กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
15
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF ซึมขึ้น 67.89
ASAP ซึมขึ้น 59.92
TKT Sideway 52.69
AGE Sideway 53.21
PAF Sideway 51.31
SAMTEL Sideway 51.86
TFG Sideway 44.79
ASEFA Sideway 45.95
GBX Sideway 45.85
KKC (C)Sideway 42.98
SMIT Sideway 53.91
UMS (C)Sideway 51.07
IHL Sideway 43.81
BGC ลง 38.79
SF ลง 30.41