กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPALL Sideway 43.59
BGT Sideway 49.08
CPNREIT Sideway 41.88
ราคาลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WHA Sideway 38.06
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ซึมขึ้น 60.03
ZMICO Sideway 58.15
EASON Sideway 49.14
TOA ลง 37.42
SPF Sideway 39.04
BJC Sideway 49.19
SKE Sideway 49.14
PSTC Sideway 47.96
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LHK Sideway 52.99
EP ซึมขึ้น 52.77
SMPC Sideway 41.04
CMO Sideway 55.87
D Sideway 52.95
QTC ซึมขึ้น 55.09
ATP30 (XD)Sideway 48.73
RICHY ซึมขึ้น 61.56
SPA Sideway 39.12
BIG Sideway 55.06
BC Sideway 54.09
KEX ลง 27.64
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF Sideway 58.78
CPH ซึมขึ้น 53.13
KGI ซึมขึ้น 58.37
TPBI Sideway 50.78
SAMART ซึมขึ้น 82.99
ARIP Sideway 53.91
GCAP ซึมขึ้น 58.17
MM ซึมขึ้น 60.53
RSP Sideway 47.09
TRITN ซึมขึ้น 60.13
NFC ซึมขึ้น 61.12
TIGER ซึมขึ้น 55.7
IP Sideway 45.11
ALLY Sideway 48.63
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB Sideway 53.9
FANCY ซึมขึ้น 55.1
TPLAS ซึมขึ้น 69.32
AJ ซึมลง 45.46
TOPP Sideway 45.24
SSSC ซึมขึ้น 69.96
PRECHA ซึมขึ้น 59.47
AIMIRT ซึมขึ้น 64.11
CTARAF ซึมลง 39.71
DEMCO ซึมขึ้น 59.82
TCC Sideway 62.82
MPIC ลง 44.09
DIMET (C)Sideway 43.43
PHOL ซึมขึ้น 59.11
PPM ขึ้น 62.52
SIMAT ซึมขึ้น 56.85
COMAN ซึมขึ้น 63.18
BOFFICE Sideway 47
3K-BAT ลง 37.37