กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AJ ขึ้น 75.78
ASAP ขึ้น 78.09
SETCLMV ซึมขึ้น 63.5
YGG ขึ้น 89.57
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTT ซึมขึ้น 60.66
BA Sideway 53.42
SCI ขึ้น 74.24
TNDT ซึมขึ้น 55.46
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF Sideway 51.54
PTTGC ขึ้น 62.13
TPBI ขึ้น 72.05
SUPER ซึมขึ้น 65.93
VNG ซึมขึ้น 70.57
LPN Sideway 47.09
AMA ซึมขึ้น 63
STPI Sideway 53.16
U Sideway 54.34
TLGF ซึมลง 45.97
SVOA ซึมขึ้น 64.88
NOK (C)ซึมลง 43.18
AIE ขึ้น 80.26
GCAP Sideway 53.36
ASN ขึ้น 80.27
INSET ขึ้น 85.66
UKEM Sideway 51.01
MAI ซึมขึ้น 65.92
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF ขึ้น 81.94
TR Sideway 53.95
FLOYD Sideway 57.79
JMT ขึ้น 69.86
THRE ขึ้น 80.87
TVI Sideway 52.45
DCC ขึ้น 70.73
SENA ซึมขึ้น 72.16
EGCO Sideway 52.5
GUNKUL Sideway 48.29
RATCH Sideway 53.05
SUSCO Sideway 65.3
ILM ขึ้น 74.28
SPC ขึ้น 84.15
SQ Sideway 56.8
PT Sideway 55.02
PTG ขึ้น 66.63
EA ขึ้น 66.63
TAPAC Sideway 34.58
PSH Sideway 53.57
PSTC Sideway 59.96
BGRIM ซึมขึ้น 63.27
BIZ ซึมขึ้น 64.11
MVP ซึมขึ้น 60.41
NEX Sideway 61.7
APP ซึมขึ้น 72.23
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPOIC Sideway 54.36
MALEE Sideway 56.14
TC Sideway 57.37
TACC ซึมขึ้น 66.55
FANCY ซึมขึ้น 75.53
STGT Sideway 0
TPLAS ขึ้น 63.29
ASP Sideway 53.17
TNITY Sideway 63.46
BKI Sideway 62.44
SMK ซึมขึ้น 71.32
TNPC Sideway 54.97
VARO ซึมลง 33.47
MCS ซึมขึ้น 61.78
SCCC Sideway 49.58
BLAND ซึมลง 48.28
AP ขึ้น 69.06
BCPG Sideway 46.52
RML Sideway 58.87
SAMCO ซึมลง 46.52
SC ซึมขึ้น 63.87
SIRI Sideway 46.59
AIMIRT Sideway 65.56
TTCL Sideway 50.99
CPNCG Sideway 52.15
BANPU Sideway 48.47
SPCG Sideway 46.91
TTW ซึมลง 44.44
COL Sideway 51.72
SINGER ซึมขึ้น 69.95
AHC Sideway 51.77
VIH Sideway 46.37
AS (C)ซึมขึ้น 66.95
PPPM (C, NP)Sideway 47.87
MPIC Sideway 51.51
STARK Sideway 53.35
BWG ขึ้น 78.3
GENCO ซึมขึ้น 73.93
BEM ซึมลง 47.1
ASIMAR Sideway 59.75
RCL Sideway 55
SVI ซึมลง 49.18
SKE Sideway 49.94
JAS ลง 40.2
MC Sideway 59.16
CKP Sideway 58.09
TNR ขึ้น 86.51
NYT Sideway 49.63
APCO Sideway 51.86
DIMET Sideway 57.23
ILINK ซึมขึ้น 64.78
ITEL ขึ้น 74.96
KASET Sideway 62.82
PJW Sideway 59.28
PPM Sideway 46.13
RPH Sideway 50.95
TAKUNI Sideway 51.95
XO ขึ้น 70.36
S ลง 43.51
TPCH ซึมลง 49.76
J ขึ้น 73.91
CMAN ซึมขึ้น 64.23
ABM Sideway 53.24
NFC Sideway 51.56