กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BR ลง 21.32
KDH ซึมลง 23.2
ราคาลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHHR ลง 11.6
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KYE ลง 35.57
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHPF ลง 22.42
STAR ลง 41.52
TMW ลง 27.79
SPRIME ลง 8.18
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ลง 32.04
ABICO ซึมขึ้น 58.26
AEONTS ลง 29.74
ML ซึมขึ้น 60.72
NVD Sideway 49.67
GOLD ลง 35.11
BA ลง 29.28
PYLON Sideway 55.83
CPNREIT ลง 23.44
IMPACT ลง 35.7
MITSIB ซึมลง 45.64
AIMCG ลง 21.72
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI Sideway 51.24
MALEE ซึมขึ้น 51.75
TC ขึ้น 72.65
TIPCO ซึมขึ้น 55.78
SEG ซึมลง 43.74
GVREIT ซึมลง 34.93
TIP ซึมขึ้น 66.65
TRU Sideway 33.05
TPA ลง 30.68
AJ Sideway 53.14
DRT ซึมขึ้น 65.99
SEAFCO ซึมขึ้น 67.44
TLGF ซึมลง 32.5
PDI ซึมขึ้น 79.26
SPC Sideway 33.31
GRAMMY Sideway 54.56
POST (C)ลง 34.86
INET ขึ้น 67.31
JTS ซึมขึ้น 65.37
THCOM ซึมขึ้น 57.65
MC ซึมลง 45.26
SBPF Sideway 39.44
BSM ลง 32.11
VL Sideway 59.5
OTO ขึ้น 62.21
SPVI Sideway 49.63
GREEN Sideway 53.06
CHAYO ซึมขึ้น 69.44
BGC Sideway 41.58
SFLEX Sideway 38.07
W (C)ซึมขึ้น 66.05