กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BA ลง 29.28
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BR ลง 20.72
KDH ซึมลง 23.2
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHHR ลง 11.6
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHPF ลง 22.42
MSC Sideway 52.21
TMW ลง 28.7
SPRIME ลง 8.18
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ลง 29.94
ABICO ซึมขึ้น 56.62
AEONTS ลง 29.74
ML ซึมขึ้น 60.72
NVD Sideway 49.67
GLAND ซึมขึ้น 53.22
GOLD ลง 35.11
SPF ลง 37.33
BSM ลง 32.11
PYLON Sideway 55.83
CPNREIT ลง 23.44
IMPACT ลง 35.7
MITSIB ซึมลง 43.15
AIMCG ลง 21.72
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM ซึมขึ้น 62.03
CPI Sideway 46.04
MALEE ซึมขึ้น 50.43
SSF ซึมลง 45.6
TIPCO ซึมขึ้น 55.78
TVO ขึ้น 58.98
BTNC Sideway 37.97
TPLAS Sideway 53.21
CHARAN ซึมขึ้น 62.49
SEG ซึมลง 48.18
GVREIT ซึมลง 34.93
TIP ซึมขึ้น 68.26
INGRS ซึมขึ้น 59.96
TRU Sideway 33.05
AJ Sideway 50.32
LHK Sideway 36.26
DRT ซึมขึ้น 63.81
SEAFCO ซึมขึ้น 67.44
TLGF ซึมลง 32.5
PDI ซึมขึ้น 79.26
IT Sideway 51.38
SPC Sideway 33.31
GRAMMY Sideway 54.56
POST (C)ลง 34.86
VRANDA ซึมลง 44.32
SVI Sideway 60.71
INET ขึ้น 66.4
JTS ซึมขึ้น 63.35
SAMART ซึมลง 42.88
THCOM ซึมขึ้น 60.95
MC ซึมลง 45.26
BJCHI Sideway 46.93
SBPF Sideway 39.44
SRIPANWA ลง 40.29
APCO Sideway 56.27
VL Sideway 59.5
OTO ขึ้น 62.21
SPVI Sideway 49.63
GREEN Sideway 53.06
UWC (C)Sideway 49.19
CHAYO ขึ้น 70.65
BGC Sideway 41.58
SFLEX Sideway 38.9
W (C)ซึมขึ้น 66.05