กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
13
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DOHOME ขึ้น 58.61
STA ซึมขึ้น 68.6
NCH ซึมขึ้น 63.06
DHOUSE Sideway 64.54
TCOAT Sideway 45.25
HUMAN Sideway 49.27
AI (XD)Sideway 40.04
TC Sideway 43.67
IFS (XD)ซึมลง 32.93
INTUCH ซึมลง 41.11
CSC (XD)ลง 33.84
PPPM (C, NP)ลง 40.6
SFLEX ลง 39.47