กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO ซึมลง 44.89
WINNER ลง 33.06
KWM ซึมลง 41.24
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB ลง 34.43
CMR ซึมลง 44.33
SAWAD Sideway 40.98
DIMET (C)Sideway 43.05
BIZ Sideway 38.54
APP Sideway 45.92
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PG Sideway 43.62
ASK ลง 39.09
PDI Sideway 45.39
KAMART Sideway 50.31
MAKRO ซึมขึ้น 56.39
TH Sideway 50.44
OHTL Sideway 38.57
DELTA ซึมลง 30.95
WHAUP Sideway 47.48
AKP Sideway 52.01
BROOK Sideway 41.84
UAC ซึมลง 43.89
XO ซึมลง 45.57
PLANB Sideway 55.95
NRF ซึมลง 38.31
JAK ซึมขึ้น 53.4
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ขึ้น 54.91
HREIT ซึมขึ้น 57.28
TEAMG Sideway 72.46
SMK Sideway 34.72
TGH ซึมลง 38.8
LALIN ซึมลง 36.43
GAHREIT Sideway 49.44
KDH Sideway 50.85
MANRIN ซึมขึ้น 56.44
MUD Sideway 57.34
HANA ขึ้น 65.64
BM Sideway 39.11
SWC ซึมขึ้น 60.23
ZIGA Sideway 48.49
WGE ซึมขึ้น 56.99
PACO Sideway 48.31