กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI Sideway 46.48
ERW Sideway 47.56
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QH Sideway 45.09
BA Sideway 47.97
THREL ซึมขึ้น 56.85
UMS (C)ซึมขึ้น 71.82
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 42.95
BLA ซึมขึ้น 52.31
SPG ซึมขึ้น 53.02
CITY Sideway 44.3
LANNA Sideway 50.64
MCOT ซึมลง 44.37
SE-ED Sideway 47.77
WHAUP ซึมลง 39.44
HTECH ลง 39.79
JUBILE Sideway 46.51
PSH Sideway 47.11
S Sideway 54.17
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE ขึ้น 58.11
CFRESH ซึมขึ้น 61.26
SORKON ซึมลง 34
TPLAS ซึมขึ้น 60.34
TOG Sideway 41.53
AMANAH Sideway 55.71
KGI ซึมขึ้น 70.04
GVREIT ซึมลง 40.06
AWC Sideway 53.65
AJ Sideway 49.78
TMT Sideway 60.3
TCMC ซึมขึ้น 64.08
AMA Sideway 50.89
STPI Sideway 55.4
U Sideway 50.58
WHA Sideway 48.76
AKR ซึมขึ้น 63.78
GPSC Sideway 58.4
SPCG ซึมลง 42.74
WAVE Sideway 51.33
WORK Sideway 61.35
PORT ซึมขึ้น 58.64
RCL ซึมขึ้น 71.58
THAI (C, NP)ซึมขึ้น 56.08
MC Sideway 46.99
BM Sideway 54.67
KIAT Sideway 49.76
UKEM ขึ้น 74.29
SMART Sideway 45.19
III Sideway 54.31
TPIPP ซึมขึ้น 55.34
MVP Sideway 36.89
BGC ซึมลง 42.48
SONIC ขึ้น 66.81
APP ซึมขึ้น 56.82
YGG ซึมขึ้น 66.74
NRF ขึ้น 66.8