ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Vol.แนวโน้ม
BCP
66.65
13M.
MTC
68.15
7M.
THG
63.99
0.51M.
AH
67.24
2M.
LANNA
60.84
0.39M.
BUI
74.73
0.01M.
BVG
74.35
21M.
BA
66.47
9M.
SAPPE
76.73
1M.
BBL
61.31
6M.
เพิ่มเติม >>
BBL
RSI: 61.31
ASEFA
RSI: 57.54
A
RSI: 57.02
KTB
RSI: 69.61
AUCT
RSI: 58.92
TSE
RSI: 61.61
GIFT
RSI: 61.64
KKP
RSI: 57.57
SLP
RSI: 74.19
AIMCG
RSI: 58.66
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
SCB
58.81
1,398M.
BANPU
39.18
579M.
OSP
53.09
429M.
IVL
46.7
308M.
RBF
57.67
242M.
AAV
60.46
193M.
MEGA
48.95
124M.
KJL
42.76
89M.
ESSO
51.94
70M.
ETC
35.16
39M.
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
02/06/23ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,698.483,778.11-79.63
บัญชีบล.3,165.073,350.08-185.01
รายย่อย13,170.5613,507.75-337.19
ต่างชาติ22,489.1921,887.37601.82
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 60 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>