กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
6
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NRF ซึมขึ้น 56.92
TASCO Sideway 53.58
YUASA Sideway 48.32
SUN Sideway 53.69
SR Sideway 49.11
POST (C)Sideway 40.73