กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
16
หุ้นเริ่มย่อ
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
W (C)ซึมขึ้น 59.16
UP Sideway 54.64
BOL Sideway 49.12
ASAP Sideway 51.97
THANI Sideway 49.2
GLOCON Sideway 41.14
TU Sideway 46.03
PERM Sideway 47.92
MNRF Sideway 35.9
CRANE ซึมลง 39.6
UKEM ซึมลง 41.11
SENA ลง 34.77
BBL ลง 33.92
SSP ลง 29.98
EASTW ลง 30.31
IT ลง 43.87