ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
GVREIT
64.67
8M.
ERWPF
69.5
7M.
FORTH
62.9
78M.
OSP
59.96
542M.
BLA
71.98
102M.
NSL
77.71
80M.
INOX
66.13
8M.
PPF
81.72
0.64M.
STANLY
66.85
52M.
HYDRO (CB,CS,NP)
69.26
0.50M.
เพิ่มเติม >>
STANLY
RSI: 66.85
INOX
RSI: 66.13
PRIN
RSI: 58.8
VRANDA
RSI: 65.96
JCT
RSI: 68.8
COM7
RSI: 58.97
HPF
RSI: 70.28
ITEL
RSI: 66.23
TEKA
RSI: 57.98
IHL
RSI: 56.82
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อAI 3 เดือน/Vol.  RSI/Val.แนวโน้ม
BANPU
62.62
1,898M.
SCGP
63.4
220M.
CRC
43.26
171M.
JMART
49.06
154M.
ITEL
66.23
104M.
ITD (CS)
65.61
85M.
CKP
53.66
84M.
MC
49.06
73M.
PTG
53.97
70M.
AH
44.02
56M.
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
20/05/24ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,620.893,566.0054.89
บัญชีบล.3,075.592,383.30692.29
รายย่อย13,500.8114,352.70-851.89
ต่างชาติ23,855.0923,750.38104.71
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 60 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>