPA 11.9049.46
PROEN 2.9651.49
SISB 31.5051.83
CHIC 0.5952.63
ROCK 8.0052.64
PDG 2.5453.20
DITTO 25.5053.91
DELTA 77.5054.17
TPP 14.8054.31
MUD 2.1455.77
ACG 1.2455.87
JDF 2.1656.11
PRECHA 0.9057.00
CMR 2.0058.09
TPA 4.5658.39
THMUI 0.6158.96
TTT 44.0059.04
THG 62.2559.43
SIAM 1.4061.52
THCOM 12.1061.92
BM 2.9265.66
SHR 2.5068.83
K 1.0070.19
SFT 3.9871.35
SGP 8.4072.35
AKP 1.0872.40
PSG 0.6973.47
BGRIM 25.5075.84
WPH 5.4077.09
SA 7.2077.10
ADD 6.5078.94
UBE 0.7779.98
TRV 3.2880.03
AMARC 1.2680.09
AF 1.0381.10
PLAT 2.9885.92
AOT 58.5096.69
SAAM 7.60102.49
SUPER 0.43104.19
STGT 6.20111.62
TPL 1.42111.73
DOHOME 12.40112.68
PTL 10.90117.23
DEMCO 2.58128.21
NRF 5.40130.60
DDD 9.80131.06
CGD 0.34135.92
PAF 1.13141.42
VL 0.84143.37
TNDT 0.30156.67
MCS 6.55157.55
WINNER 2.18158.66
ZAA 1.19161.47
MONO 0.83162.99
TM 1.98232.09
QTC 4.08294.31
TGH 16.00294.34
BTS 7.10300.58
XPG 1.02305.58
AMATAV 5.60319.71
TSTH 0.83458.91
BAFS 24.00841.37