กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
SHREIT (NP)Sideway 50.66
AHC Sideway 50.97
MACO ลง 41.08
ASN ลง 30.97
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
BTNC ซึมลง 12.76
HFT ขึ้น 67.24
TKT Sideway 61.47
TIW Sideway 48.24
MNIT Sideway 57.69
OSP Sideway 53.85
RWI Sideway 60.17
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
RBF ซึมขึ้น 66.63
STA ซึมขึ้น 70.13
HTC ซึมขึ้น 61.49
AFC Sideway 48.55
SAWANG ซึมขึ้น 54.15
SITHAI ซึมขึ้น 63.3
SMK ซึมขึ้น 73.02
TRU Sideway 42.87
PPP Sideway 61.87
SAMCO ซึมลง 43.42
SRICHA ซึมขึ้น 69.03
CTARAF (XA)Sideway 51.33
DEMCO ซึมขึ้น 71.14
THG ซึมขึ้น 63.14
MAKRO Sideway 50.85
MATI Sideway 46.19
MPIC Sideway 57.29
VGI ซึมลง 46.41
BTS Sideway 53.91
HUMAN ซึมขึ้น 61.7
GEL ซึมขึ้น 65.83
INET Sideway 47.38
PACE (C, NP, NC)ซึมลง 1.45
ALL ซึมขึ้น 59.12
BOL ซึมขึ้น 80.17
HTECH Sideway 59.76
YUASA ซึมขึ้น 53.35
TSE Sideway 55.77
WHART ซึมขึ้น 65.46
DOD ขึ้น 64.35
TFMAMA Sideway 50.89
ZIGA ซึมขึ้น 71.9
ASIAN ซึมขึ้น 66.92
ZEN ขึ้น 62.45
MITSIB Sideway 55.91
TPS Sideway 50.75
APP ซึมขึ้น 60.38
IMH Sideway 53.35