กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
41
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RWI ซึมขึ้น 58.26
TNPC ซึมขึ้น 57.26
NCL ซึมขึ้น 60.45
PM Sideway 52.42
SOLAR Sideway 52.68
SINGER Sideway 48.3
INET Sideway 49.03
GTB Sideway 54.07
TPLAS Sideway 57.61
AKP Sideway 41.63
MFEC Sideway 46.96
FN Sideway 43.93
JCKH (C)Sideway 49.6
IP Sideway 41.88
SR Sideway 46.28
UEC Sideway 44.89
MORE Sideway 42.69
SO Sideway 42.25
BROCK Sideway 47.06
JMART Sideway 39.78
SELIC Sideway 42.81
TMI Sideway 43.77
ALT Sideway 44.75
NC ซึมลง 47.96
SKE ซึมลง 45.47
TPAC ซึมลง 37.08
SKN ซึมลง 42.18
LPF ซึมลง 37.58
TIGER ซึมลง 38.29
CFRESH ลง 36.64
JMT ลง 37.77
DCON ลง 31.01
AP ลง 38.65
IMPACT ลง 40.14
KISS ลง 32.26
MODERN ลง 29.06
PRECHA ลง 39.62
HMPRO ลง 32.76
SGF ลง 32.21
III ลง 35.38
SET50 ลง 31.97