กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UREKA ขึ้น 97.94
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE ขึ้น 84.81
BSBM ขึ้น 70.73
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPP ขึ้น 67.06
RICHY ขึ้น 75.8
W Sideway 61.82
TIPH Sideway 93.89
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OISHI ซึมขึ้น 56.39
CRD ขึ้น 79.54
BAY Sideway 53.68
TSI (C)ขึ้น 80.57
CPN ซึมขึ้น 59.63
LPN Sideway 49.72
BH ขึ้น 74.22
MATCH ซึมขึ้น 59.06
WAVE ขึ้น 65.79
MEGA Sideway 60.05
AQ (C)ขึ้น 65.9
T (C)ขึ้น 85.72
TMC ขึ้น 74.9
UBIS ขึ้น 93.7
CMC ขึ้น 72.92
SCM ซึมขึ้น 70.6
JR Sideway 70.52
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 57.43
CFRESH ขึ้น 66.51
KBS ซึมขึ้น 62.01
MALEE ซึมขึ้น 57.5
MINT Sideway 56.14
ACC ขึ้น 65.73
ICC Sideway 57.01
PAF ซึมขึ้น 55.83
SUC Sideway 57.17
TR ขึ้น 77.96
TTT ขึ้น 59.42
UPF ขึ้น 59.82
WACOAL Sideway 57.62
FANCY ขึ้น 68.89
KYE Sideway 37.34
TOG ซึมขึ้น 58.24
CIMBT ขึ้น 67.96
KBANK Sideway 56.94
LHFG ขึ้น 73.04
SCB ขึ้น 66.23
FSS ซึมลง 44.95
ML Sideway 52.8
MTI ขึ้น 67.75
AWC ซึมขึ้น 63.07
APCS ขึ้น 57.96
EASON ขึ้น 57.24
TKT Sideway 52.34
KKC ซึมขึ้น 69.84
TCJ ซึมขึ้น 62.46
GC Sideway 59.27
IVL ซึมขึ้น 56.32
PTTGC Sideway 49.39
SPACK Sideway 50.45
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.61
TMD ซึมขึ้น 61.66
AMC ซึมขึ้น 60.56
CEN Sideway 47.22
CSP Sideway 55.71
MILL ขึ้น 62.79
PERM Sideway 48.04
SAM Sideway 50.93
TSTH ซึมขึ้น 54.28
TWP Sideway 54.63
DCC Sideway 45.93
SCC Sideway 44.65
SKN ขึ้น 68.46
SCCC Sideway 46.09
UMI ซึมขึ้น 57.62
VNG ขึ้น 73.92
ANAN Sideway 49.49
AP ซึมขึ้น 58.32
CNT Sideway 56.27
JCK Sideway 54.64
META ซึมขึ้น 55.25
GULF ซึมขึ้น 59.99
NCH ซึมขึ้น 60.48
RML Sideway 51.13
SENA Sideway 49.73
AIMIRT ขึ้น 72.33
STEC Sideway 49.58
STPI Sideway 48.79
ACE Sideway 54.12
TTCL ซึมขึ้น 62.08
WHA ซึมขึ้น 58.7
ERWPF Sideway 53.62
AI Sideway 51.89
BCP Sideway 52.36
EASTW Sideway 44.95
EGCO Sideway 48.52
ESSO Sideway 54.42
GPSC Sideway 42.31
TSR Sideway 46.94
WP ซึมขึ้น 57.21
TOP Sideway 52.98
FTE Sideway 47.03
AS Sideway 54.81
BEC Sideway 51.91
EP ซึมขึ้น 60.03
MAJOR ซึมขึ้น 63.38
PPPM (C, NP)ซึมขึ้น 54.59
MPIC Sideway 53.92
NMG (C)ซึมขึ้น 66.92
RS Sideway 46.49
STARK ขึ้น 64.93
TKS ซึมขึ้น 64.04
WORK Sideway 60.13
ERW Sideway 55.07
GRAND Sideway 58.26
BEM ขึ้น 69.86
THMUI ซึมขึ้น 61.93
BTS ขึ้น 64.76
WIN ขึ้น 64.94
HUMAN ซึมขึ้น 55.67
SQ Sideway 47.79
ADVANC ซึมขึ้น 62
DTAC ซึมขึ้น 61.59
JAS Sideway 57.04
JTS Sideway 58.5
SAMART Sideway 47.16
TRUE ขึ้น 76.59
M ซึมขึ้น 59.42
WIIK Sideway 52.3
BJCHI Sideway 56.75
SCI ซึมขึ้น 63.42
KTIS ซึมลง 34.71
TAE Sideway 50.14
PPF Sideway 55.7
BGT ขึ้น 78.19
2S Sideway 47.61
B52 (C)Sideway 59.1
HPT Sideway 51.39
PROUD ขึ้น 83.2
CHOW Sideway 48.05
LPH Sideway 49.04
VL Sideway 45.63
CMO Sideway 60.73
COLOR Sideway 51.62
EA ซึมขึ้น 53.3
ECF Sideway 48.12
CHEWA ซึมขึ้น 66.76
PPM ขึ้น 84.45
TVT ขึ้น 72.17
THANA ซึมขึ้น 57.52
TMI ซึมขึ้น 59.24
TNDT Sideway 45.62
TVD ซึมขึ้น 63.46
PSH ซึมขึ้น 55.43
ATP30 ซึมขึ้น 61.89
PIMO Sideway 51.41
TAKUNI Sideway 56.04
LDC Sideway 54.5
TPCH ซึมขึ้น 62.31
VCOM ขึ้น 72.96
SGF ซึมขึ้น 54.85
BGRIM ซึมลง 44.37
BTW Sideway 51.33
RJH ซึมลง 44.66
TPIPP ซึมลง 43.46
JKN Sideway 56.88
CPT ซึมขึ้น 62.03
GTB ซึมขึ้น 54.06
ASIAN ซึมขึ้น 51.79
ABM ซึมขึ้น 63.12
MVP Sideway 45.86
TFFIF Sideway 41.76
MAI ขึ้น 70.67
SETCLMV Sideway 52.55
SET50 ซึมขึ้น 50.36
SETHD ซึมขึ้น 61.44
SETTHSI Sideway 53.75
SET100 Sideway 51.49
SET Sideway 53.75
CAZ ซึมขึ้น 64.25
FPT ซึมขึ้น 55.46
GSC ขึ้น 60.94
TPS ขึ้น 70.81
BAM ขึ้น 63.48
CRC Sideway 55.9
IIG ขึ้น 82.23
ETC Sideway 49.26
sSET Sideway 57.34
PROS ซึมขึ้น 56.04
TTB Sideway 58.73
BYD Sideway 55.82