กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WINNER ลง 33.06
KWM ซึมลง 41.24
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB ลง 34.43
SAWAD Sideway 40.98
BIZ Sideway 38.54
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PG Sideway 43.62
ASK ลง 39.09
PDI Sideway 45.39
MAKRO ซึมขึ้น 56.39
TH Sideway 50.44
OHTL Sideway 38.57
DELTA ซึมลง 30.95
AKP Sideway 52.01
BROOK Sideway 41.84
XO ซึมลง 45.57
NRF ซึมลง 38.31
JAK ซึมขึ้น 53.4
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HREIT ซึมขึ้น 57.28
TEAMG Sideway 72.46
TGH ซึมลง 38.8
LALIN ซึมลง 36.43
KDH Sideway 50.85
MANRIN ซึมขึ้น 56.44
MUD Sideway 57.34
HANA ขึ้น 65.64
BM Sideway 39.11
SWC ซึมขึ้น 60.23
UAC ซึมลง 43.89
ZIGA Sideway 48.49
WGE ซึมขึ้น 56.99