ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
SCGP
65.48
479M.
PTT
64.63
2,195M.
METCO
66.28
0.93M.
MACO
63.43
5M.
SAWANG
68.71
0k.
CPN
59.83
301M.
BTG
65.66
30M.
OR
66.22
192M.
TMW
69.88
0.60M.
SA
68.9
0.49M.
เพิ่มเติม >>
ADD
RSI: 58.15
BRI
RSI: 58.57
STP
RSI: 56.71
AMATA
RSI: 59.35
SE-ED
RSI: 57.31
AS
RSI: 53.8
MENA
RSI: 66.2
KYE
RSI: 54.3
IRC
RSI: 54.26
TPAC
RSI: 56.2
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
HANA
44.27
1,186M.
KCE
56.78
722M.
JAS
61.18
540M.
ADVANC
50.34
503M.
BH
36.35
494M.
WHA
55.11
366M.
CPN
59.83
301M.
SMART
58.87
10M.
PORT
42.65
6M.
SUPER
49.82
4M.
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
01/12/23ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,727.922,743.39984.53
บัญชีบล.3,249.433,466.23-216.80
รายย่อย10,471.7810,973.28-501.50
ต่างชาติ20,166.0320,432.26-266.23
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 60 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>