กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WHAUP ซึมลง 39.44
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI Sideway 46.48
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE ซึมลง 41.08
QH Sideway 45.09
SC Sideway 49.84
BA Sideway 47.97
THREL ซึมขึ้น 55.44
UMS (C)ซึมขึ้น 71.82
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 42.95
BLA ซึมขึ้น 52.93
THRE ซึมขึ้น 66.04
SPG ซึมขึ้น 53.02
CITY Sideway 44.3
LANNA Sideway 50.64
MCOT ซึมลง 44.37
SE-ED Sideway 47.77
DTAC Sideway 43.96
HTECH ซึมลง 41.33
JUBILE Sideway 46.51
PSH Sideway 47.11
S Sideway 54.17
CRC ซึมลง 39.33
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH ซึมขึ้น 60.49
SORKON ซึมลง 31.96
SABINA ซึมลง 39.06
TPLAS ซึมขึ้น 60.34
TOG Sideway 41.53
AMANAH Sideway 55.71
KGI ซึมขึ้น 70.04
GVREIT ซึมลง 40.06
AWC Sideway 53.65
AJ Sideway 49.78
CSP Sideway 58.19
TMT Sideway 60.3
TASCO ขึ้น 67
TCMC ซึมขึ้น 64.08
AMA Sideway 50.89
STPI Sideway 55.4
U Sideway 50.58
UV ขึ้น 68.87
WHA Sideway 48.76
AKR ซึมขึ้น 63.78
GPSC Sideway 58.4
SPCG ซึมลง 42.74
SKR Sideway 49.53
WAVE Sideway 48.9
WORK Sideway 59.44
BEM ซึมลง 39.36
VRANDA ซึมลง 42.78
PORT ซึมขึ้น 56.99
RCL ซึมขึ้น 70.67
THAI (C, NP)ซึมขึ้น 57.1
SYNEX ซึมขึ้น 66.41
MC Sideway 46.99
AQ (C)Sideway 50.71
PPF Sideway 40.5
BM Sideway 54.67
KIAT Sideway 49.76
UKEM ขึ้น 74.29
SMART Sideway 45.19
III Sideway 52.9
TPIPP ซึมขึ้น 55.34
MVP Sideway 36.89
BGC ซึมลง 42.48
SONIC ขึ้น 66.81
NEX ขึ้น 62.87
APP ซึมขึ้น 56.82
YGG ซึมขึ้น 66.74
NRF ขึ้น 66.8
SO Sideway 45.38