ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
GULF
73.54
4,146M.
CPNREIT
68.99
21M.
MSC
70.88
0.15M.
INTUCH
76.67
6,421M.
DELTA
76.44
3,556M.
OSP
65.34
297M.
KCE
65.63
111M.
SAMART
67.03
9M.
AURA
64.86
0.81M.
SSC
87.24
0.68M.
เพิ่มเติม >>
PTL
RSI: 64.31
MODERN
RSI: 63.82
AKR
RSI: 57.99
TKT
RSI: 58.57
SE-ED
RSI: 63.42
SKN
RSI: 61.63
MATI
RSI: 59.4
BBL
RSI: 51.16
VIBHA
RSI: 65.81
SCN
RSI: 61.23
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
ORI
36.55
25M.
SINGER
44.91
23M.
TCAP
52.85
18M.
FN
84.07
16M.
SGC
42.71
11M.
FUTUREPF
48.52
8M.
HTECH
64.56
4M.
BC
57.57
4M.
PRINC
37.08
2M.
AMR
64.24
2M.
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
17/07/24ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน4,672.614,875.55-202.94
บัญชีบล.3,422.663,897.32-474.66
รายย่อย16,028.9316,046.58-17.65
ต่างชาติ22,381.7421,686.48695.26
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 60 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>