กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NOBLE ขึ้น 77.91
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 63.13
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 62.68
AEC (C)Sideway 60.94
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MIDA ขึ้น 81.6
DOHOME ขึ้น 66.93
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STGT Sideway 55.04
ABICO ขึ้น 68.14
NSI Sideway 59.98
PRIN ซึมขึ้น 66.65
DDD Sideway 58.42
AS Sideway 68.61
CCET ขึ้น 86.65
SIS ขึ้น 72.71
THCOM Sideway 53.74
QLT Sideway 53.58
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KSL Sideway 52.58
LST Sideway 52.44
TC Sideway 52.99
AEONTS ซึมขึ้น 64.04
GBX Sideway 51.38
TNITY Sideway 52.15
SMK ซึมขึ้น 52.9
UTP Sideway 53.58
WG ซึมขึ้น 69
SPACK Sideway 50.75
TPBI Sideway 50.14
MCS ซึมลง 36.76
SKN Sideway 52.46
TASCO ซึมลง 26.1
AP ลง 35.74
CI Sideway 47.32
AMA Sideway 46.67
SF Sideway 53.93
TPOLY ขึ้น 69.04
TU Sideway 48.06
JWD ซึมขึ้น 54.12
CPW ขึ้น 62.8
SVI ซึมขึ้น 62.82
JMART Sideway 51.16
JTS ซึมขึ้น 62.77
MSC ขึ้น 82.82
KWG Sideway 46.73
WICE ซึมขึ้น 74.68
ITEL Sideway 61.41
L&E Sideway 52.44
INSET Sideway 57.7
TNDT ซึมขึ้น 55.2
KCM ซึมลง 43.42
EPG ซึมขึ้น 54.03
VCOM ขึ้น 73.18
ZIGA ขึ้น 81.59
ICN Sideway 53.97
MVP Sideway 46.34
ETC Sideway 30.54